Мета: Актуалізувати й узагальнити знання учнів про відокремлені члени речення, способи їх вираження; удосконалювати вміння й навички аналізу речень із відокремленими членами; застосовувати набуті знання на практиці; ознайомити зі стилістичними можливостями відокремлених членів речення; удосконалювати вміння виконувати синтаксичний аналіз простого речення, вживати певні синтаксичні конструкції відповідно до стилю спілкування; підвищувати культуру мовлення учнів; розвивати логічне та образне мислення, мовлення учнів, творчі нахили; виховувати засобами дидактичного матеріалу естетичні смаки.

Тип уроку: Узагальнення й систематизація знань.

Впаду на груди рідної землі

І серцем її дихання відчую.

Відчую рани, болі і жалі.

Чи є той лікар, що все це злікує?

Цей тужний стогін лине З Глибини,

І знову й знов мою тривожить душу.

В. Геращенко

ХІД УРОКУ І. Організаційна частина Мовна розминка.

Відредагуйте подані словосполучення й запишіть.

Здавати екзамени, заключати угоду, попередити пожежу, потерпіти невдачу, у своє задоволення, кидатися у вічі, нічого гріха таїти, поговорити по душах, жити приспівуючи, лід зрушився.

{Відповіді: Складати іспити, укладати угоду (договір), запобігти Пожежі, зазнати невдачі, собі на втіху, впадати в око, ніде правди діти, поговорити по щирості, жити в розкошах, крига скресла.)

II.Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація на

Вчальної діяльності

Учитель, Рідна земля—це земля, де народилися й живемо ми, наші батьки, де поховані наші предки. Кожна людина любить те місце, де народилася й виросла, бо це — батьківський край. Він для нас святий, найрідніший, найдорожчий.

— Що, на вашу думку, означає любити Батьківщину?

Отже, мовний матеріал, який допоможе нам сьогодні узагальнити й закріпити відомості про відокремлені члени речення, — це речення й тексти про красу рідної землі.

III.Актуалізація опорних знань

Бесіда.

— Які члени речення називаються відокремленими? Яка їх роль у реченні?

— Які члени речення можуть бути відокремленими?

IV.Вивчення Нового Матеріалу

Вправа на встановлення відповідності.

Установіть відповідність між реченнями та їх характеристиками (одне речення є зайвим).

А речення з відокремле — 1 Я, засипаний сніжинками й зірками,

Ним означенням Йтиму манівцями неба... (Є. Гуцало.)

Б Речення з відокремле — 2 Умирають майстри, залишаючи спо-

Ною прикладкою Гад, як рану (Л. Костенко.)

В речення з відокремле — 3 / Оксану, мою зорю, мою добру волю,

Ним додатком Щодень Божий умивали. (Т. Шевченко.)

Г речення з відокремле — 4 Дикі качки, крім базару, водяться на

Ною обставиною Лугових озерах та по очеретах… (Остап

Вишня.)

Світає, господи, світає, земля у роСах, як в парчі. (Л. Костенко.)

Робота з таблицею.

Розгляньте матеріал, поданий у таблиці.

Таблиця Відокремлені члени речення

Відокремленими Називаються другорядні члени речення, які для підсилення їх граматичної та смислової ролі виділяються в усному мовленні інтонацією, а на письмі — відповідними розділовими знаками.

Відокремлення характеризується також Інверсійним Розташуванням другорядних членів.

Загальними умовами відокремлення членів речення є:

• незвичайний порядок слів у реченні (наприклад, означення пі еля пояснюваного ним слова);

• ступінь поширеності члена речення;

• граматична несполучуваність слів (наприклад, особового займенника й означення);

• наявність додаткового смислового навантаження (найчастіше причини, уточнення).

До відокремлених членів належать відокремлені означення, відокремлені додатки й відокремлені обставини

Відокремлені означення Стоять після означуваного слова й виражаються:

• дієприкметниками, прикметниками, наприклад: Ніжні зорі, білі, Непрозорі, спадали з неба;

• іменниками, наприклад: У прозорому п’янкому повітрі почепився перший срібний дзвоник весни — Жайворонок;

• дієприкметниковими, прикметниковими зворотами, наприклад: Земля, нагріта за день, дихала теплом;

• поширеною прикладкою, наприклад: Солов “і, нічні товариші Мої, у сад злетілись до вікна.

Увага! Якщо означуване слово виражене займенником або означення має значення причини, то вони обов’язково Виділяються Комами.

Самотній, він, уночі ще довго в вогнище дивився.

Захоплений своєю змаганиною з конем, Сивоок не зауважував Безліч подій і речей

Не виділяється Означення, виражене дієприкметниковим або прикметниковим зворотом, що знаходиться перед означуваним словом і не має додаткових значень причини, умови, допустовості

Відокремлені обставини Залежать не від одного слова в реченні, а від усього речення в цілому, і виражаються:

• одиничним дієприслівником, наприклад: Усяка пташечка, Радіючи, співала;

• дієприслівниковим зворотом, наприклад: Старий Дніпро, розливши плесо сиве, ген-ген в спокійнім мареві дріма;

• порівняльним зворотом, наприклад: Із степу, як із вогкої печери, Тягло свіжою прохолодою

Не відокремлюються Обставини, виражені дієприслівниковими зворотами, що є фразеологізмами: Працювати не покладаючи рук Бігти не чуючи ніг

Відокремлені додатки, Що мають значення виключення або виділення й починаються словами Крім, окрім, опріч, замість, за Винятком, на відміну від Тощо: А я не знаю нічого ніжнішого, окрім Берези. Замість хати, лежала лише купа головешок, вугілля і сміття

Творча лабораторія,

І. Поширте речення словами в дужках так, щоб в одному випадку вони виступали відокремленими означеннями, а в другому — неві-докремленими.

1. Степ дихав пахощами росяних трав {оповитий тишею).

2. Ніч розкинула над містом своє шатро (всипане зорями).

3. Сади ковтають пил міжселищних доріг (омиті музикою згадок).

II. Переробіть речення, замінивши один з однорідних присудків дієприслівником, на речення з відокремленими обставинами.

1. Сонце незримо підносилося, заливало рожевим сяйвом вершини Гір.

2. Щовечора зірки в далекому просторі манливо миготять і хвиЛюють нам серця.

3. Сонце поволі спускається на захід, більшає, яснішає, розпалюється.

4. Степ струснув із себе росу, зігнав примітні тіні, горить рівним Жовто-зеленим кольором.

5. Сухе листя дощем спадало з дерев, черкало об гілляки й іиелестіло.

6. Рівна дорога пішла вдалину, ховається за горбом.

7. Сонце обливало землю рожевим світом і ніжно цілувало тисячами Своїх гарячих іскорок.

III. Переробіть складнопідрядні речення на прості з відокремленими означеннями.

1. Попереду прослалося широке поле, яке окутала темрява.

2. Небо, яке сьогодні тихе й синє, наливає море блакиттю.

3. В кімнату увіллється вечірнє повітря, котре було напоєне пахощами вечірнього саду.

4. Сивий полин п ‘янив повітря гіркими пахощами, що були густими І задушливими.

5. Озеро, яке оточили густі кугці та великі верби, було нешироке.

Учитель. Відокремлені компоненти речення в науковому та офіційно-діловому стилях виступають здебільшого як деталь повідомлення, що пояснює, уточнює, конкретизує зміст інформації. У художньому та публіцистичному стилях вони є засобом оцінності чи образності. Найчастіше цю роль відіграють дієприслівникові та дієприкметникові звороти, прикладка. У цих стилях можуть бути речення, основна інформація в яких міститься саме у відокремленнях. У розмовній мові відокремлення знаходить вияв здебільшого в розповідях-описах.

Мовне дослідження. Робота в парах.

Прочитайте тексти на картках, визначте стиль кожного з них. Визначте, які відокремлення переважають у текстах різних стилів та яку роль відіграють у них відокремлені члени речення.

Картка 1 Акт проголошення Незалежності України

Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною У зв ‘язку з державним переворотом у СРСР 19 серпня 1991 року, — Продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, — Виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН Та іншими міжнародно-правовими документами, — Здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує Незалежність України та створення самостійної української держави — України.

Територія України є неподільною й недоторканою.

Віднині на території України мають чинність виключно КонсТитуція та закони України.

Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.

Картка 2 Козацький суд

Коли, скажімо, трапиться, що двоє козаків між: собою заспеРечаються чи поб ‘ються, або один одному по-сусідськи зробить шкоду І не можуть помиритися між: собою, тоді обидва, купивши на базарі По калачеві, йдуть позиватися в паланку до якої належать, і, поклавШи калачі на стіл, стають біія порога, низенько вклоняються суддям І кажуть: «Кланяємося, панове, хлібом і сіллю». Судді починають Питати: «Яке ваше діло, панове молодці?». Покривджений розповідає Про образу. Судді звертаються до кривдника: «Ну, братику, говори, чи Правда те, що товариш на тебе каже?». Нащо кривдник відповідає: «Та що ж, панове? Те все правда, що я шкоду зробив своєму сусіду, але Не можу його вдовольствувати затим, що він лишнє од мене требує Й шкоди немає стільки». Вислухавши їх, паланка посилає від себе козакір Для засвідчення шкоди. Після їх повернення, якщо скарга виявляється Слушною, судді казали кривднику: «Ну що ж ти, братику, чи згоден Заплатити шкоду своєму сусіду чи ні?». Якщо обидві сторони згодні, Паланка сама вирішує їхню справу й відпускає по домівках.

Картка З Листки падуть

Листки падуть; падуть зів ‘ялі, зжовклі І з шелестом кладуться під ногами. Якісь пісні, давно-давно замовклі, Мов привиди, снуються над полями.

Якісь квітки, бліді і недоцвілі, 3-міжбур’янів обличчя вихиляють,, Чиїсь слова, забуті, але милі, Над головою раз у раз літають.

Хто їх казав? Коли і де?.. Весною

Шептали їх уста, нев ‘ялі рожі.; ■ .

Невже ж оці слова підуть за мною

По життєвім тернистім роздорожжі?

Невже ж вони літатимуть світами,

Слідів своїх пильнуючи безпечно?..

Нехай летять, най срібними нитками,

Як павутиння, в ‘ються безконечно. (Б. Лепкий.)

Картка 4 Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала

Гуманітарна аура нації… Чи не правда, якесь приємне для слуху поєднання слів? Справді, кожна нація повинна мати свою гуманітарну ауру, тобто потужно емануючий комплекс наук, що охоплюють всі сфери суспільного життя, включно з освітою, літературою, мистецтвом, — В їхній інтегральній причетності до Світової культури і, звичайно ж, у своєму неповторно національному Варіанті.

В наш складний час, в нашій проблематично незалежній державі, Де так поляризувалися пріоритети, впадає в очі, наприклад, амбіВалентність поняття «гуманітарний». Для одних — Це комплекс гуманітарних дисциплін, адже тлтапііаз — і(е категорія культури, освіти, духовності. Для інших слово «гуманітарний» асоціюється перш за все з гуманітарною допомогою. Як на мене, це вельми прикрий термінологічний збіг, що часом призводить до непорозумінь, коли, замість вироблення концепції гуманітарної політики в її кардинальних аспектах, все зводиться до розмови про черговий гуманітарний вантаж або про екологічно чисті макарони.

Думаю, що в країнах Європи, де є сильна традиція Гуманізму, Чіткіше розмежовані ці поняття: гуманітарний і гуманістичний, людський і людяний, у нас же в означенні гуманітарних наук і гуМанітарної ж допомоги ця різниця стерлася. Але треба мати на увазі Цей нюанс. (Л. Костенко.)

Картка 5 Над Кодацьким порогом

На Землю впала темна ніч. Зірки ховалися за хмарами. Вітер Тягнув з-за Дніпра, завиваючи голодним звіром по надбережних скелях. Глибоко під горою, розбиваючи собі груди об гострі скелі, старий Дніпро голосно стогнав і ревів спересердя на кинуту упоперек його шляху перепону, допомагаючи гудінням свого порога козакам нечутно облягти ворожу фортецю. Військо польське вже спало. Спав і полковник-чужинець, нічого не відаючи про

Похід Сулими, і тільки вартові чатували по баштах, перегукуючись Поміж себе, щоб легше змагатися з дрімотою.

За темрявою ночі та через голосіння порога вартові не бачили й не Чули, що запорожці облягли Кодакзусіх боків і підступають під самі Окопи… (А. Кащенко.)

V» Підсумок уроку Вправа «Мікрофон».

Закінчіть речення: «На уроці я дізнався…».

VI. Домашнє Завдання

Дібрати тексти 3 різних стилів, виділити в них відокремлені члени речення.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.