teoriya trox shtiliv lomonosova lomonosov - Шкільний Всесвіт

М. В. Ломоносов, перший росіянин професор і фахівець у різних науках, вніс величезний вклад у розвиток російської літератури й словесності. Він воістину є реформатором російської літературної мови

Так, в одній зі своїх праць по словесності «Передмові про користь книг церковних у російській мові», написаному в 1758 році, точніше в її «Передмові», вона описує теорію «Трьох штилів». Вона являє собою класифікацію літературних жанрів, що існують у Російській літературі, по стилях

Сама по собі «Теорія трьох штилів» не нове, її створення сходить ще до періоду еллінізму, де існував поділ три типи мови, що, у першу чергу, показувало відмінність мови ораторської від розмовної

Але Ломоносов представляє неї в новому світлі, створюючи з її допомогою стилістичну структуру російської літератури. Так, кожний «штиль» пов’язаний з тої або іншою «матерією» викладу, тобто темою, предметом викладу й жанром

Перший «штиль» — високий, патетичний, величний. Цим штилем автор повинен користуватися в добутках таких жанрів як ода, героїчна поема, ораторська мова, трагедія й др.

Другий «штиль» по Ломоносову — середній. Автор повинен використовувати цей стиль при написанні добутків таких жанрів як елегії, дружні послання, драми, еклоги й сатири

Третім, низьким стилем, призначений для написання листів, пісень, байок і комедій. Для кожного із цих жанрів допускався лише один «штиль», виключень із правила не було, а відступати від них було заборонено

Ломоносов не тільки систематизував російську літературу по цим трьох «штилях», але й визначив особливі язикові правила для кожного з них. Таке нововведення було необхідно для російської літературної мови на даному етапі його розвитку, у зв’язку із уже розвитий світською літературою, саме в цей період було потрібно впорядкувати й систематизувати язикові ресурси, що нагромадилися за століття. Таким чином, М. В. Ломоносов, створивши цю теорію, зробив величезний внесок у розвиток російської літератури й словесності