23 - Шкільний Всесвіт

244

Вишневецьких «Корибут» і Лещинських «Венява», бо Януш Антоній був одружений із Теофілою з Лещинських (мідєрит); (ВІК, S. J. 635е). Інше — проповідь доктора теології, експровін-ціала та пріора Львівського монастиря взутих кармелітів Ан-джея Барщевського «Копсері; пай копсеріаті… Мерокаїапе Росг^сіе МаШ Возкіе] рапе§ігусгпут кагапіет… рокагапу» (Львів: друкарня св. Трійці, 1736); 2; 9 арк.; (ВІК, S. J. 635B). На звороті титульного аркуша — геральдична композиція з гербів Вишневецьких «Корибут» і Лещинських «Венява» (мідєрит), відмінна від попередньої.

Певна кількість видань присвячена останньому представни­кові князівського роду чоловічої статі, великому гетьманові Ве­ликого князівства Литовського, віленьскому воєводі Михайлові Серватію Вишневецькому (1680-1744). Треба зазначити, що три панегірики, присвячені одруженню кн. М. С. Вишневецького з Магдалиною Чарторийською, в зібраннях бібліотеки не виявле­но: «Ботиз ргіпсірит азігогит Ьипае КогуЬігіЬіапае еі; Магііз Сгагіюгузсіапі… » (Львів: друкарня єзуїтського колегіуму, 1725) — написаний від Кременецького єзуїтського колегіуму, віршо­ваний шлюбний панегірик Ідзи Мадейського — від Новодольсь-ко-Дубровицького піарського колегіуму «№еЬо Кзі^гуса у Магза… зріепйогет… попогув… ¥уро§о