23 - Шкільний Всесвіт

Стаття присвячена з’ясуванню важливих для України біографічних аспектів діяльності грецьких підприємців в умовах Російської імперії в ХІХ-на початку ХХ ст. На основі значного фактичного матеріалу висвітлюється підприємницька діяльність грецьких купців в Україні. Подано аналіз наслідків і значення еконо­мічної діяльності грецької діаспори для розвитку українських земель.

ТЬе рарег із