tvir na gia 2013 po testu tvoru mirkuvannya na lingvistichnu temu 2014 3 - Шкільний Всесвіт

Напишіть твір — міркування, розкриваючи зміст висловлення радянського поета М. В. Исаковского: «Я зрозумів, що людина може знати безліч слів, може зовсім правильно писати їх і так само правильно сполучити їх у пропозиції. Всьому цьому вчить нас граматика».

Учитися можна щодня й щохвилини. Це довів у свій час радянський поет М. В. Исаковский. Аналізуючи свою письмову мову, свої добутки, він « зрозумів, що людина може знати безліч слів, може зовсім правильно писати їх і так само правильно сполучити їх у пропозиції. Всьому цьому вчить нас граматика».

Тільки знання й дотримання чітких правил граматики дозволяє людині складно викладати свою мову на листі. Без правильного з’єднання слів у вираження й пропозиції на папері залишиться сумбур, набір змінених за формою слів

Візьмемо рядок: «Славна осінь! Здоровий, ядреный повітря втомлені сили бадьорить…» А тепер спробуємо змінити рід і закінчення, деякі розділові знаки, і стане зовсім незрозуміло, про що ж мова йде. Помітьте, що самі слова я залишаю на колишніх місцях: «Славну осінь? Здорова, ядреное повітря втомлений силу бадьорив!» Іноземці відпочивають, не чи правда?

Також важливо вірно використовувати прислівники, частки й приводи. короткі прикметники й числівники. Граматична помилка в одному слові може поміняти зміст усього пропозиції

Тепер, я думаю, кожному зрозуміло, як велике значення граматики в подачі й сприйнятті письмової інформації. Саме це відзначив Исаковский. Як би не був багатий словниковий запас людини, але без граматики він перетворюється в простий набір, перерахування

Кожне слово саме по собі несе якесь значеннєве навантаження, але щоб текст виглядало як єдине ціле, язикові одиниці повинні з’єднуватися один з одним за певними правилами, які й диктує нам наука — граматика