0081 - Шкільний Всесвіт

1. На світі більше, ніж зірок у неба, не кволих душ, а пристрасних, хоробрих (П. Воронько). 2. Шана й слава чесним, мужнім, згуба підлим брехунам! (Ф. Шиллер). 3. Я чую слово щире, не облесне (П. Перебийніс). 4. Є душі зоряні, вони ясні шляхи в житті прослали (В. Сосюра). 5. І впаде оте душевне рабство ненависне (Л. Забашта). 6. Почесна є професія одна — це людям добрим криниці копати (В. Грінчак). 7. Природа нас самих не залиша, бо зерна ми в її зеленім гроні, які вона й по смерті воскреша у щедріснім своїм, у вічнім лоні (Г. Коваль). 8. А найстрашніші — трутні злісні. Вони картання гідні, звісно (Н. Тихий). 9. Живу всякчас у сподіванні дива, в росинку глянув — усміхнувсь щасливо (Г. Коваль).

♦Слова, у яких відбулося спрощення, вимовте відповідно до орфоепічних норм.

102. Від поданих у дужках іменників утворіть і запишіть прикметники.

(Контраст) душ; (протест) акція; (журналіст) розслідування; (президент) вибори; (парламент) слухання; (депутат) запит; (студент) мітинг; (пропагандист) захід; (колективіст) характер; (Голландія) тюльпани.

♦Обґрунтуйте написання утворених прикметників.

103. Перепишіть, уставляючи на місці крапок, де це потрібно, літеру.

Страсний тиждень; водохресні морози; усний епос; доблесний воїн; улесливий ворог; почесне звання; швидкісне шосе; обласний архів; виїз..на нарада; кількісний склад; вартісний захід; особистісний підхід; капосна лисиця; аванпосний загін; баласний запас; контрас..ні кольори; шіс. надцятий рік; сміливий правозахисник; кіс. лява фотомодель; пес. ливий погляд.

♦ Визначте прикметники, утворені від іншомовних слів. Спробуйте дібрати

До них рідномовні синоніми.

104. Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у формі

Давального відмінка однини.

Подякувати (бандуристка); аплодувати (піаністка); порадіти (звістка); переказати (аспірантка); допомогти (туристка).

♦Утворені словосполуки вимовте з дотриманням орфоепічних норм.

105. Перепишіть, уставляючи, де потрібно, пропущені літери.

1. Праця корисніша за будь-які ліки. 2. Корисливість збагачує заздрістю. 3. Чесна праця щастя приносить. 4. На грубе слово не зважай, на улесливе — не здавайся. 5. Не пнувся би бути найвищим, а вчився би бути корисним. 6. Хто піз..но встає, тому хліба не стає. 7. Нате й мою сироватку, щоб моя була масниця. 8. Запасливий вартий багатого. 9. Без сокири по дрова піти — один хворосняк принести. 10. З кіслявої рибки несмачна юшка. 11. Коли вуха відморозив, шапку надівати вже піз..но.

Народна творчість.

♦ Позначте в словах орфограму «Спрощення в групах приголосних».

Поясніть правопис цих слів.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Продовжіть текст за поданим початком. Використайте в ньому слова заздрісність, злісність, улесливість, чесність.

Не всі люди спроможні визнати чужі успіхи, порадіти за них! Це та рідкісна якість, що перевіряє людину на рівень духовності…

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Поясніть значення поданих фразеологізмів. Визначте слова з орфограмою «Спрощення в групах приголосних». Поясніть правопис цих слів.

1. Народитися під щасливою зіркою. 2. Місце під сонцем.

3. Ходяча чеснота. 4. Ужалити в серце. 5. Триматися на чесному

Слові. 6. Слати язик під ноги. 7. Сім п’ятниць на тижні.

Використайте подані фразеологізми в тексті привітання вашого однокласника з днем народження. Виголосіть це привітання,

Дотримуючи орфоепічних норм. Яке привітання ви вважаєте найдоречнішим,

А який подарунок — найціннішим? Обговоріть це у групі.

Написання та вимову яких слів при вивченні цього правила варто, на вашу думку, запам’ятати? Укладіть перелік таких слів.