0081 - Шкільний Всесвіт

Факультатинийй курс для профільної школи

Основи журналістики — нова навчальна дисци пліна в системі середньої освіти. Однак, попри новизну, вона набуває надзвичайної актуальності, оскільки нинішнє суспільство вимагає конкурентоспроможних, творчих спеціалістів. Вивчення матеріалу передбачає ознайомлення учнів з методами журналістики, практичним аналізом форми і змісту журналістських творів, видами редакторської діяльності на практиці, організацію збирання інформації та поділ літературної творчості на роди, жанри, жанрові різновиди.

Для школярів 8-11 класів та учителів-словесників.

І зателефонуйте у видавництво за те/і.: 044 284 24 50 або надішліть аШі-поВідомлення тзяого змісту: «Хочу замовити книжкил на номер Об”7 408 84 73. і ми вам передзвонимо