23 - Шкільний Всесвіт

5. Подольские Епархиальные Ведомости. — 1903. — № 27. — С. 322.

6. Бондаренко Ю.П. Нотатки до створення мандрівної капели «Думки», фундовані на оригінальних документах та історичних розк­ладках. Іст. нарис. — Вінниця, [б. р.]. — Машинопис.

7. Фонди Вінницького обласного краєзнавчого музею (далі — ВОКМ). — КВ 69103. — Д 5402.

8. ВОКМ.— КВ 68735. —Д 5310.

9. ВОКМ. — КВ 68748. —Д 5312.

10. ВОКМ. — КВ 68742. — Д 5307.

11. Державний архів Київської області (далі — ДАКО). — Ф. Р — 1878. — Оп. 2.— Спр. 309.

12. ДАКО. — Ф. Р — 1878. — Оп. 2.— Спр. 217.

13. Чернишов В. Автокефалистское движение в Украине и

135

Возникновение украинского самосвятства (1917-1921 гг.) // ¥¥¥.Икгзіог.Сот/Сегпузоу_Ауіоке:Са1ІаЗ.Ьіт.

14. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вер-надського (далі — ІР НБУВ). — Ф. 50. — № 778.

15. ІРНБУВ. — Ф. 50. -№ 782. — Арк. 9.

16. Тичина П. Подорож з капелою К. Г. Стеценка. Щоденник. — К., 1982 .-С.2-56.

17. МихайловММ. Творчий шлях “Думки”. — К., 1957. — С. 7.

18. Думка. Перша робітниче-селянська капела У. С.Р. С. «Думка» 1920-1924. — [Б. р.]. — С. 3.

19. ІР НБУВ. — Ф. 50. — № 8.

20. ІР НБУВ. — Ф. 50. — № 44.

21. ВОКМ. — КВ 68744. — Д 5310.

22. ІРНБУВ. — Ф. 50. -№ 13. — Арк. 1.

23. ІРНБУВ. — Ф. 50. -№ 3. — Арк. 2.

24. Микола Леонтович. Спогади. Листи. Матеріали / Під ред.

В. Ф. Іванова. — К., 1982. — С. 226-227.

25. ВОКМ. — КВ 68733. — Д 5298.

26. Поточний архів капели «Думка».

27. ВОКМ. — КВ68752. — Д 5317.

28. Історія української музики. У п’яти томах. — К., 1992. — Т.4. — С. 15.

29. ВОКМ. — КВ 68741. — Д 5306.

136

УДК 929 + 303.446.4 Таїсія Ківшар