tvir na gia 2013 roku po testu tvoru mirkuvannya na lingvistichnu temu 2014 11 - Шкільний Всесвіт

Напишіть Твір — Міркування, розкриваючи зміст висловлення видатного російського письменника М. Е. Салтыкова — Щедріна: «Думка формує себе без утайки, у всій повноті; тому — те вона легко знаходить і ясне для себе вираження. І синтаксис, і граматика, і розділові знаки охоче їй коряться».

Синтаксис і граматика, як затверджував Михайло Євграфович Салтиков — Щедрін, допомагає в тексті передати думку без утайки, у всій її повноті, правильно й точно. Правильно оформлена думка за допомогою точно підібраних засобів граматики й синтаксису

Наприклад, у тексті Т. Устиновій пропозиція 18 є окличним. Мова в цій пропозиції йде про хлопчика Тимофію з непростою долею. Тому вимовляється дане окличне речення із граничною емоційністю, що передає переживання самого автора за дитину

Пропозиція 23 синтаксично оформлена, як питальне, воно використано для того, щоб передати зміст учинку Маші, адже Тимофій розуміє щиру причину того, чому вона не може його взяти ссобой.

Пропозиція 36, 38 і 39 є односкладними по своїй структурі й безособовими, до того ж і повтор слова «більше» тут дозволяє говорити про ту безвихідність і сум, що оселилася в душі хлопчик, на частку якого випали нещастя

Тимофій воістину самотній і нещасний, у пропозиції 41 це підкреслюється епітетом «байдуже», що використовує автор добутку. Використання однорідних обставин «лежачи» і «дивлячись» також служать цієї мети. Самітність і безмежна туга охоплює героя. Образи природи тут також чітко передають настрій і самого Тимофія

Думка автора про те, що герой нещасний, самотній дуже точно передається в цьому тексті до читача саме за допомогою синтаксису й граматики, як і затверджував ще в 19 сторіччі М. Е. Салтиков — Щедрін