rozpovid ivana bunina sni changa bunin ivan - Шкільний Всесвіт

И. А. Бунін є типовим представником письменників рубежу століть. Бунін — фаталіст, його добуткам властивий пафос трагічності й скептицизму. Його творчість перегукується з концепцією модерністів про трагічність людської пристрасті, і на перший план у Буніна виходить звертання до вічних тем любові, смерті й природи

Про Буніна давно й міцно затвердилася думка як про одному з найбільших стилістів у Російській літературі. У його творчості яскраво виявилися й невловима художня точність і воля, і образна пам’ять, і знання народної мови, і дивна зображальність, і словесна чуттєвість. Всі ці риси властиві не тільки поезії, але й прозі

У передреволюційне десятиліття на перший план у творчості Івана Буніна вийшла саме проза, що увібрала в себе органічно властивому таланту письменника ліризм. Це час створення таких шедеврів, як розповіді «Брати», «Пан із Сан — Франциско», «Сни Чанга». Історики літератури вважають, що ці добутки стилістично й мировоззренчески тісно зв’язані між собою, становлячи разом своєрідну художньо — філософську трилогію. Розповідь «Сни Чанга» був написаний в 1916 році. Уже сам початок добутку — « чиНе однаково, про кого говорити? Заслуговує того кожний з живучих на землі» — навіяно буддійськими мотивами, адже що в цих словах, як не відсилання до ланцюжка народжень і смертей, у яку утягнене будь — яка жива істота — від мурахи до людини? І от уже читач із перших рядків внутрішньо готовий до перемежениям сьогодення й спогадів врассказе.

А сюжет добутку такий. Під час плавання капітан одного з російських судів купив у старого кислоглазого китайця рудого щеняти з розумними чорними очами. Чанг (так кликали собаку) під час довгої подорожі стає єдиним слухачем хазяїна. Капітан розповідає про те, який він щаслива людина, що є в нього в Одесі квартира, кохана дружина й дочка

Потім усе в його житті валить, тому що капітан розуміє, що дружина, до якої він прагне всією душею, його не любить. Без мрії, без надії на майбутнє, без любові ця людина перетворюється в гіркого п’яницю й, зрештою, умирає

Головними героями добутку є капітан і його вірний пес Чанг. Цікаво спостерігати за змінами, що відбуваються з капітаном протягом життя, спостерігати за тим, як міняється його подання про щастя. Під час плавання на кораблі він говорить: «А як же чудова життя, боже мій, як чудова!» Тоді капітан любив, він був весь у цій любові й тому був щасливий. «Було колись дві правди на світі, що постійно поміняли один одного: перша — та, що життя несказанно прекрасне, а інша — що життя мислиме лише для божевільних». Тепер після втрати любові, після розчарування в капітана залишається тільки одна правда, остання. Життя здається йому нудним зимовим днем у брудному шинку. А люди… «Немає в них ні бога, ні совісті, ні розумної мети існування, ні любові, ні дружби, ні чесності, — немає навіть простої жалості». От такі внутрішні зміни перетерплює наш герой

Внутрішні зміни впливають і на зовнішній образ. На початку розповіді ми бачимо щасливого капітана, «розмитого й виголеного, благоухающего свіжістю одеколону, з піднятими по — німецькому вусами, із сяючим поглядом зірких світлих очей, у всім тугому й білосніжному». Потім він з’являється перед нами брудним п’яницею, що живе на мерзенному горищі. Як порівняння автором приводиться горище його друга — художника, тільки що обретшего правду життя. У капітана бруд, холод, убогі некрасиві меблі, у художника — чистота, тепло, затишок, стародавні меблі. Все це було зроблено з однією метою: протиставити ці дві правди й показати як усвідомлення тої або інший впливає на зовнішній образ людини. Достаток використовуваних у добутку деталей створює необхідну для читача емоційне фарбування й обстановку

Із цією же метою була створена й композиція розповіді. Вона двоїста. Чітко проглядаються дві паралелі. Одна — сьогоднішній мир, у якому немає щастя, інша — щасливі спогади. Але як же відбувається повідомлення між ними? Відповідь проста, саме для цього й знадобився образ собаки. Чанг є тією ниткою, що з’єднує реальну дійсність із минулим через його сни. Чанг — єдиний у розповіді, хто має ім’я. Художник не просто безымянен, але й безмовний. Жінка й зовсім виявлена з якихось книжкових туманів: чудова «у своїй мармуровій красі». Чанга Бунін наділяє почуттям «безпочаткового й нескінченного миру, що не доступний Смерті», тобто відчуттям дійсності — невимовної третьої правди. Капітана поглинає смерть, Чанг же не втрачає свого китайського ім’я й залишається в хиткому світі. Тепер, тому що він, по Буніну, треба безмовно «сокровеннейшим велінням Тао, як треба їм яка — небудь морська тварина…»

Спробуємо розібратися у філософській проблематиці добутку. У чому сенс життя? Чи можливо людське щастя? У зв’язку із цим у розповіді з’являється образ «далеких роботящих людей» (німців). На прикладі їхнього способу життя письменник говорить про можливі шляхи людського щастя. Праця, щоб жити й розмножуватися, не пізнавши при цьому повноти життя. Втіленням є ці самі «роботящі люди».

Нескінченна любов, який навряд чи варто присвячувати себе, тому що завжди існує можливість зради. Втілення — образ капітана. Шлях вічної спраги пошуку, у якому, втім, по Буніну, теж щастя немає. У чому ж воно? Може бути, у вдячності й вірності? Цю ідею несе в собі образ собаки. Через реальні непривабливі факти життя пробивається по^ — собачі вірна пам’ять, коли в душі був мир, коли капітан і собака були щасливі

Таким чином, розповідь «Сни Чанга» є, насамперед, філософським добутком рубежу століть. У ньому розглядаються такі вічні теми як любов і щастя, говориться про зыбкости щастя, побудованого тільки на любові, і вічності щастя, заснованого на вірності й вдячності. На мою думку, розповідь Буніна дуже актуальний і сьогодні. Проблеми, порушені в добутку, знайшли живий відгук у моїй душі, змусили задуматися про сенс життя. Адже покоління, до якого я належу, живе під час перехідного періоду історії, коли людям властиво підводити підсумки й думати про майбутнє. І, може бути, читання цього добутку розвіє наш внутрішній підсвідомий страх перед ним. Адже є на світі вічні істини, несхильні ніякому впливу й ніякій змінам