tematichna robota mifi legendi ta narodni kazki ukraincyu - Шкільний Всесвіт

Письмове комбіноване опитування

Тематична робота 1______________________ Варіант 1

Початковий рівень

1. Два розумних сини, а третій дурень були в одного царя з казки…

А) «Мудра дівчина»;

Б) «Про правду і кривду»;

В) «Про жар-птйцю та вовка»;

Г) «Красний Іванко та закляте місто».

2. Дядько з казки «Про правду і кривду» вважав, що краще жити…

А) Правдою;

Б) Кривдою;

В) Весело;

Г) Співаючи.

3. Сина та дочку мали чоловік і жінка з легенди…

А) «Про зоряний Віз»;

Б) «Чому буває сумне сонце?»;

В) «Чому пес живе коло людини?»;

Г) «Про вітер».

Середній рівень

4. ХТо З Героїв вивчених легенд мав «мужнє, широке, схоже на

колесо обличчя й русяву бороду»?

А)Дажбог;

Б) Сварог;

В) Вітер;

Г) Дощ.

5. Хто з героїв вивчених легенд промовляв до людей: «Ось годі вам, люди, ходити в диких шкурах. Треба ткати біле м’яке по

лотно та ходити в білій одяганці, як личить дітям Білобога»?

А) Дажбог;

Б) Берегиня;

В) Сварог;

Г) Чорнобог.

6. Хто з героїв вивчених легенд «надів ризи і пішов на небо…,

на ті місця, де сонце снідає…»?

А) Брат;

Б) Батько;

В) Дощ;

Г) Собака.

Достатній рівень

1. Вкажіть за допомогою цифр послідовність пунктів плану до казки «Про жар-птицю та вовка»: Три стовпи.

Мрії братів про мандри по світу. Зустріч з вовком. Поводження старших братів. Подолання дурнем перешкод з допомогою вовка. Дурень знову живий. Щасливе завершення подорожі.

8. З поданих словосполучень випишіть словосполучення з епітетами:

Гарячий чай; гаряче серце; лагідні руки; лагідна мати; щирий сміх; щирий друг; теплі почуття; теплий одяг; замислений ліс; замислений хлопець; чисте сумління; чистий одяг; золота осінь; золота обручка.

Високий рівень

9. Уявіть, що ви зустрілися з Марусею з казки «Мудра дівчина». Складіть діалог на тему «Чи можуть злі люди бути розумними?», обґрунтовуючи власні твердження.

Тематична робота 1___________________ Варіант 2

Початковий рівень

1. Герой якої легенди хотів, щоб його товариш був найсильні-

шим серед усіх звірів?

А) «Про вітер»;

Б) «Чому пес живе коло людини?»;

В) «Про дощ»;

Г) «Чому буває сумне сонце?».

2. У якій казці пан бив та мучив людей, щоб мерщій угачували

греблю?

А) «Мудра дівчина»;

Б) «Про правду і кривду»;

В) «Про жар-птицю та вовка»;

Г) «Красний Іванко та закляте місто».

3. Герой якої казки казав, що найситнішими є панські кабани,

найпрудкішими — панські хорти, наймилішими — гроші?

А) «Мудра дівчина»;

Б) «Про правду і кривду»;

В) «Про жар-птицю та вовка»;

Г) «Красний Іванко і закляте місто».

Середній рівень

4. Хто з героїв і якої легенди був «у яскравому білому вбранні, з червоними, вишитими на білому полотні «стрілами Перу-

на» та «соколами»?

А) Сестра з легенди «Чому буває сумне сонце?»;

Б) Берегиня з легенди «Берегиня»;

В) Сварог з легенди «Дажбог»;

Г) Дочка з легенди «Про зоряний Віз».

5. Берегиня, за однойменною легендою, була богинею…

А) Мудрості та її захисницею;

Б) Краси та її захисницею;

В) Плодючості та її захисницею;

Г) Кохання та її захисницею.

6. Чому дядько з казки «Про правду і кривду» пішов вішатись?

А) Бо йому набридло жити в злиднях;

Б) Бо він позаздрив небожеві, який став королем;

В) Бо хотів помститися кривдникам;

Г) З розпачу.

Достатній рівень

7. Визначте і запишіть основну думку народної казки «Мудра

дівчина».

8. Подані епітети перебудуйте на порівняння: Сріблясте павутиння, золота дитина, променистий погляд, волошкові очі.

Високий рівень

9. Складіть і запишіть висловлювання на тему «Чому живе і розвивається народна творчість».

Усне опитування Початковий та середній рівні

1. Вкажіть назви вивчених українських народних казок.

2. У якій з вивчених казок головною героїнею є дівчина Маруся?

3. Вкажіть назву легенди про зорі.

4. Чиїм сином, за легендою, був Дажбог?

5. Вкажіть назви вивчених міфів.

6. Вкажіть назви вивчених легенд.

7. Вкажіть назву української народної казки, яка розпочинається словами «Жили колись-то два брати: один багатий, а другий бідний». ч

8. Кому, за легендою «Дажбог», поклонялися давні руси-українці?

9. Що, за легендою, виникло швидше — вода чи земля?

10. Кого, за легендою, Бог змусив набрати піску з Дніпра?

11. Як, за вивченою легендою, утворилася земля?

12. У який спосіб дівчина, за легендою «Про зоряний Віз», намагалася допомогти матері?

13. Чому, за легендою «Про зоряний Віз», люди почали хворіти і вмирати?

14. Як, за легендою «Про зоряний Віз», Бог віддячив дівчині за щирість?

15. Хто був верховним богом у східних слов’ян (за текстами вивчених міфів та легенд)?

16. Чи дійшла до нас слов’янська міфологія повністю?

17. Навіщо в давнину створювали літописи?

18. До якої літератури — художньої чи історичної — належать літописи?

19. Що означає слово «фольклор»?

10

20. Вкажіть синонім до слова «фольклор».

21. Що вам відомо про літописця Нестора?

22. Хто, на думку дослідників, створив «Повість минулих літ»?

23. Назвіть відомі вам імена слов’янських богів.

24. Із чиєї волі відбуваються всі події в міфах?

25. У якій з вивчених легенд йдеться про створення сузір’я?

26. Хто може бути героєм легенди?

27. Чому виникали міфи?

28. Хто є творцем фольклору?

29. Які вчинки героїв легенд і міфів є фантастичними?

30. Чого прагнув небіж з народної казки «Про правду і кривду»?

31. Чому, за народною казкою «Про правду і кривду», вбогий чоловік і піп стверджують, що краще жити кривдою?

32. Що відповів другий чорт, за казкою «Про правду і кривду», на питання «А ти що сьогодні робив?»

33. Що, за казкою «Про правду і кривду», треба було зробити, щоб вилікувати доньку короля?

34. Чому, за казкою «Мудра дівчина», багатий брат захотів повернути корову?

35. Яку відповідь дала Маруся на загадку пана «Що є в світі найпрудкішим, найситнішим, наймилішим над усе?», за казкою «Мудра дівчина»?

36. Чи старанно, за казкою «Про жар-птицю та вовка», дурень виконував накази вовка?

37. Яке магічне число повторюється в казці «Про жар-птицю та вовка»?

38. Що повинен був принести дурень, щоб отримати жар-птицю (за легендою «Про жар-птицю та вовка»)?

39. Кого старші брати забрали із собою, убивши дурня, за казкою «Про жар-птицю та вовка»?

40. Назвіть персонажів, які діють у казці «Про жар-птицю та

вовка».

Достатній рівень

41. Що таке міф? Наведіть приклади.

42. Що таке легенда? Наведіть приклади.

43. Дайте визначення поняття «література». Наведіть приклади.

44. Що означає вислів «образні слова»? Наведіть приклади.

45. Дайте визначення епітета. Наведіть приклади.

46. Дайте визначення персоніфікації. Наведіть приклади.

47. Дайте визначення порівняння. Наведіть приклади.

48. Дайте визначення поняття «фольклор». Наведіть приклади.

49. Які є види легенд? Наведіть приклади.

50. Яка головна ознака легенди?

51. Яка головна ознака міфу?

52. Дайте визначення поняття «казка».

53. Які є види казок за змістом?

54. Назвіть особливості побудови казки.

55. Назвіть засоби виразного читання.

56. Назвіть особливості народної казки.

57. Дайте визначення” поняття «сюжет».

58. Дайте визначення поняття «дійові особи».

59. Назвіть відомі вам види мистецтва.

60. Визначте побудову казки «Про правду і кривду».

61. Визначте побудову казки «Мудра дівчина».

62. Визначте побудову казки «Про жар-птицю та вовка».

63. До якого виду казок належить казка «Про правду і кривду»? Свою думку обґрунтуйте.

64. До якого виду казок належить казка «Мудра дівчина»? Свою думку обґрунтуйте.

12

65. До якого виду казок належить казка «Про жар-птицю та вовка»? Свою думку обґрунтуйте.

66. Зачитайте уривок з легенди «Чому буває сумне сонце?» від слів «Коли прийшло сонце…» до слів «…ледь не вмер від жару». Які образні слова (тропи) тут використані?

67. Сформулюйте основну думку казки «Мудра дівчина».

68. Сформулюйте основну думку казки «Про правду і кривду».

69. Сформулюйте основну думку казки «Про жар-птицю та вовка».

70. Визначте елементи побудови казки «Мудра дівчина».

Високий рівень

71. Складіть висловлювання на тему «Що мені найбільше спо-

Добалось у характері Марусі?» (За казкою «Мудра дівчина»).

72. Стисло схарактеризуйте небожа з казки «Про правду і крив-

Ду». Свою думку обґрунтуйте.

73. Стисло схарактеризуйте дядька з казки «Про правду і кривду». Свою думку обґрунтуйте.

74. Складіть висловлювання «Хто з казкових героїв вивчених казок символізує добро».

75. Складіть висловлювання «Чому небіж поспішив допомогти людям» («Про правду і кривду»).

76. Складіть висловлювання «Пригоди небожа на шляху до правди» («Про правду і кривду»).

77. Складіть твір-мініатюру «Якою я уявляю героїню легенди «Про зоряний Віз».

78. Складіть власну версію міфу «Чому пес живе коло людини?».

79. Доповніть казку «Про жар-птицю та вовка» уявним діалогом між старшими братами і дурнем після його повернення додому.

80. Складіть власну кінцівку казки «Про жар-птицю та вовка», починаючи зі слів «Роби ж з братами, що хочеш,..».