АБВГД
5   X 
6  X  
7X    
8  X  
9X    
10    X
11   X 
12 X   
13    X
14   X 
15  X  
16 X   
17    X
18X    
19  X  
20  X  
21 X   
 1234
22БВДА
23БАВД
24ДГБВ
25ВДАГ

26. Неоромантизм.

27. «Так ніхто не кохав…»

28. «Сучасники», «Шевченко».

29. Мотив синівської любові.

30. У чому секрет невмирущості «Мисливських усмішок» Остапа Вишні?

Секрет невмирущості «Мисливських усмішок» Остапа Вишні в їхньому гуморі. Цей гумор м’який, доброзичливий, щирий і по-справжньому український.

В усіх «Мисливських усмішках» діють романтичні й веселі персонажі. Кожен з них — це завершений мистецький тип, при­вабливий образ, що чарує читача своєю простотою, закоханістю в рідну природу, звеселяє нас своїми дотепами і побрехеньками. Герої Остапа Вишні — люди високих і благородних поривань, чистої моралі та душевної краси. Вони вміють побачити й оці­нити велич і красу природи.

7

Людські характери доповнює чарівна природа квітучої України. У «Мисливських усмішках» вона жива й динамічна. Письменник звертається до живих істот як до людей, дає пора­ди і висловлює співчуття. Птахи й звірі такі ж дотепні, як і їхні цолювальники. Вони пустуни й гумористи. У творах Остапа Вишні все живе, сміється, радіє, виповнюється неповторною мелодією. Струмочки весело співають, сонечко лагідно усмі­хається, пташки шлють щирі привіти, берізка кокетує своїм станом, дуби обнімаються вітами-руками тощо. Від цих кон­кретних та поодиноких явищ гуморист переходить до широких узагальнень. Він вдається до персоніфікації матінки-землі. У цій любові до рідної природи, у вмінні зрозуміти та розкрити її й криється звабність і незабутній аромат «Мисливських усмі­шок» Остапа Вишні.

Комічного ефекту гуморист досягає багатьма засобами. Це насамперед уміння говорити серйозно про те, що цього аж ніяк не потребує, пояснювати те, що й так усім зрозуміло. По-друге, це використання інакомовності та самозаперечень, виняткових сюжетних ходів і ситуацій, тавтологічних виразів, дотепів і народно-розмовної стихії з широким уживанням професіонально-мисливської термінології, мистецької та побутової лексики тощо. Отже, «Мисливські усмішки» Остапа Вишні виховують у. нас почуття любові до рідного краю і рідної природи, розкрива­ють її чарівну красу, сприяють розвиткові естетичних смаків і вподобань.