названия - Шкільний Всесвіт

Мета: Повторити відомості про відокремлені обставини, виражені дієприслівниковими зворотами, та складнопідрядні речення з підрядними обставинними; пригадати способи синонімічної заміни дієприслівникових зврротів і підрядних речень; удосконалювати пунктуаційні навички розстановки розділових знаків при відокремлених другорядних членах речення та між частинами складнопідрядного речення; вилучення в тексті речень, де допущено помилки; розвивати усне й письмове мовлення, мислення, аналітичні здібності, уміння обґрунтовувати думки, поширювати й уточнювати словниковий запас учнів; виховувати вміння працювати в парах, дослуховуватися до думок співбесідників, доходити спільного рішення; любов до рідної мови, усвідомлення її багатства, повагу до національної культури.

Обладнання: Мультимедійний проектор, слайди; довідковий матеріал, картки для роботи груп; фото й ілюстрації писанок, фото з музею писанки в Коломиї.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II.Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності

Створення психоемоційного настрою.

Назвіть найулюбленіші свята українців. Чому Великдень має таку назву? Чому це одне з найбільш шанованих свят в Україні? Пригадайте з літератури, що символізує це свято, у яких творах воно було описане. Розкажіть про звичаї, пов’язані з його святкуванням. Як його відзначають у вашій родині?

Визначення очікуваних результатів.

Припустіть, про що ми говоритимемо протягом уроку, зважаючи на тему Які знання з курсу мови стануть нам у пригоді? Чи буде корисним вам цей матеріал у підготовці до тестування?

Учитель. Тема сьогоднішнього уроку є дуже важливою, бо пов’язана з умінням будувати висловлювання, варіювати словесними конструкціями, при цьому не припускаючись граматичних помилок. Не менш важливим є відпрацювання пунктуаційних навичок, що зробить ваше письмове мовлення грамотним. Щоб це заняття було не тільки навчальним, а й сприяло вашому загальному розвиткові, протягом уроку ми працюватимемо з дидактичним і наочним матеріалом про давнє українське декоративно-прикладне мистецтво — писанкарство, а також систему звичаїв, пов’язаних зі святкуванням Великодня.

III.Актуалізація опорних знань

Бесіда.

— Що таке дієприслівник?

— Як його можна вилучити в мовному потоці?

— Що являє собою дієприслівниковий зворот?

— Яку роль у мові він виконує?

— Які правила відокремлення дієприслівникових зворотів у реченні ви пам’ятаєте?

IV.Вивчення нового матеріалу

Робота зі слайдами.

(Слайди спроектовано на екран.) Розгляньте слайди 1—3.

Слайд 1

Дієприслівник — особлива форма дієслова (щороблячи? що зробивши?)

Основна дія/Додаткова дія

Виконавець Присулок Дієприслівник/дієприслівниковий

Зворот (обставина)

Бесіда.

— Які речення називають складними?

— Чим відрізняються сполучникові складні речення від безсполучникових?

— Якими ознаками характеризуються складнопідрядні речення?

— Дайте характеристику складнопідрядному реченню з підрядними обставинними.

 Слайд 2 

Відокремлення зворотів

Виконавець присудок, Дієприслівниковий зворот (обставинах)

Виконавець, Дієприслівник/дієприслівниковий зворот (обставина),

Присудок.

Дієприслівник/дієприслівниковий зворот (обставина), Виконавець

Присудок.

Примітка: Одиничні дієприслівники не відокремлюються комами, якщо стоять наприкінці речення чи після присудка й виступають обставиною способу дії або є фразеологічними зворотамири

— Які види підрядних обставинних речень ви знаєте?

— Які сполучники та сполучні слова допомагають з’єднувати частини складнопідрядного речення?

1. З писанок-видуванок можна зробити оригінальне оздоблення Для оселі поклавши їх на розписні етнічні тарілочки або почепивши на «косичку», сплетену з кольорових ниток.

2. Будучи освяченими в церкві писанки ставали своєрідними обереГами від усього лихого.

3. Українська писанка, пройшовши випробування часом, роки забуття й спроби викреслити її з культурного спадку народу не загинула сьогодні вона яскраве втілення вічного життя, міні-модель Всесвіту,його промовистий символ.

4. Майстри-писанкарі, віддаючи перевагу червоно-чорній та жовто-Червоній гамі кольорів доволі часто зображували на писанках Сонце Як джерело світла, тепла, так зване «всевидяще око».

5. Щоб самотужки зробити писачок слід скрутити невеличку труБочку з жерсті й на держачкові-паличці закріпити її дротом.

6. Хоча писанки не мають практичного призначення, їх не викорисТовують у повсякденні вони не перестали існувати, тому що вбирають У себе духовні скарби, є невід ‘ємною складовою обрядової культури.

7. Якщо в дохристиянській культурі писанка була символом весНяного відродження природи, добра, щастя й виготовлення писанок Пов ‘язувалося зі звичаєм зустрічі весни, то для християн писанки опред-Метнювали вічне життя, радість, великодній привіт і всепрощення.

Ключ: За останніми буквами в кожному реченні прочитайте назву міста, у якому встановлено єдиний у світі музей писанки. {Коломия.)

Творче завдання.

Спираючись на спроектований матеріал, складіть і запишіть два речення, одне з яких буде простим, ускладненим дієприслівниковим зворотом, а друге — складнопідрядним із підрядним обставинним.

Розв ‘язування лінгвістичних задач.

Виконайте запропоновані завдання. Відповіді обґрунтуйте.

1. Граматично правильно продовжте речення, що починається діє прислівниковим зворотом:

Дивна річ, те знаючи астрономії, …

А Було представлено писанку як маленьку модель Землі та Всесвіту.

Б У давні часи існували уявлення про писанку як про маленьку моДель Землі та Всесвіту.

В Писанка являла собою маленьку модель Землі та Всесвіту.

Г Наші пращури представляли в писанці маленьку модель Землі та Всесвіту.

2.Граматично правильно продовжте речення, що починається діє прислівниковим зворотом:

Чаруючи око своєю вишуканістю, мініатюрністю, гармонією та Колоритом,

А Було передано нащадкам прадавні символи світорозуміння й природи.

Б В орнаментах писанок донесено сучасникові прадавні символи Світорозуміння й природи.

В Орнамент писанок несе прадавні символи світорозуміння й приРоди.

Г Майстри передали в писанках прадавні символи світорозуміння Й природи.

3. Граматично правильно продовжте речення, що починається діє прислівниковим зворотом:

Сягаючи в далеке минуле,

А У писанках було поєднано язичницький звичай зустрічі весни та Християнську ідею воскресіння й спасіння душі від мороку.

Б Історія писанок поєднала в собі язичницький звичай зустрічі весНи та християнську ідею воскресіння й спасіння душі від мороку.

В У сучасних писанках поєднуються язичницький звичай зустрічі Весни та християнська ідея воскресіння й спасіння душі від мороку.

Г Майстри поєднали в орнаментах писанок язичницький звичай Зустрічі весни та християнську ідею воскресіння й спасіння душі від Мороку.

Творче моделювання.

Варіант І: Прочитайте текст; замініть, де це можливо, речення з дієприслівниковими зворотами на складнопідрядні з підрядними обставинними.

Мудрі люди кажуть: «У світі доти існуватиме любов, доки люди Писатимуть писанки».

Починають писанкарювати на свято Стрітення (15 лютого). За традицією, писанки пишуть дівчата й жінки. Дівчата пишуть писанки, прикликаючи щасливу долю. Бездітні жінки —мріючи народити дитинку. їм радять три роки підряд писати по дванадцять писанок і роздавати дітям. Господині — Дбаючи про злагоду її доСтаток у хаті.

Зустрічаючись на Великдень, люди вітаються один з одним слоВами: «Христос воскрес!». У відповідь чується радісне: «Воістину Воскрес!». За давньою традицією після цього люди тричі готуються Й вручають один одному писанки. Освячені в їжу не вживають, вваЖаючи оберегами. їх тримають в оселі на почесному місці протягом Багатьох років.

Із писанками були пов ‘язані обряди, звичаї, що довго побутували В народі. Наприклад, дівчата вмивалися водою, опустивши перед цим У неї крашанку чи писанку, щоб бути гарними. Писанки використовуВали як символ кохання, даруючи їх юнці. У народній медицині ними «викачували» хвороби. Свячені писанки закопували в землю (на висоКий врожай), клали в домовину, у ясла для худоби, лушпиння з писанки Кидали «на щастя» на дах оселі.

Варіант IIПрочитайте текст; замініть, де це можливо, складнопідрядні з підрядними обставинними на речення з дієприслівниковими зворотами.

Коли вчені досліджували матеріали археологічних експедицій із вивчення трипічьської культури (У—ІІ тис. до н. є.), то побачили на кераміці орнаментальні малюнки, які дуже нагадували орнамент на сучасних українських писанках. Це засвідчує давність писан-карської справи. Але найбільшого поширення на території України вона набула все ж таки за часів Київської Русі, уХ—ХШст.

Коли запроваджувалося християнство, церква вдало використала Язичницькі вірування й народні звичаї, у тому числі святкування ВеЛикодня навесні й пробудження всього оюивого на землі, що збігалося З християнськими пасхальними святами на честь воскресіння Ісуса Христа.

Писанки в Україні традиційно виготовляли напередодні ВеликодНіх свят. Коли наші пращури бралися до цієї дії, завжди молилися, Бо прагнули забути всі незгоди, пробачити образи, відкинути погані Думки, адже тільки очищена від усього зайвого свідомість здатна Відчувати й творити.

Писанка — Це не предмет повсякденного побуту, а твір мистецтва. Процес ЇЇ виготовленим досить непростий, тож; людина не зможе розПисувати яйця, якщо не матиме особливого терпіння й бажання. Коли Розписували писанки, використовували розтоплений віск для того, щоб Зберегти відповідне тло. Застосовували також: природні барвники. Перед тим, як опустити яйце в барвник, поверхню покривали воском, Аби зберегти нефарбовані частини, які потім заповнювали іншими Кольорами. Віск наносили за допомогою спеціального пристрою — Писала, або писачка.

Частіше майстринями-писанкарками були дівчата або жінки, вони Дарували писанки коханим, близьким людям та бажаним гостям, бо Це вважалося виявом поваги й любові.

VI.Підсумок уроку

Рефлексія.

— Про що ми говорили протягом уроку?

— Із текстами яких стилів ми здебільшого працювали?

— Чи змінювалося стилістичне забарвлення тексту, коли ми перебудовували речення?

— Для чого треба вміти здійснювати такі операції з реченнями?

— Чи були корисними для вас ті форми роботи, які ми виконували протягом уроку? Чому?

— Що було цікавим? А що складним?

VII. Домашнє завдання

Для учнів із високим рівнем знань: Написати статтю в газету на тему: «Писанкарство — одне з найдавніших українських ремесел», використовуючи в роботі складнопідрядні речення з підрядними обставинними та прості, ускладнені дієприслівниковими зворотами.

Для учнів із достатнім рівнем знань: Знайти додатковий матеріал про писанку та писанкарство в Україні; записати уривок на 10—12 речень у зошит, підкреслюючи дієприслівникові звороти; накреслити схеми складнопідрядних речень, визначити їх типи.

Для учнів із середнім рівнем знань: Знайти додатковий матеріал про писанку та писанкарство в Україні; записати уривок на 10—12 речень у зошит, підкреслюючи в тексті дієприслівникові звороти, граматичні основи складних речень.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.