23 - Шкільний Всесвіт

Стаття є першою спробою створення біографічного портрету Гната Васильови­ча Яструбецького (1877-1940) Забутого впродовж тривалого часу культур­ного та громадського діяча, представника доби «Розстріляного Відродження» 20-30-хрр. ХХ ст., друга, соратника та першого дослідника творчості видат­ного українського композитора Миколи Леонтовича, одного з фундаторів усла­вленої хорової капели «Думка». Дослідження спирається на оригінальні руко­писні документи родинного архіву Яструбецьких та особові фонди державних архівних установ Вінниці та Києва.

ТЬе рарег із 1;Ье гіга* аНетрІ; Іх> Таке а Ьіо§гарЬіса1 рогігагЬ оі Спаї; УазуїуоуусЬ УазітЬеІізку (1877-1940) — а сиНигаІ ап