з інтелектуальним розвитком опублікували перли учасників ЗНО із української мови - Шкільний Всесвіт

Проаналізуйте будову складних речень. Визначте, на які різновиди можна розподілити складні речення за видами зв’язків у них простих речень.

1. Округи мене то жито половіє, а в житі купка льону голубо цвіте; то ячмінь колоситься; оддалеки гайок синіс (Марко Вовчок). 2. Зелені гори, убравшись у білі гуглі, прислухалися чуйно, як дзвеніло на небі золото зір, мороз блискав срібним мечем, потинаючи звуки в повітрі… (М. Коцюбинський). 3. В далекому полі підвівся пізній місяць; в долині, за городами, по-осінньому тривожилась перелітна птиця; а пісня сумувала й сумувала під густим склепінням лип, на яких ще неяскравою порошею починала колихатися місячна доріжка (М. Стельмах).

II. Зіставте свої висновки з теоретичними відомостями.

Одні прості речення в складних можуть об’єднуватись між собою сполучниками, а інші — без їхньої допомоги (лише за змістом та Інтонацією). Такі складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком розподіляються на три основні різновиди.

1. Складні речення із сполучниковим сурядним і безсполучниковим зв’язком. Наприклад: Весняне сонце ще не було пекуче, воно лише приємно пригрівало живим теплом, і степ дихав вільготно (О. Гончар).

Схема речення:

2. Складні речення із сполучниковим підрядним і безсполучниковим зв’язком. Наприклад: 

Шепель ішла повільно, їй Давалося, що сніг, падаючи, ледве чутно шелестить (О. Донченко).

Схема речення:

3. Складні речення із сполучниковим сурядним і підрядним та безсполучниковим зв’язком. Наприклад:

Золота порохівниця місяця, вистромившись Із-за могил, порошила трави голубим пилом, і здавалось козакові, що там, у степу, ворушиться щось, Іржуть чиїсь коні, І вже не рокотання бандур чути звідти, а ледве вловимий передзвін шабель. і не сиділося старому, не їлася йому саламата. свербіла рука до шаблюки, до бою кликало серце (Григорій Тютюнник).

242. І. Прочитайте і спишіть речення, розставляючи розділові знаки. Визначте його вид. З якою метою, на ваш погляд, ангор використав таке розгорнуте речення?

Сірий припорошений весняною пилюкою степ збігає на південь і стигне там голубим маревом суворою лінією стоять на ньому сторожові могили насипані може татарвою а може волелюбним козацтвом що шаблею та мушкетом боронило оці степи від ворожих навал весною могили оборюють і ціле літо зеленіють вони густою пахучою травою росте на них подорожник біленькі невісточки чіпкий спориш розкішний з гіркуватим чадним смородом полин колючий з могутнім стовбуром і мохнатою червоною квіткою будяк скромні лагідні незабудки нерозлучні брат-і-сестра і весняними вечорами коли відсиріє від степової вологи земля голублять душу і серце людини свіжі і ніжні степові запахи і тихо шепочуть трави облиті сяйвом місяця що мов чорна діжа викочується із-за мовчазних могил і фарбує степ в густо-малиновий темнуватий колір [Григорій Тютюнник).

II. Знайдіть слова з орфограмами в коренях і назвіть їх.

243. Прочитайте речення, визначте вид їх. Утворіть з поданих речень різновиди складних речень із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Запишіть їх.

1. Мороз дужчав, загорались яснії зорі у темно-зеленому небі, світилися ліхтарі на вулицях (Панас Мирний). 2. Тихо в селі, навіть вітерець не насмілиться погасити перші дві зірки на небі (М. Стельмах). 3. Машина не заводилась: бачок був порожнім (ДО. Яновсь-кий).

244.1. Прочитайте текст І докладно перекажіть його. П. Виділіть складні речення і накресліть схеми до них. вказавши види зв’язку, яким поєднані в них прості речений.

Перше добровільне товариство з назвою «Січ» виникло в 1900 році в селі Завалля біля Снятина. А в 1914 році в Галичині налічувалося більш як тисяча «Січей», у них займалась спортом і військовою підготовкою галицька молодь, захоплена ідеєю національного самовизначення, створення незалежної української держави. У цьому ж році створюється організація під назвою «Січові стрільці», а коли почалась Перта світова війна, з’явилась військова частина — легіон Українських січових стрільців, який нараховував дві з половиною тисячі чоловік.

Де б не були легіонери, вони проводили культурно-освітню роботу: створювали курси української мови, театральні гуртки, читальні «Просвіти»; були серед них художники, історики, письменники, композитори.

Згодом, коли почала створюватись Українська Галицька Армія, стрільці стали її гвардією. Мужньо, до загину боролися січові стрільці за волю рідного краю. І сьогодні вони с для нас взірцем самовідданого служіння Вітчизні (3 журналу).

III. Поясніть розділові знаки.

245.1. Прочитайте і поділіть текст на абзаци.

II. Випишіть складні речення з різними видами зв’язку і поставте пропущені розділові знаки.

Одяг запорозьких козаків на початку їхнього історичного існування був надто простим бо тоді вони не могли навіть поважно думати про те щоб займатися своєю зовнішністю і виряджатися в дорогі шати козак і злидні тоді були синонімами. Але з плином часу запорожці почали одягатися і розкішно й гарно. На голову вони одягали високу гостру шапку зі смушевою околицею сукняним червоним чи зеленим дном і срібною китицею на самому вершку. Околиця шапки часто правила козакові за кисет чи кишеню туди він клав тютюн кресало люльку чи ріжок з тютюном особливо люльку тільки-но витягне її з рота відразу й затикає за околицю. Як одягнув шапку то вже в козак. Потім він надягав червону черкеску оперізувався поясом начіпляв на себе кинджал прилаштовував шаблю а поверх надягав каптан або жупан. Каптан був уже іншого кольору ніж черкеска якщо черкеска червона то каптан голубий чи синій він також був гаптований золотом. До цього широкого й просторого одягу личили шаровари з кишенями з обох боків облямованими позументами (3 Журналу).

III. Випишіть незнайомі для вас слова і з’ясуйте їхнє значення за допомогою тлумачного словника.

246. Прочитайте і поясніть розділові знаки.

1. Не грабуй незаможнього, бо він незаможній, і не тисни убогого в брамі, бо Господь за їхню справу судитиметься і грабіжникам їхнім ограбує Він душу.

2. Не. Дружись із чоловіком гнівливим, і не ходи із людиною лютою, щоб доріг її ти не навчився і тенета не взяв для своєї душі. 3. Не тішся, як ворог твій падає, а коли він спіткнеться, хай серце твоє не радіє, щоб Господь не побачив і це не було в Його очах лихим і щоб Він не звернув свого гніву від нього на тебе! (З Книги приповістей Соломонових).

247.1. Прочитайте текст і визначте його тему.

II. Зробіть синтаксичний розбір речень за поданим планом.

Комусь, не степовикові, незрозуміло, як живуть люди на голій, порожній рівнині, а малий Дапилко виходив крадькома з хати, покинувши сестру, коло якої був за няньку, степ простелявся перед ним, як чарівна долина, на якій пахне трава, пахнуть квіти, навіть сонце пахне, як жовтий віск (ось візьміть лишень потримайте на сонці руку і понюхайте її)!

І жайворонок, що загубився в небі, співаючи жайво-ронисі, і орел, що повис на вітрі, ледве ворушачи кінчиками крил, виглядає здобич, чорногуз бродить по траві, як землемір, ящірка перебігла обніжок — зелена, мов цибулиння, дикі бджоли гудуть за медом, ховрашок свистить, цвіркунці — одно пиляють у свої скрипки, наче сільський швець на весіллі (Ю. Яновський).

III. Вкажіть омонімічні сполучники і сполучні слова.

Якими частинами мови виражені сполучні слова? ‘

Послідовність синтаксичного розбору складного речення з різними видами зв’язку

1. Характеристика всього речення за метою висловлювання.

2. Вказати, що речення складне, з різними видами зв’язку: сполучниковим (сурядним, підрядним) та безсполучниковим.

3. Кількість простих речень у складному.

4. Засоби зв’язку між простими реченнями, що входять до складного.

5. Смислові відношення між частинами складного речення.

6. Розбір кожної частини як простого речення.

7. Правила розстановки розділових знаків.

248. І. Прочитайте текст, визначте його тему і основну думку.

II. Спишіть текст, розставляючи розділові знаки. Доведіть, чи є в тексті речення з різними видами зв’язку.

Я цілком сучасна людина. Але пориваючись уперед за шаленим бігом часу не хочу на все махнути рукою а розумно зберегти все довкілля всі багатства на поверхні землі і в ЇЇ глибинах. Багатства матеріальні і духовні. Перетворюючи наш в минулому хліборобський край на індустріальний я хочу щоб збереглася родючість наших чорноземів хочу зберегти для нащадків і красу нашого поля і золотий колос і червону калину і зелені верби над ставом хочу щоб цвіла край шляху квітка і гула над нею працьовита бджола і жайворон співав у високій блакиті. Бо без краси природи немає і краси людської (/. Цюпа).

III. З’ясуйте, які види простих речень представлені в поданому тексті. Накрссліть схему передостаннього речення.

249. І варіант. Випишіть з художніх творів три речення з різними видами зв’язку:

а) із сурядним І підрядним зв’язком;

б) із сполучниковим підрядним і безсполучниковим зв’язком;

в) із сполучниковим сурядним і безсполучниковим зв’язком.

II варіант. Складіть і запишіть чотири складні речення з різними видами зв’язку. Поясніть вживання в них розділових знаків. ІІакресліть схеми всіх чотирьох різновидів складних речень З Різними видами зв’язку.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.