А
БВГД
5X
6X
7X
8X
9X
10X
11X
12X
13X
14X
15X
16X
17X
18X
19X
20X
21X

26. «Камінний хрест» В. Стефаника.

27. «Хазяїн» І. Карпенка-Карого.

28. Поезію і талановитого митця.

29. Контраст.

30. Які цінності, на вашу думку, важливіші — загальнолюд­ські чи класові (за новелою Ю. Яновського «Подвійне коло»)?

Провідною темою, розкритою в новелі Ю. Яновського «По­двійне коло», є тема громадянської війни, поряд з якою пору­шено проблеми сім’ї, роду, честі, батьківщини. Важливо, що все це представлено на матеріалі національному, а отже, всі події конкретизовані, поєднані з українською історією.

У новелі «Подвійне коло» автор історично правдиво зобра­жує жорстокість, антигуманність війни взагалі і громадянської зокрема. Загальнолюдські цінності протиставляються в романі класовим, через які розпадаються роди, брат іде на брата, а це є величезною трагедією українського народу. Передусім Ю. Янов-

33

Ський у новелі порушує питання про цінність людського життя. Кожен з братів відстоює свою правду, а ціна такої правди — життя брата. Засліплений класовою боротьбою Оверко в останні хвилини не тільки не милує свого брата Андрія, а й промовляє: «Рід — це основа, а найперше — держава, а коли ти на державу важиш, тоді і рід хай плаче, тоді брат брата зарубає, он як!» Ці слова дуже суперечать уявленням українців про те, що рід — основа нації, що будує цивілізовану державу. Та Панасові По­ловцю не треба ні роду, ні держави, ні закону: «Рід у державу вростає, в закон та обмеження, а ми анархію несемо на плечах, нащо нам рід, коли не треба держави, не треба родини, а вільне співжиття?» Отже, ціна волі — людське життя. Саме за допомо­гою цього прийому Ю. Яновський подає зображувані події не стільки з погляду ідеології більшовизму, доктрини про класову боротьбу, скільки з позиції гуманізму, розкриває перед чита­чем увесь трагізм громадянської війни в Україні. Автор ставить перед нами питання: невже класові інтереси вищі за загально­людські? І підводить нас до висновку про те, що людське життя не можна вимірювати таким чином.

Новела «Подвійне коло» — це своєрідний екскурс в історію нашого народу, його світогляд, у якому відображена наша мен­тальність. Саме тут коріниться суть гуманістичного світосприй­мання його героїв: вони повинні передусім шанувати людей, нести життя і волю, берегти саме життя, а не керуватися погля­дами, нав’язаними злочинним владним режимом.

АБВГ
1X
2X
3X
4X

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *