Мета: Повторити вивчений раніше матеріал про займенники, їх розряди, правопис, особливості вживання; формувати вміння грамотно вживати займенники для уникнення тавтології у творчих роботах; розвивати мислення, аналітичні здібності, усне й письмове мовлення, уміння грамотно будувати зв’язні монологічні висловлювання, уникаючи лексичних помилок; відпрацьовувати орфографічні навички через відпрацювання вмінь знаходити помилки в мовному потоці на розглянуті правила; виховувати любов до рідної мови, усвідомлення її багатства та розмаїття; повагу до діячів національної культури.

Обладнання: Мультимедійний проектор, опорні схеми, пам’ятки, картки з дидактичним матеріалом; ілюстративний матеріал із теми «Життєвий і творчий шлях Катерини Білокур».

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II.Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація на

Вчальної діяльності

Учитель. Сьогодні протягом уроку ми маємо пригадати вивчене раніше про займенник, його роль у мові, зупинитися на розрядах займенників, правописі. Основну увагу ми зосередимо на особливостях уживання займенників у мовному потоці. Це є дуже корисним у підготовці до написання судження під час ЗНО, адже для успішного виконання такого виду роботи необхідно граматично правильно формулювати думки. Ми розглядатимемо цю тему на матеріалі про визначну українську художницю Катерину Білокур, що розширить ваші уявлення про українську культуру та мистецтво.

III.Актуалізація опорних знань

Бесіда.

— Що вам відомо з курсу морфології про займенник, його роль умові?

— Які розряди займенників ви пам’ятаєте?

— Пригадайте правила правопису займенників.

IV.Вивчення нового матеріалу

Робота з опорними таблицями.

(Опорні таблиці спроектовано на екран.) Розгляньте таблиці 1,2.

Таблиця, 1

Розряди займенників

РозрядПриклад
ОсобовіЯ, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони
ЗворотнийСебе
ПитальніХто? Що? Який? Чий? Котрий? Скільки?
ВідносніХто, що, який, чий, котрий, скільки
ПрисвійніМій, твій, наш, ваш, свій, її, його, їх, їхні
ВказівніЦей, той, оцей, отой, такий, стільки, скільки
ОзначальніВесь, всякий, кожний, інший, сам, самий
НеозначеніАбихто, абищо, абиякий, дехто, дещо, деякий, дечий, декотрий, будь-хто, будь-що, будь-який, будь-чий, хто-небудь, що-Небудь, який-небудь, чий-небудь, скільки-небудь, казна-хто, казна-що, казна-який, казна-скільки, хтось, щось, якийсь, Чийсь, котрийсь, скількись
ЗаперечніНіхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки

Таблиця 2 Правопис займенників

РазомЧерез дефіс
Займенники, утворені за допомогою часток Де-, аби-, -сь, ні-: деякий, абихто, Щось, нікомуЗайменники, утворені за допомогою часток Казна’, хтозна-, бозна-, — будь, — небудь, -то, — от: Казна-який, хтозна-чим, кому-Небудь, будь-чий, такий-то, отака-от
Окремо
Якщо між часткою та займенником стоїть прийменник або інша частка: Аби до кого, аби ж кому, де про що, ні в кого, казна за ким, хто ж небудь, Кому Б Небудь

Типові граматичні помилки, Пов’язані з уживанням займенників:

• тавтологія (надуживання займенниками);

• недоцільне вживання особових займенників у контексті, коли неможливо розрізнити об’єкти дії, порушуються зв’язки між реченнями. (Наприклад: Іван — Сирота. Його батько помер, коли йому було 20 років.)

VСистематизація й узагальнення вивченого матеріалу Робота з /пакетом.

Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Що справило на вас враження в історії Катерини Білокур? Випишіть із тексту займенники, визначте їх розряди.

Катерина Білокур народилася в селі Богданівці Пирятинського повіту Полтавської губернії (тепер це Яготинський район Київської області). Коли саме — До кінця не з ‘ясовано. Сама художниця назиВала і 23, і 24 листопада, і 1900, і 1901 рік. Офіційною датою її народження було, зрештою, визнано 25 листопада (7 грудня) 1900року Це було логічніше за все, адже 25 листопада — День Святої великоМучениці Катерини.

Білокури були небідними селянами, тримали худобу, мали будинок, критий залізом, а головне — Землю. Батько художниці, Василь ЙосиПович, володів двома з половиною десятинами, дід був, очевидно, іце Заможнішим. Крім Катерини, у сім’ї були ще два сини — Григорій і Павло.

Приблизно в 6-—7років Катерина навчилася читати. Батько й дід Спочатку допомагали їй у цьому, але були здивовані успіхами дівчинки. На сімейній раді було вирішено: у школу Катрю не віддавати, оскільКи читати вона й так уміє, а економія одягу й, особливо, взуття — Величезна. А от посадити її за прядку давно пора. Утім, це заняття дозволили сполучати із читанням букваря.

Коли саме майбутня художниця почала малювати, сказати важко, Але, очевидно, це відбулося не в дитинстві, а вже в отроцтві. Малювала Вуглиною на шматочках полотнини. У14 років Катерину застали за Цим безглуздим, як усі вважали, заняттям. Було вжито невідкладних Заходів—різки та найсуворіша заборона малювати. Відтепер дівчинці Доводилося творити потайки.

Збереглася, проте, легенда, яка свідчить про неабияку популярНість спроб 1517-літньої Катрі й навіть їхнє визнання. Сусід і родич Білокурів Микита Тонконіг, який володів водяним млином, був при-

Страсним театралом. Разом зі своїми однодумцями він організував Щось на зразок театральної студії. Поставлені Тонконогом п ‘єсимали Чималий місцевий успіх. Знаючи, що Катерина Білокур «уміє малюваТи», творчий мірошник попросив її допомогти з декораціями. Дівчина із задоволенням малювала, дивилася, а пізніше, до речі, і грала на Сцені цього унікального «театру на воді».

Робота по варіантах.

Варіант І: розподіліть у два стовпчики словосполучення із займенниками:

• у перший — із займенниками, що пишуться через дефіс;

• у другий — із займенниками, що пишуться окремо. Сказати казна/що, свято будь/яке, стелиться будь/перед/ким,

Пишуть хтозна/про/що, вітати кого/небудь, отака/то пригода, зник Хтозна/через/що, що/ж/небудь зміниться, хизуватися бозна/чим, узвишшя які/сь/то, сміється казна/з/чого, такий/от приятель.

Ключ: за другими буквами перших слів у кожному словосполученні прочитайте назву картини Катерини Білокур. {«Квіти за тином».)

Варіант II: розподіліть у два стовпчики словосполучення із займенниками:

• у перший — із займенниками, що пишуться разом;

• у другий — із займенниками, що пишуться окремо. Аби/в/що повірити, кому/ж/небудь повідомте, схотів аби/що,

Згодитись будь/на/що, зашкодив кому/сь, удався хтозна/в/кого, казна/про/що думає, створив де/що, на ні/скілечки не цікавих фактах, знаю будь/про/кого, ні/про/що не дбаю, звести ні/на/що, зцілити будь/за/яку ціну, звівся на ні/що, ні/до/чого не зобов ‘язує.

Ключ: за другими буквами перших слів у кожному словосполученні прочитайте назву картини Катерини Білокур. {«Хата вБогданівці».)

Робота В Парах.

Прочитайте речення. Знайдіть граматичні та лексичні помилки, пов’язані з уживанням займенників. Поясніть, як це позначається на змісті та загальному звучанні тексту. Запишіть відредагований текст.

У1940 році в Полтавському будинку народної творчості відкриВається персональна виставка художниці-самоучки з Богданівки КотРі Білокур. Вона складалася лише з 11 картин. Успіх величезний. КатериНу Білокур преміюють поїздкою до Москви. Вона відвідує Третьяковську Галерею, Пушкінський музей, музей Леніна, а головне враження 

«малі голландці», художники-передвижники й французькі імпресіоНісти. Утім, вони її одночасно й захопили, і приголомшили. Якийсь час після цього вона навіть не могла працювати: «Куди мені бути художницею? Я— Ніщо! Моя мазанина нікудишня! Я там таке бачила! Усе таке чудове, недосяжне для мене! Куди мені, дурній сільській дівЦі, і думати про якусь умілість! І хіба я можу щось путнє робити? і». Але заспокоївшись, знову й знову пише квіти, які не може не писати, Тому що краще за них немає нічого у світі. У1941 році Капіря Білокур Створює «Польові квіти».

Потім — Війна… А в 1944році в Богданівку приїжджає Василь Нагай. Він директор Державного музею українського народного декоративного мистецтва, який пропонує Катерині Василівні організувати виставку й закупити картини. До речі, саме його стараннями Музей українського народного декоративного мистецтва має найкращу колекцію робіт Катрі Білокур.

Лінгвістична задача.

Прочитайте речення. Визначте, якого звучання надає йому виділений займенник. Як зміниться емоційне забарвлення речення, якщо займенник Наша Замінити на Ця, вона?

До захоплення дочки малюванням мати Катерини Білокур, Якилина Павлівна, ставилася доволі критично: «От покарав нас Господь таКою дочкою! У людей дочки в таких літах уже заміж: повиходили, їхні матері зятів мають, а Наша (не при хаті згадувати!) чортів малює!».

Бесіда.

— До яких розрядів належать зазначені займенники? -— Зробіть висновки про те, якого емоційного забарвлення надають реченням у такому контексті займенники різних розрядів.

Лам ‘ятка з етики.

Учитель. Неввічливо говорити про людину, яка не присутня при розмові (а тим більше їй у вічі), уживаючи займенники Той, та, цей, ця. Нетактовно говорити про людину, яка присутня при розмові, уживаючи займенники Він, вона.

Робота з текстом.

Прочитайте текст. Визначте його тему та основну думку. Укажіть, до якого стилю він належить. Свою відповідь обґрунтуйте. Зверніть

Увагу на те, що в першій частині тексту переважають односкладні речення, автор начебто навмисно уникає підметів. Як це впливає на загальне звучання твору, його емоційне навантаження? Як зміниться текст, якщо ввести в ці речення підмети, виражені займенником Вона? Зверніть увагу на останні два речення — на порядок слів у них. З якою метою вжито інверсію? Якого звучання вона надає текстові?

Квіти писала завжди живі, з натури, нерідко поєднуючи в одній Картині весняні й осінні—така картина й створювалася, природно, З весни до осені. Працювала самозабутньо, але не поспішаючи. Шість Жоржин на картині «Колгоспне поле» малювала три тижні, проте Залишилася ними задоволена. Любила, малювала, оспівувала передусім Квіти, але не тільки. Катерина Білокур — Автор пейзажів і портреТів (наскільки, зрозуміло, придатна до їїунікальної творчості стара І жорстка система жанрів). Довго і дуже сильно хотіла вона намаЛювати «картину-казку» — Лелеки принесли дитинку. Декілька разів Зверталася вона до цього сюжету, але подив і нерозуміння оточуючих, Що чекали від неї тільки нових «квіткових композицій», були такі сильні, що художниця віднесла «картину-казку» до своєї кімнати-Майстерні, де працювала і куди нікого не пускала — І ніколи її більше Звідти не виносила.

«Мозковий штурм».

Доберіть синонімічні прикметники та прислівники до займенників. Свій — Особистий, власний.

Схежши. Інший — Побічний, другорядний, протилежний, черговий, наступНий, новий.

Цей — Даний. Весь — Цілий.

Деякий — Певний, окремий.

Дещо -і — Трохи.

Будь-що — Обов ‘язково, неодмінно.

Неабиякий — Винятковий, особливий, незмірний, надзвичайний.

Самостійна робота.

Замініть у реченнях виділені займенники синонімічними прикметниками чи прислівниками там, де це можливо. Укажіть, чи змінюється при цьому стилістичне забарвлення та емоційне навантаження ре-

Чення. Можна також використати такі контекстуальні синоніми: Катеринин, Катрин, цікавий, людський, народний, український Тощо.

1. Олександра Кравченка Дещо Загадково називають «знехтуваним Женихом» Катерини Білокур. Можливо, ця історія пов’язана саме з його ім ‘ям: майбутня авторка «Колгоспного поля» і «Буйної» відкинула подарований їй букет зі словами: «Якщо ти до квітів жорстокий, то на яку ласку мені сподіватися від тебе?».

2. Натюрморти Білокур захоплюють філософським осмисленням Життя. Зображені на них квіти, овочі, предмети побуту завдяки фанТазії, образній мювіхудожниці перетворюються на пісні, що оспівують Природу, людину та її діяння.

3. У тому маєві квітів вона забувала про Свою Недолю й знаходила Розраду, що зігрівала Її Чутливе серце.

4. Не змігши вступити через нестатки в сім “ідо Якогось НавчальНого закладу, удень працювала в полі, на городі, а ввечері, попоравшись У господарстві, до ночі малювала.

5. Полтавські художники тепло й щиро зустріли і Білокур, і її твори. А Деякі З МТІХ} Ясі Матвій Донців, залишилися впродовж Усього Життя її добрими друзями й порадниками.

6. Іншим Захопленням художниці була література. Змалку кохалася Вона в поезії Тараса Шевченка, не знаючи його мистецької творчості, а коли побувала вперше в 1949році в музеї Т. Шевченка в Києві й побаЧила його картини, ще глибше захопилася його генієм, а його біографія Стала для неї взірцем у подоланні труднощів.

7′. Уп ‘ятдесяті роки, коли їй стало трохи легше жити, вона читала багато літератури з образотворчого мистецтва, твори Івана Франка, Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, Генріха Гейне й Свої Враження переливала у твори, а також у листи до друзів і знайомих.

8. У дитячі роки вчитись у школі їй не довелося. Але тяга до знань, Книг допомогла їй пізніше заповнити прогалини в освіті. Любов до Малювання, до мистецтва поступово відтіснили Інші Інтереси.

9. Такого Сусідства різноманітних кольорів, яке ми бачимо на поЛотнах Білокур, у природі немає.

10. У1928році Катерина Білокур дізнається про набір студентів

У Київський театральний технікум і виріїиує ще раз спробувати свої

сили. Чому саме театральний технікум 
— Не зовсім зрозуміло. Мож

Ливо, хотілося Будь-що Вирватися з дому й одержати професійну

художню освіту.

11. Вона володіла рідкісним даром художника— абсолютним відчуттям кольору, як музикант чи співак — Абсолютним слухом. її фарби співали, вона досягла Неабиякого Вміння писати чистими кольорами всю площину картини й навіть тіні, що вдається далеко не всім митцям.

12.1 сьогодні в Нашій Схвильованій пам ‘яті історія життя й творЧості Катерини Білокур — це найчистіша пісня серед тих пісень, які витворив Наш Народ упродовж: багатьох віків свого волевиявлення.

VI. Підсумок уроку

Рефлексія.

— На що була спрямована робота сьогоднішнього уроку?

— Чи стане це вам у пригоді в подальшому житті? Чи було щось складним і незрозумілим? А що було новим?

— Які уроки дала вам історія Катерини Білокур?

VII.Домашнє завдання

Для учнів із високим і достатнім рівнями знань: Описати одну з картин Катерини Білокур, дотримуючись правил вживання займенників у контексті та їх правопису.

Для учнів із середнім рівнем знань: Скласти словниковий диктант на 15—20 слів, які ілюстрували б орфограму «Правопис займенників», або 4 завдання тестового характеру.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.