tvir na gia 2013 roku po testu tvoru mirkuvannya na lingvistichnu temu 2014 10 - Шкільний Всесвіт

Напишіть твір міркування, розкриваючи зміст висловлення російського письменника й публіциста Н. Г. Чернишевського: «Правила синтаксису визначають логічні відносини між словами, а склад лексикона відповідає знанням народу, свідчить про його спосіб життя».

Всі слова, які будуть свідчити про спосіб життя народу, а також про його знання, будуть з’єднуватися в мові за допомогою логічних відносин певного типу. Таким чином, вони утворять словосполучення, а також пропозиції. Як приклад можна привести слова А. С. Баркова.

Так, всі слова простої пропозиції 3 є між собою погодженими, як за змістом, так і граматично. Слово «пропасти», що виступає присудком, має форму дієслова 2 особи в ед. числі

Доповнення, у якості якого виступає іменник «краса», а також визначення, що у цій пропозиції виражається займенником «вся», коштують у формі знахідного відмінка в однині, жіночому роді. Що стосується слова «соня», що є обігом, те, відповідно до правил синтаксису, воно коштує в називному відмінку

Як приклад богатого російського лексикона можна привести словосполучення, що ужите в пропозиції 34 «срібні березняки». Варто відзначити, що не «березовий ліс» або «срібні берези» а саме «срібні березняки». У цьому випадку вмів підібраний епітет «срібний» служить для відображення любові народу до цього деревам

Не можна не погодитися з висловленням літературного критика й письменника Н. Г. Чернишевського, відповідно до якого логічні відносини між словами в російській мові будуть визначатися синтаксичними правилами