0081 - Шкільний Всесвіт

Зв’язне мовлення Читання • Говоріння

Прочитайте текст. Укажіть ті його фрагменти, що є відгуками про твори мистецтва.

Він був плечистий, міцної кості, дещо сутулуватий, з буйною гривою цупкого кучерявого волосся. Мав вилицювате обличчя, монгольський розріз очей. Ходив неодмінно в українській вишиванці. Часто виймав із кишені блокнот і робив якісь замальовки.

Таким запам’ятали народного художника України, видатного графіка Василя Касіяна.

Ось відгук одного з сучасників про літографію Касіяна «Шевченко в Україні».

«Перед нами Шевченко під час його останньої подорожі на батьківщину 1859 року. Знявши бриль, підставивши обличчя вітрові, Тарас простує високим берегом Дніпра. На суворому обличчі відбилися і напружена думка, і глибоке душевне хвилювання. Внизу, під кручею, «реве ревучий», чайки в’ються над хвилями. Поривчастий вітер гне додолу прибережні верби. Важкі грозові хмари вкрили небо, проте в його бездонній глибині вже просвітліло…

Василь КАСІЯН.

Шевченко в Україні

Бентежний образ поета злився з образом збуреної природи. Отаким замисленим, упевненим і несхитним перед бурею увійшов Шевченко з цієї

Літографії в українське мистецтво. Без сумніву, цей образ полонив кожного українця».

Шевченкіана стала головною темою життя графіка Касіяна. Гравюри «Гайдамаки», «Тарас Шевченко», «Шевченко серед селян», а також цикли ілюстрацій до «Кобзаря» збагатили українське образотворче мистецтво. Митець ілюстрував твори Івана Франка, Лесі Українки, Василя Стефаника, Михайла Коцюбинського… Серед плакатів видатного майстра — «На бій, слов’яни!» (1942), цикл «Гнів Шевченка — зброя перемоги» (1942–1943), меморіальні плакати, присвячені Панасові Мирному, Олександру Довженкові та багатьом іншим.

У Києві, на Володимирській, 14, де жив митець, установлено пам’ятну дошку. Горельєфний бронзовий портрет дуже вдалий. Відбито і кучерявий німб навколо високого чола, і знамениту вишиванку, і працьовиті руки, що ніколи не знали спочинку.

З календаря.

♦З’ясуйте за тлумачним словничком лексичне значення виділених слів.

Поясніть, з якою метою складають відгуки, хто їх зазвичай складає і хто є їхніми адресатами. У чому полягає відмінність відгуку від складеної фахівцем рецензії? |^| Роздивіться репродукції портретів Т. Г. Шев-^^ ченка, виконаних В. Касіяном. Висловіть своє враження від того з них, що сподобався вам найбільше. Чи можна вважати ваше висловлювання рецензією на цю художню роботу? Відгуком на неї? Поясніть.