64.1. Прочитайте текст. До якого стилю він належить? Доберіть заголовок, який відображав би основну думку тексту.

II. Визначте, зякиквидівреченьскладастьсятекст. Випи

шіть складнопідрядні речення. За якими ознаками ви

розпізнаєте складнопідрядні речення?

Люблю я темну ніч і золоті зірки,

Що грають у просторі І дивляться згори на соннії садки.

Люблю я ті часи, як сонце вже встає

І промінь свій прозорий На села, на поля так вільно, ніжно ллє.

Люблю блискучий день, коли земля цвіте,

Пташиний хор співає І славить у піснях тих сонце золоте.

Але найбільш люблю таємний вечір я,

Коли вже день згасає І тіні мрійнії лягають на поля.

М. Рильський

III. З’ясуйте, скільки підрядних речень входить до складнопідрядних.

65. І. Спробуйте самостійно дати визначення складнопід

рядного речення. Зіставте його з визначенням у підручнику.

Складнопідрядним Називається таке складне речення, у якому одне просте речення за змістом і граматично залежить від іншого і з’єднується з ним за допомогою підрядного сполучника або сполучного слова. Наприклад: Люблю народ, якого силу ніхто не зломить у віках (Л. Воронько).

II. Розгляньте схему і поясніть, як співвідноситься понят

тя «складнопідрядне речення* з іншими поняттями, що

позначають види складного речення.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.