23 - Шкільний Всесвіт

11. Новые периодические издания. «Основа». 1861. № 1 // Совре-

236

Менник. — 1861. — № 1. —С. 71—72.

12. Дубровіна Л.А., Степченко О.П. Концепція національного біб­ліотечного та архівного фонду «Україніка»: історія становлення та розвитку // Студії архівознавства. — К., 1997. — Вип. 2. — С. 13—25.

13. Дубровіна Л.А. «Інтелектуальне» повернення історичної спа­дщини: до проблеми опису та реєстрації документальної інформації в Національній архівній та бібліотечній автоматизованої системі Украї­ни // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдан­ня, перспективи. — К., 1996. — Вип. 6. — С.261—270.

14. Пасько І.В. Архівна україніка в межах і за межами України: практичний досвід та перспективи // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України. — К., 2004. — С. 86—90.

237

УДК 929.53 + 929.6(477) «16-17» Ірина ЦіборовськаРимарович