Односкладне речення 1 - Шкільний Всесвіт

Мета: Поглибити знання учнів про односкладні речення, їх види, способи вираження в них граматичної основи; формувати вміння визначати стилістичну функцію цих синтаксичних конструкцій у текстах різних стилів мовлення; сприяти духовному розвиткові школярів.

Тип Уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: Таблиця, мультимедійна дошка, картки.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II.Актуалізація опорних знань

Теоретична розминка.

Дайте загальну характеристику двоскладним та односкладним реченням. Проілюструйте відповідь прикладами.

Мовна розминка.

Прочитайте словосполучення, укажіть, до якого стилю вони відносяться. Відповідь обґрунтуйте.

Земля квітує, виховувати дітей, доручено оформити, висвітлити Питання, безкорисливе служіння ідеалам, любити и шанувати народ, Земля батьків, світогляд народу, думкою багатіти, зігріти людські Душі, народна міфологія, непоборна волелюбність, виріс з-під землі, Спільнокореневі слова, державне замовлення.

Робота з картками,

Картка 1

Прочитайте речення, сформулюйте правила вживання тире. Випишіть неповні речення й установіть, які члени в них пропущені.

1. Хай наші сини виростають дужими і мудрими. (Т. Шелега.)

2. Я— За квітучі сади. (Із журналу.)

3. Народ — Це всі. Це місто і село… (І. Драч.)

4. Чую ваш голос простий і ласкавий, предки безсмертні мої.

(Д. Павличко.)

Картка 2

Прочитайте речення, сформулюйте правила вживання тире. Випишіть поширені речення. Свій вибір обґрунтуйте.

1. Порожнеча душі — Найстрашніша вада. (В. Сухомлинський.)

2. УМудрість. У дружбі — Сила. (Т. Шелега.)

3. Починаєш задумуватися над своїм майбутнім. (Із газети.)

4. Вірити — Бути щасливим. (В. Сухомлинський.)

III.Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація на

Вчальної діяльності

IV.Вивчення нового матеріалу

Учитель. За способом вираження головного члена односкладні речення поділяються на Іменні (головний член виражений іменником) і Дієслівні (головний член виражений дієсловом чи прислівником) (таблиця на с. 82).

Спостереження-аналіз.

Скориставшись таблицею, дайте загальну характеристику односкладним реченням.

1. Муруймо храм добра, муруймо храм любові, муруймо для наЩадків — На віки.

2. Нам треба жити кожним днем, не ждать омріяної дати, горіть Сьогоднішнім вогнем.

3. Літо. Поле. Біло. В далині — Село.

4. Почувши волі віщий дзвін, допомолсімо Україні піднятись, встати Із колін.

5. Хай буде шана в кожній хаті і дух сімейства за столом.

6. Тополиний краю, калиновий краю, з вірою до тебе знову прилітаю, Наче той весняний білий журавель. (Із поезій В. Крищенка.)

Таблиця Види односкладних речень

ВидОдноскладногоРеченняГоловний член вираженийПриклад
Означено-особове»Дієсловом 1 — ї чи 2-ї особи однини та множини теперішнього або майбутнього часуМій давній предку, Б ‘ю тобі чолом за вдачу щиру, чесну і вогнисту. (В. Крищенко.)
Узагальнено-особовеДієсловом 2-ї особи однини теперішнього або майбутнього часуМинулого конем не Здоженеш. (Нар. тв.)
Неозначено-особовеДієсловом 3-ї особи множини теперішнього чи майбутнього часу або у формі множини минулого часуГостей в Україні завжди радо зустрічають. (Із газети.)
БезособовеБезособовим дієсловом, неозначеною формою дієслова, прислівником, особовим дієсловом у безособовому значенні, безособовим дієсловом на -но, — тоСьогодні нам вклонитись треба ■ батьку — Господарю Вкраїнської землі. (В. Крищенко.)
Номінативне (називне)Іменником у Н. в.Мій рід. Моя земля. (0. Рижко.)

Тренувальна вправа.

Прочитайте речення, визначте вид односкладних, що входять до складу складних. Укажіть, яку функцію виконують односкладні речення.

1. Соромся порожнечі душі. Найбільше соромся того, що в тебе Немає своїх святинь, своїх непохитних, незаперечних істин, правил, Принципів. (В. Сухомлинський.)

2. Легко і просто називати себе сином народу, важко і далеко не Кожному випадає щастя бути достойним цього високого імені. Легко І просто говорити про свою любов до України, важко і не кожному Вдається справді любити її. (І. Світличний.)

3. Не знаю, ким дано мені покликання сумне: любити все прекрасне І земне. (За В. Симоненком.)

4. Кажуть, що в Україні традиційно садять мальви та чорнобривці. (Із газети.)

5. Не бійся розумного ворога, а бійся дурного приятеля. (Нар. тв.)

6. Народ і слово. (Я. Гоян.)

Робота зі слайдами.

Розгляньте слайди 1, 2.

Слайд 1 Усі види односкладних і неповних речень функціонують в українській літературній мові. Свої стилістичні можливості найвиразніше проявляють у контексті з двоскладними реченнями

Слайд 2

Означено-особові, неозначено-особові та узагальнено-особові речення найуживаніші в художньому, розмовному стилях, значно менше — у публіцистичному. Конструкції безособових речень широко використовуються в усіх стилях. Сфера поширення номінативних речень порівняно вузька, однак це не означає, що вони не вживаються в різних стилях

Творче завдання. Робота в парах.

1. Доберіть односкладні речення до кожного зі стилів. Проаналізуйте, які з них найбільш уживані в кожному стилі. Зробіть взаємоперевірку виконаного завдання.

2. Напишіть твір-мініатюру на тему «Пам’ять родоводу», в основі роботи використайте називні речення. Укажіть, яку функцію вони виконують у тексті.

3. Доведіть, що односкладні речення можуть становити синонімічні пари. Наведіть приклади таких пар:

А) неозначено-особове — узагальнено-особове — безособове;

Б) означено-особове — безособове.

Укажіть, чим вони відрізняються.

Пошуково-вибіркова робота.

Прочитайте речення, випишіть безособові. Укажіть спосіб вираження головного члена.

1. Та не для себе, а в собі будуйте Україну!‘ (Д. Павличко.)

2. Про любов до батьків не питають. (Т. Шелега.)

3. За правду й за народ ставай життям. (Д. Павличко.)

4. Затишно тільки в рідному домі. (Т. Шелега.)

5. Немає у мого народу і в думці учинити зло. (М. Палієнко.)

83

Галина Калайчева

6. Маємо жити, звичайно, не хлібом єдиним. (Б. Олійник.)

7. Собори душ своїх бережіть, друзі… Собори душ!.. (О. Гончар.)

8. Немає у світі нічого страшнішого за нелюдяних людей. (І. Жи-ленко.)

9. Як любо йти коханою землею і рідний вітер пити без кінця. (В. Сосюра.)

10. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки

Батьківщину. 
(В. Симоненко.)

11. У душі моїй — Пісні моєї України, дороговкази рідної землі.

(Т. Шелега.)

12. Життя прожити — Не поле перейти. (Нар. тв.)

13. Віру себе, прямуючи домети. (Л. Силенко.)

14. Святися, молитво Шевченка, за Україну. Святися, молитво Мого роду, за Шевченка. (Я. Гоян.)

Творче спостереження над мовним матеріалом.

Прочитайте текст, визначте його стиль. Випишіть односкладні речення, визначте їх види. Зробіть синтаксичний розбір одного з речень.

Живімо праведно, як і молимося. Тоді багато добра зможемо вчиНити на землі.

Учімося любити людей, як заповів нам Христос. Він прийде на землю Судити живих і мертвих і скаже про кожного з нас і про всі народи Своє останнє слово.

Несемо з дитинства в душі образ материнської любові. Образ, що споконвіку зоріє над людством і оберігає світ. Йдопоки мати тримає Під сонцем дитя, доти будуть сущі земля і небо.

Буде суща мати Україна. А разом з ненею рідною вічні у світі ми, Її діти. (Я. Гоян.)

V.Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу

Бесіда.

— Поміркуйте, які найбільш уживані види односкладних речень

у науковому та офіційно-діловому стилях.

—Які односкладні речення є найменш уживаними в текстах різних стилів мовлення?

— Яку роль відіграють у мовленні узагальнено-особові речення?

— З’ясуйте, у якому стилі, крім художнього, використовуються безособові речення.

VI.Домашнє завдання

Виписати 12 односкладних речень із тесктів різних стилів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.