271 - Шкільний Всесвіт

Галина КАЛАИЧЕВА, Учитель української мови та літератури Житомирської міської гімназії № З

Мета: поглибити знання учнів про стилістику простих речень, їх види; формувати вміння аналізувати й визначати істотні ознаки таких речень; розвивати творчі вміння моделювати двоскладні й односкладні речення; виховувати дбайливе ставлення до природи.

Тип уроку: Засвоєння нових знань.

Обладнання: Мультимедійна дошка, картки.

Найкраще йде від рідної природи, від землі, від народу.

В. Касіян

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація наВчальної діяльності

ЦІ. Актуалізація опорних знань Бесіда.

— Яке речення називається простим?

— Назвіть види речень за:

• метою висловлювання;

• емоційним забарвленням;

• характером відношення до дійсності.

— Наведіть приклади синтаксично членованих та нечленованих

слів-речень.

IV. Вивчення нового матеріалу Робота зі слайдами.

Використовуючи інформацію зі слайдів, проведіть дослідження нової теми.

, Слайд 1

Просте речення — це самостійна синтаксична одиниця, що має один граматичний центр і вживана в усіх стилях мови. Речення має інтонаційну й смислову завершеність, служить засобом спілкування, повідомлення

Слайд 2

Види простих речень (за характером граматичних основ) Двоскладне — речення з двома головними членами: підметом

І присудком.

Односкладне — речення з одним головним членом, що поєднує

В собі функцію підмета й присудка

Слайд З

Непоширені речення — речення, що містять лише головні члени. Поширені речення — речення, що містять другорядні члени

Слайд 4

За наявністю (відсутністю) необхідних членів Виділяють повні та неповні речення

Дослідження-апаліз.

Зробіть аналіз простих речень.

(1) Золотим колесом закотилося сонце за ліс. (2) Опустіло, німуючи, Поле. (3) У долині зітхнув старий і недужий туман. (4) Вітер притих. (5) Здавалось, боявся одним необережним рухом зруйнувати павутину. (6) Навколо ні душі, опріч одинокої зорі в високості. (1) І стільки Таємничості… (8)Який казковий вечір! (М. Стельмах.)

Дослідження-зіставлення. Робота в групах.

Запишіть речення. Підкресліть у них граматичні основи. Доведіть, що на визначення виду синтаксичної конструкції (односкладного чи двоскладного речення) впливає порядок слів та обставина.

Група 1: (1) Місячна ніч. (2) Тиша. (3) Праворуч розкинулись луги. (4) ЗліваСади. (5) Груша в цвіту.

Група 2: (1) Восени імлисті ночі. (2) Тьмяно мерехтять зорі (З)Дш’ Короткі. (4) Густі тумани. (5) Інколи чутно удари грому

Слайд 5

Повні — речення, у яких наявні всі необхідні члени.

Неповні — речення, у яких пропущено один або кілька членів, які можна відновити з контексту чи мовної ситуації. Уживаються такі речення в розмовному, художньому та публіцистичному стилях.

Роль неповних речень у тексті: Створення психологічної напруги висловлення, уникнення повторів, надання окремим словам ваги

Пошуково-вибіркова робота на картках.

Картка 1

Випишіть неповне речення. Визначте, з якою метою воно використане в тексті.

Насувається здалеку темна хмара. Загуркотів перший весняний Грім. У небі — блискавка. Мабуть, буде дощ. Треба кудись ховатись. (За О. Копиленком.)

Картка 2

Випишіть непоширені речення. Поясніть їх роль.

Вечоріло. У синіх присмерках тонув хвилястий небокрай. Тільки Над самою землею блищала вузька світла смуга. Було прохолодно. По залізному шляху вітер переганяв сухі димчаті струмки снігу, зрідка з них вплітався скручений дубовий листок або чіпка опука перекотиполя. (М. Стельмах.)

Слайд 6

Стилістика —-наука, яка вивчає мовні засоби з погляду їх функціонування залежно від мети й умов спілкування.

Стилі мовлення: Розмовний, художній, публіцистичний, науковий, офіційно-діловий, конфесійний, епістолярний

Творче спостереження з елементами аналізу. Робота в групах.

Група 1

Прочитайте текст. Доведіть, що він належить до художнього стилю. Зробіть висновок про найбільш уживані види простих речень. З’ясуйте

Роль метафоричних словосполучень у тексті, визначте їх стилістичну функцію. Випишіть речення, у яких використано зворотний порядок слів. Поясніть тире в простому реченні.

Гриміло. Вітер, здіймаючи пилюгу і сухий лист, глухо шумів в обВажнілих вітах широкого шляху, виривався на поле і двома дужими Крильми летів до дубових гаїв села. Дедалі Ставало прохолодніше. Неначе макове зерно, сіялась мряка. Тисячі краплин вдарили об землю З такою силою, що на мить все завмерло. Одинокий лист, який ще Хвилину-другу кружляв у вальсі, припав до землі. За нимІнший.

Здавалось, навколо вмивався широкий світ. (ЗаМ. Стельмахом.)

Група 2

Прочитайте текст. Доведіть, що він належить до публіцистичного стилю. Зробіть висновок про найбільш уживані види простих речень. З’ясуйте роль метафоричних словосполучень у тексті, визначте їх стилістичну функцію. Випишіть речення, у яких використано прямий порядок слів. Поясніть тире в простому реченні.

Ні, немає на світі кращого неба, НІЖ небо України.

Високе, мов наш дух, воно благословляє свою Україну, береже у віках її материнську любов, тому його ніколи не відділити від рідної матінки-землі.

Подивімось на своє небо і думкою, яку тій чудовій-пречудовій пісні, полиньмо аж до сонця і зірок і гляньмо на трепетну землю, і тоді Відкриється нам на зелено-голубому лику планети край, що нагадує Собою серце,Україна!

Ні, як немає кращого неба, ніж: небо України, так немає кращої Землі, ніж; наша Україна. (Я. Гоян.)

Розвиток діалогічного мовлення.

Уявіть себе кореспондентом газети, у якого з’явилася можливість узяти інтерв’ю в школяра, залюбленого в красу рідного краю. Формулюючи запитання та відповіді, використайте синтаксично членовані та нечленовані слова-речення. Дослідіть, які види простих речень є найбільш уживаними. Проаналізуйте їх.

Творче завдання.

За поданим початком напишіть твір-мініатюру, у структурі якого використайте неповні контекстуальні та ситуативні речення.

Вранішнє сонце, заглянувши в дзеркальну воду широкоплинноїрічКи, сповістило про новий день.

Графічний диктант,

Графічно відтворіть схеми простих речень:

• 1 — односкладні речення;

• 2 — двоскладні.

1. У надрах хмари зарокотало, спершу неголосно, а далі голосніше Й потужніше. (Т^.Тютюшшк.)

2. Любити та оберігати рідну землюНаш обоє ‘язок. (З газети.)

3. Шепоче вечір таємничо і зорі сипле з верховіть. (В. Крищенко.)

4. Сумує день листком кленовим, згадавши літа оксамит. (В. Крищенко.)

5. Зоре моя, зіронько, як тебе пізнати? Серед неба синього інших Зір багато. (В. Крищенко.)

6. День був ясний, сонячний та теплий. (І. Нечуй-Левицький.)

7. Надворі стояла суша. (І. Нечуй-Левицький.)

8. Тільки почало розвиднятися. (М. Стельмах.)

9. Оброшені зорями хати світились проти місяця. (М. Стельмах.)

10. Неначе білими снігами стоять обсипані сади. (Б. Олійник.)

11. Ніч у степу. (З журналу.)

12. Маленькою хмаринкою темніє над глибоким яром закинутий У степу хутірець. (С. Васильченко.)

13. Розкошами, красою віє над степом. (С. Васильченко.)

14. У яру тихо і сумно. (С. Васильченко.)

Слайд 7

Синтаксичні синоніми — це різноструктурні конструкції, що мають спільне граматичне значення, але відрізняються смисловими відтінками, стилістичними особливостями при тотожному лексичному складі

Самостійна робота.

З’ясуйте, чи синонімічні між собою речення. Укажіть, чим вони відрізняються.

1. Дощило.Сік дощ.

2. Вечоріло.Вечір опускався додолу.

3. По обидва боки шляхуЛипи і тополі.По обидва боки шляху Ростуть липи і тополі.

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Скласти опорний конспект вивченого матеріалу, дібрати приклади з наукової літератури та ділових паперів, зробити аналіз цих речень.