tematichna robota narodni kazki variant 1 - Шкільний Всесвіт

Початковий рівень

1. Хто з героїв і якої казки «жив собі в одному лісі і був хит-

рий-прехитрий»?

А) Лис Микита з казки «Фарбований Лис»;

Б) Домовик з каз^и «Потерчата»;

В) Цар Плаксій з казки «Цар Плаксій та Лоскотон»;

Г) Дяк Оверко з казки «Потерчата».

2. Маленька левадна Хуха, побачивши, що дяк Оверко трохи

п’яненький, поспішила сказати Потерчатам, щоб вони…

А) Побили дяка;

Б) Насміялися з п’яного Оверка;

В) Заздалегідь розсвітили свої каганці;

Г) Попередили дячиху Євпраксію.

3. Мати попросила в Долі для першого із двох синів-близнят

(Іван Липа «Близнята»), щоб він…

А) Мав талант до музики;

Б) Мав талант до малювання;

В) Приносив щастя для сучасних поколінь;

Г) Приносив щастя для майбутніх поколінь.

Середній рівень

4. Як діяв Лис Микита, щоб звірі не впізнали в ньому звичайні

сінького Лиса?

А) Не ходив у ліс, а споживав усе готове, зарізане, навіть обскубане й обпатране;

Б) Ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався

і спав тільки на м’якій перині;

В) Був справедливим царем; не потребував сам ходити на

лови, засідати, мордувати;

Г) Ловив у лісі всяку-всячину і накривав розкішний стіл, щоб

догодити звірям.

5. Хто служив у гвардії Плаксія (Василь Симоненко «Цар Пла

ксій та Лоскотон»)?

А) Вай-Вай і Плакота;

Б) Плаксуни;

В) Плакота;

.. г) Забіяки-сльозівці.

6. Що було найдивнішим дивом у палаті, побудованій веселим

хлопцем із казки Івана Липи «Близнята»?

А) Чудові, п’янкі аромати;

Б) Три кімнати, куди входили тільки ті, хто нічим не міг вті

шитись;

В) Поріг, переступивши через який, людина вважала себе

щасливою;

Г) Двері, доторкнувшись до яких, людина ставала несказан

но багатою.

Достатній рівень

7. Доведіть, що «Фарбований Лис» Івана Франка — літератур

на казка.

8. Стрілочками встановіть відповідність між літературознав

чими термінами та їх визначеннями.

Мова автора Опис зовнішності персонажа в художньому творі.

Портрет Розповідь, що ведеться від імені опові-

* дача.

Високий рівень

9. Розкрийте основну думку казки Івана Липи «Близнята».