23 - Шкільний Всесвіт

Початковий Та Середній рівні

1. Вкажіть автора оповідання «Лось».

2. Хто є головним персонажем оповідання Євгена Гуцала «Лось»?

3. Чому «сухий, різкуватий звук насторожив звіра (оповідання Євгена Гуцала «Лось»)?

4. Яка місцевість зображена на початку оповідання Євгена Гуцала «Лось»)?

5. Що відбувалося з лосем, коли він побачив схід сонця (оповідання Євгена Гуцала «Лось»)?

6. Кого боявся лось (оповідання Євгена Гуцала «Лось»)?

7. Яка пригода сталася з лісовим красенем, коли він ступив на лід (оповідання Євгена Гуцала «Лось»)?

8. Як лось боровся за своє життя, коли потрапив під лід (оповідання Євгена Гуцала «Лось»)?

9. Про який випадок згадав лось у крижаній ополонці (оповідання Євгена Гуцала «Лось»)?

10. Хто врятував лося з біди (оповідання Євгена Гуцала «Лось»)?

11. Заради чого хлопці врятували тварину (оповідання Євгена Гуцала «Лось»)?

12. Хто був убивцею лісового красеня (оповідання Євгена Гуцала «Лось»)?

13. Чому Шпичак застрелив лося (оповідання Євгена Гуцала «Лось»)?

14. Що означає слово «браконьєр» (оповідання Євгена Гуцала «Лось»)?

15. З чим автор порівнює роги лося (оповідання Євгена Гуцала «Лось»)?

16. Звідки лося привезли до зоопарку (оповідання Євгена Гуцала «Лось»)?

17. Чому лось не боявся людей (оповідання Євгена Гуцала «Лось»)?

18. Про що йдеться в оповіданні Євгена Гуцала «Лось»?

19. Що зображено в оповіданні Євгена Гуцала «Лось»?

20. Лка пора року змальована в оповіданні Євгена Гуцала «Лось»?

21 .„Назвіть дійових осіб оповідання Євгена Гуцала «Лось».

22. Назвіть вивчені вами поезії Богдана-Ігоря Антонича.

23. Із чим поет порівнює хлопчика (поезія Богдана-Ігоря Антонича «Назустріч»)?

24. Про що йдеться у вірші Богдана-Ігоря Антонича «Назустріч»?

25. Про що йдеться у вірші Богдана-Ігоря Антонича «Весна»?

26. Лкий з віршів Богдана-Ігоря Антонича сподобався вам найбільше? Чому?

27. Зачитайте з поезій Богдана-Ігоря Антонича уривки, які вразили вас найбільше. Прокоментуйте свої відчуття.

28. Коли відбуваються події, описані в оповіданні Григо-ра Тютюнника «Дивак»?

29. Лкі часові межі охоплює оповідання Григора Тютюнника «Дивак»?

30. Назвіть героїв оповідання Григора Тютюнника «Дивак».

31. Лкі інтереси в Олеся — героя оповідання Григора Тютюнника «Дивак»?

32. Чому хлопчика з оповідання Григора Тютюнника називали диваком?

33. Чи подобається вам Олесь з оповідання Григора Тютюнника «Дивак»?

34. Як Олесь ставиться до природи (оповідання Григора Тютюнника «Дивак»)?

35. Чому, на вашу думку, ровесники насміхалися над Олесем (оповідання Григора Тютюнника «Дивак»)?

36. Чому Федько Тойкало побив Олеся (оповідання Григора Тютюнника «Дивак»)?

37. Як відбулося примирення Федька Тойкала й Олеся (оповідання Григора Ідотюнника «Дивак»)?

38. Як ставляться дорослі до Олеся (оповідання Григора Тютюнника «Дивак»)?

39. Чого навчає Олеся його дід (оповідання Григора Тютюнника «Дивак»)?

40. Чи погоджується Олесь з дідовою наукою (оповідання Григора Тютюнника «Дивак»)?

Достатнйй рівень

41. Яке враження справило на вас оповідання Євгена Гуцала «Лось»?

42. Які почуття ви пережили, читаючи оповідання Євгена Гуцала «Лось»?

43. У портретній характеристиці Шпичака знайдіть слова, у яких виражене авторське ставлення до цього героя (оповідання Євгена Гуцала «Лось»). Зачитайте їх.

44. Простеживши за вчинками Шпичака, поясніть зміну в його поведінці (оповідання Євгена Гуцала «Лось»).

45. Чи усвідомлює Шпичак, що він накоїв (оповідання Євгена Гуцала «Лось»)?

46. Чого нас навчає оповідання Євгена Гуцала «Лось»?

47. Який художній засіб використовує автор для виразнішого, яскравішого зображення лося (оповідання Євгена Гуцала «Лось»)?

48. Чи можна лося вважати персонажем оповідання Євгена Гуцала «Лось»?

49. Що називається оповіданням? Наведіть приклади.

50. Що таке сюжет художнього твору? Наведіть приклади.

51. Визначте елементи сюжету оповідання Євгена Гуцала «Лось».

52. Сформулюйте тему оповідання Євгена Гуцала «Лось».

53~ У чому особливості зображення конфлікту (оповідання Євгена Гуцала «Лось»)?

54 Яка роль описів, роздумів, діалогів (позасюжетних елементів) у розкритті теми твору (оповідання Євгена Гуцала «Лось»)?

55. Вкажіть різницю між поетичним та прозовим твором.

56. Поясніть поняття «ліричний герой». Наведіть приклади.

57. Які відчуття ліричного героя передані в поезії Богдана-Ігоря Антонича «Весна» і в який спосіб?

58. Вкажіть відомі вам художні засоби, використані Богданом-Ігорем Антоничем у поезії «Весна».

59. Доведіть, що твір Богдана-Ігоря Антонича «Назустріч» — поезія.

60. Чи можна в поетичному творі ототожнювати ліричного героя і автора? Свою думку обґрунтуйте.

61. У чому своєрідність поезій Богдана-Ігоря Антонича?

62. Визначте основну думку поезій Богдана-Ігоря Антонича.

63. У чому особливість поезії Миколи Вінграновського «Ходім-те в сад»?

64. Чи є в образі Олеся (оповідання Григора Тютюнника «Дивак») щось типове, притаманне іншим дітям?

65. У чому, на вашу думку, полягає пізнавальне, виховне значення образу Олеся (оповідання Григора Тютюнника «Дивак»)?

66. Яка роль пейзажів у розкритті характеру головного героя оповідання Григора Тютюнника «Дивак»?

67. Визначте елементи сюжету оповідання Григора Тютюнника «Дивак».

68. Який з віршів Миколи Вінграновського сподобався вам найбільше Чому?

69. Яку пору доби зображено в поезії Миколи Вінграновського «Ходімте в сад»?

70. У чому особливість «Колискової» Миколи Вінграновського?

Високий рівень

71. Складіть усну розгорнуту відповідь на питання «Що мене вразило в оповіданні Євгена Гуцала «Лось».

72. Дайте розгорнуту відповідь на питання «Як вплинули на мене твори про природу».

73. Складіть етюд на тему «З всіх найдивніша мова гайова…».

74. Складіть етюд на тему «Я річечку оцю в городі в нас під кленом, Як тата й маму і як мед люблю…».

75. Складіть усне висловлювання на тему «Неповторність образу Олеся» (за оповіданням Григора Тютюнника «Дивак»).

76. Складіть усне висловлювання на тему «Мої поради Олесеві» (за оповіданням Григора Тютюнника «Дивак»).

77. Використовуючи художні засоби з вивчених творів про природу, складіть усне висловлювання на тему «Мій рідний край, моя земля».

78. Використовуючи художні засоби з вивчених творів, складіть усне висловлювання «Я покажу вам сад».

79. Складіть усне висловлювання на тему «Цікава історія, пов’язана зі спостереженням над дикою природою, моєю участю в її збереженні».

80. Складіть усний твір на тему «Весна красна квітками, а осінь — плодами».