Священні книги народів миру уздовж тисячоріч спонукують людей до активної діяльності, пошуку власних життєвих шляхів

Веди — одна з найдавніших книг миру, пам’ятка давньої індійської літератури. Веди допомагають зрозуміти духовну культуру Індії й багатьох народів Азії, адже вони стали основою для створення різних релігійних і філософських навчань. Саме слово «веда» означає «священне знання».

У ті давні часи, коли створювалися веди, художня творчість ще не була відділена від інших видів духовної діяльності людини. Релігія, міфологія й мораль втілювалися в художні образи. Ці художні образи згодом придбали власне значення, залучаючи своєю красою й багатозначністю. Саме тому до образів вед зверталися й звертаються художники різних країн миру, а веди стали не тільки пам’яткою релігійної культури, але й літератури

У грецькій мові слово «библиа» означає «книги». Але для багатьох поколінь різних народів це слово стало символом віри. Біблія — узагальнюючий збірник, до якого ввійшли відібрані поколіннями й освячені церквою добутку, які розкривають сутність релігійного навчання. Віруючі сприймають Біблію як єдиний текст Святого Листа, хоча книга ця складається з багатьох добутків, створених у різні часи, різними авторами, різними мовами

Історія створення тексту Біблії — це історія духовних пошуків людства. Назви двох частин Біблії, Старий і Новий Завіт, зв’язані в християнстві із вченням про Ісус Христі. Саме слово «завіт» виникло під час перекладу Біблії з давньоєврейської мови на грецьку. В оригіналі слово, що перевели як «завіт», ближче за значенням до слів «договір», «угода» або «союз». І в основі іудаїзму — положення про «угоду»» між Бог і людиною, «народом божим»: люди приймають заповіді Бог і роблять на землі його волю, а Бог за це охороняє й «рятує» людей. Поступово «угода» між богом і людьми втрачала риси рівноправності, перетворюючись на волевиявлення Бог, що встановлює норми людського поводження своїми заповідями. Але в Старому Завіті втримується вказівка, що Бог укладе «новий договір» з людьми. «Новий союз» повинен був будуватися не на рабській покірності, а на основі довіри Бога до людей і людей Кбогу.

Авеста — священна книга зороастризму. Основна ідея цієї релігії — залежність світобудови від боротьби добра й зла, світла й тьми, життя й смерті. Відповідно до релігії зороастризму людина в цій боротьбі не іграшка в руках вищих сил, а особистість, що має волю вибору, здатна своєю активністю вплинути на прогрес світової справедливості. Авеста написана одним із древнеиранских язиків. Авеста складається з декількох частин. Найбільш давня з них — «Гаті» — збори молитов. Автором цих текстів уважають засновника древнеиранской релігії Заратуштра (або Зороастру як називали його античні автори, у добутках яких збереглися відомості про вірування древніх іранців). У всіх повчаннях гат мова йде про життя, побут, норми поводження

Коран — священна книга мусульман. Мусульманство, або іслам, одна із трьох, поруч із християнством і буддизмом, світових религий.

Виникнення ісламу супроводжувалося появою священної книги — Корана, що, відповідно до мусульманському навчанню, послав людям Аллах через ангела Гаврила у формі одкровення пророкові Мухаммеду, що і передала ці одкровення своїм одноплемінникам

Коран — це збірник проповідей Мухаммеда, звернених до язичників, які ще не прийняли ісламу. Коран складається з 114 розділів, розташованих не за змістом або хронологією, а за принципом зменшення розміру. У Корані немає систематичного викладу основ мусульманської релігії, тут подаються лише найважливіші положення, які вже значно пізніше склали в певну систему мусульманські богослови. Відповідно навчанню ісламу все існуюче у світі створене Аллахом і всі явища й події, які відбулися й повинні відбутися у Всесвіті аж до кінця миру й страшного суду, певні їм і відбуваються по його волі. Мухаммед проголошував пророками багатьох персонажів і пророків Біблії і Євангелія. У Корані зустрічаються імена Адама й Ниючи, Авраама і Йосипа, Мойсея й Ісус Христа. Але сам Мухаммед начебто завершує весь цей ряд пророків, піднімається над усіма ними як останній і головний пророк

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.