mixajlo lermontov majster psixologichnogo romanu lermontov - Шкільний Всесвіт

Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу» — перший у Російській літературі «аналітичний» роман, у центрі якого коштує не біографія людини, а саме особистість людини — його щиросердечне й розумове життя як процес. Цей художній психологізм можна вважати наслідком епохи, тому що час, коли живе Лермонтов, — це час глибоких суспільних потрясінь і розчарувань, викликаних невдалим повстанням декабристів і епохою, що наступила за ним, реакції. Лермонтов підкреслює, що час героїчних діячів пройшло, людина прагне замкнути у власному світі й поринає в постійний самоаналіз. А раз самоаналіз стає прикметою часу, те й Література повинна звернутися до розгляду внутрішнього миру людей

Усе в романі «Герой нашого часу» підлегло головному завданню — якнайглибше й докладніше показати стан душі головного героя, Григорія Олександровича Печорина, в образі якого даний портрет не однієї людини, а художній тип, що увібрав у себе риси цілого покоління молодих людей 30 — х років минулого століття. Добуток не випадково являє собою цикл повістей, сконцентрованих навколо героя. Хронологія життя Печорина порушена, але чітко вибудувана хронологія оповідання: читач поступово осягає мир головного героя роману, від первісної характеристики, що дає Максим Максимыч, через авторську характеристику до сповіді в «Журналі Печорина».

Розповідь Максима Максимыча повинен заінтригувати читача. «Адже є, право, отакі люди, у яких судилося, що з ними повинні траплятися різні незвичайні

Речі», — говорить штабс — капітан. Опис портрета Печорина в другому розділі підсилює враження від розповіді Максима Максимыча: автор підкреслює в ній «вірна ознака деякої скритності характеру», «нервову слабість», «звички чималої людини». Лермонтов визначає психіку героя на підставі опису його рук, ходи, зморшок, кольору волось у співвідношенні з кольором вусів і брів. Але саме головне в зовнішньому вигляді Печорина — його ока. «…Вони не сміялися, коли він сміявся! — відзначає оповідач і відразу пояснює: — Це ознаку або злу вдачу, або глибокого постійного смутку». Відповістити на запитання, що ж виражають ока героя, прийде самому Печорину, тому що останні три повісті, що становлять роман, входять у щоденник героя. Так поступово автор приводить читача до безпосереднього аналізу думок, почуттів і спостережень героя часу

И читач проникає в самі потаєні куточки душі Печорина, тому що сам він знаходить єдине болісне задоволення в постійному аналізі всього, що є в ньому гарного й дурного. Герой роману говорить про себе: «У мені два чоловіки: один живе в повному змісті цього слова, іншої мислить і судить його…» Які причини цієї роздвоєності? «Я говорив правду — мені не вірили: я почав обманювати; довідавшись добре світло й пружини суспільства, я став вправний у науці життя…» — зізнається Печорин. Він навчився бути потайливим, злопам’ятним, жовчним, честолюбним, зробився, за його словами, моральним калікою

И все — таки Печорин — натура, багато обдарована. Він має аналітичний розум, його оцінки людей і їхніх учинків дуже точні; у нього критичне відношення не тільки до іншим, але й до самого себе. Його щоденник — не що інше, як самовикриття. Він наділений гарячим серцем, здатним глибоко почувати (згадаємо смерть Бэлы, побачення з Вірою) і сильно переживати, хоча намагається сховати щиросердечні переживання під маскою байдужості. Байдужість, черствість — маска самозахисту. Печорин все — таки є людиною вольовим, сильним, активним, у його груди дрімають «життя сили», він здатний до дії. Але всієї його дії несуть не позитивний, а негативний заряд, вся його діяльність спрямована не на творення, а на руйнування. У цьому Печорин подібний з героєм поеми «Демон». І правда, у його вигляді (особливо на початку роману) є щось демонічне, нерозгадане. Але ця демонічна особистість стала частиною «нинішнього плем’я» і перетворилася в карикатуру на саму себе. Сильна воля й спрага діяльності змінилися розчарованістю й безсиллям, і навіть високий егоїзм поступово почав перетворюватися в дрібну себелюбність. Риси сильної особистості залишаються лише в образі відщепенця, що, однак, одночасно належить своєму поколінню

Вся система образів у романі також підлегла головному завданню розкриття особистості Печорина. Практично всі другорядні персонажі добутку стають жертвами героя. Із — за нього втрачає даху й умирає черкеска Бэла, разочаровывается в дружбі Максим Максимыч, страждають Мері й Віра, гине від його руки Грушницкий, змушені покинути рідний будинок «чесні контрабандисти», гине молодий офіцер Вулич. Грушницкий допомагає авторові врятувати Печорина від глузувань читачів і пародій, тому що є його відбиттям у кривому дзеркалі. Він лише «драпірується в незвичайні почуття, піднесені страсті й виняткові страждання». По іншу сторону героя виявляється доктор Вернер, прозваний пятигорской молоддю Мефистофелем, поруч із яким Печорин виглядає як Фауст. Максим Максимыч потрібний для порівняння особистості героїчної й підкреслено простий

Навіть те, які книги читає Печорин, може багато чого сказати про його світ. Приміром, перед дуеллю він увлеченно перегортає роман Вальтера Скотта «Шотландські пуритани», мова в якому йде про героїчну боротьбу людей за волю. Не про чи своєму нерозгадане «високому призначенні» горестно роздумує зігнутий над книгою Печорин?

Отже, як ми бачимо, усе в романі дійсно підлегло основному завданню — розкриттю внутрішнього миру Печорина. І мені здається, що Лермонтов першим у російській Літературі зумів можливо точно розкрити всі протиріччя, складності й всю глибину людської душі