23 - Шкільний Всесвіт

34. Матеріали до Українського біографічного словника: Вип. 1. Короткі біографічні довідки. «А». — К., 2006.

35. Сарбей В.Г., Москвич Л.Г. Академік УАН Орест Іванович Ле-вицький (1848—1922 рр.): Життєпис, бібліографія його праць і праць про нього. — К., 1998.

36. Мельник Я.І.Зостаннього десятиліття Івана Франка.—Л., 1999.

37. Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм. Склад­ний світ Агатангела Кримського. — К., 2000.

38. Матяш І.Б. Особа в українській архівістиці. Біографічні на­риси. — К., 2001.

39. Матяш І.Б. Зірка першої величини: Життєпис К. М. Грушев-ської. — К., 2002.

40. Романюк М.М. Оратаї журналістської ниви: Українські реда­ктори, видавці, публіцисти. — Л., 2002.

41. Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. — К., 2003.

42. Український біографічний словник: історія і проблематика

створення. Матеріали науково-практичної конференції. (Львів, 8 жовт-

39

Ня 1996 р.). — Л., 1997.

43. Біографістика в контексті сучасних історичних та історіогра­фічних досліджень: Харківський історіографічний збірник. — Х., 2003. — Вип. 6.

44. Енциклопедія Української Діяспори / Гол. ред. Василь Маркусь.

— Київ—Нью-Йорк—Чикаго—Мельбурн, 1995. — Т. 4 (Австралія—Азія—

Африка).

45. Чишко В.С. Основні принципи створення Українського біог­рафічного словника // Українська біографістика. Зб. наук. праць. Вип. 2. — К., 1999.

46. Попик В.І. Проблема відображення в українському біографіч­ному словнику історичних і культурних зв’язків України з народами Європи та персоналій діячів неукраїнського походження // Українсь­ка біографістика. Зб. наук. праць. — К., 1996. — Вип. 1. — С. 18—29.

47. Попик В.І. Проблеми формування електронного Українського біографічного архіву // Студії з архівної справи та документознавства.

— К., 2004. — Т. 12. — С. 103—107.

40

УДК 929 (477):001 Світлана Ляшко