tvir na gia 2013 roku po testu tvoru mirkuvannya na lingvistichnu temu 2014 21 - Шкільний Всесвіт

Напишіть твір — міркування, розкриваючи зміст висловлення відомого лінгвіста Георгія Володимировича Степанова: «Словник мови свідчить, про що думають люди, а граматика — як вони думають».

Відомий лінгвіст Георгій Володимирович Степанов висловився про лексику й граматику мови досить лаконічно й точно. Дійсно лексичний запас будь — якої людини, як і самої мови, на якому він висловлюється, мислить, повністю розкриває те, про що думає або говорить людина, зміст його думок, мови, діалогу

Завдання граматики ж вибудувати семантичне розуміння тексту в стрункий ряд, саме граматика й відбиває особливості думки, мови, якогось тексту, або висловлення

Візьмемо приклади з добутку Ф. Искандера. У пропозиції 3 автором ужитий ряд синонімів, які характеризують ледачого, недбайливого учня. просторічне «лобур» досить доречно в даному контексті, це слово, як не можна краще, відбиває якість даного учня, по — іншому його не назвешся

А граматика в цій же пропозиції вибудувана за допомогою однорідних членів — «не ледар, не лобур, не хуліган…» Саме підбором таких однорідних доповнень мова автора стає яскравіше й емоційно, вона пофарбована негативною оцінкою до межі

Щоб створити атмосферу шкільного класу, а також взаємини учнів і вчителі, Искандер використовує й відповідну лексику, наприклад: «урок», «журнал», «домашнє завдання». Дана лексика вжита в текстовому уривку, у якому спілкуються, природно, учитель і учень

Пропозиції 10 і 11 представлені у вигляді діалогу, побудованого у вигляді питань і відповідей. Він насичений багатими інтонаційними прийомами, а також досить насичений емоційно.

Лексика в сполученні із граматикою в даному тексті добре розкривають і зміст думок героїв і те, як вони мислять. Висловлення Степанова, як не можна краще, ми проілюстрували на даному уривку