0012 - Шкільний Всесвіт
Уславлення видатних народних героїв в історичних думах та піснях 2

Історія народу відобразилась у думах, історичних та ліричних піснях, баладах, билинах тощо. Вони починають свою історію з витоків козацтва, у них волелюбні козаки висловлювали свої думки, почуття і настрої українського життя і побуту.

В історичних думах та піснях український народ не лише відтворив славетну історію рідної Батьківщини, а й поставив перед нами цілу низку яскраво змальованих образів, які дійсно існували в нашому минулому, та вигаданих народних героїв. На перший план епічної розповіді в цих творах виходять героїчні подвиги славних рятівників нашої Батьківщини.

Ось перед нами незабутній образ Самійла Кішки  («Дума про Самійла Кішку»). Його існування — історичний беззаперечний факт. Це видатний гетьман запорізьких козаків, який під час битви з турками потрапив у полон, але це не змогло зламати його залізної золі. Самійло Кішка очолив вдале повстання українських невільників і повернувся в рідну Україну, де був за свою непереможну відвагу одразу ж обраний гетьманом. Під керівництвом Кішки запорізькі козаки перемогли ще не раз. Саме тому образ Самійла Кішки став таким популярним, зображеним і в усній народній творчості. У «Думі про Самійла Кішку» образ гетьмана відтворений ширше, ніж його історичний прототип. Це узагальнений образ української хоробрості, рішучості, стійкості й міцності переконань, в основі яких — могутній український патріотизм, любов до рідної землі, до свого народу. Це узагальнений образ народного героя, вірного сина України, що ні за які багатства не зрадить ні рідної країни, ні віри християнської:

Ой Ляше Бутурлаче, недовірку християнський!

Бодай же ти того не діждав,

Щоб я віру християнську під нозі топтав!

Хоч буду до смерті біду да неволю приймати…

Багато фольклорних творів оспівують та уславлюють образ найвеличнішого гетьмана війська Запорізького — Богдана Хмельницького. Це, наприклад, такі, як «Розлилися круті бережечки», «Засвистали козаченьки», «Ой, послав Бог Хмельницького», «Ой, Богдане, батьку Хмелю», «Чи не той то хміль»:

Чи не той то хміль,

Що коло тичин в’ється?…

Ой той, то Хмельницький,

Що з ляхами б’ється.

Усі ці історичні пісні сповнені мотивами радості, перемоги українського народу у визвольній боротьбі під керівництвом Богдана Хмельницького. У них народ відтворив тяжкий, кривавий шлях пригнобленої України до жаданої волі.

У «Думі про козака Голоту» народ створив вигаданий поетичний образ молодого, сильного козака Голоти, представника трудових мас, захисника рідної землі від іноземних загарбників. Цей хоробрий воїн нагадує нам добре знайомих билинних богатирів:

Ой полем, полем Килиімським,

То шляхом битим ординським,

Ой там гуляв козак Голота,

Не боїться ні огня, ні меча,

ні третього болота.

Як ми бачимо, в історичних піснях український народ майстерно відтворив яскраві образи мужніх, сильних непереможних захисників рідної Батьківщини та їх героїчні вчинки.