23 - Шкільний Всесвіт

Розглянуто маргінальні записи у примірнику київського видання малоформатно­го Молитвослова 1742 р, що зберігається у Відділі стародруків та рідкісних ви­дань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, як цінне джерело до вивчення генеалогії відомого українського козацько-старшинського роду Бо-розн. Аналіз маргіналій дав змогу виявити нові біографічні відомості про більш як ЗО Представників цього роду та деяких інших осіб із пов’язаних з Борознами козацьких родин. У додатку до статті наведено маргінальні записи з видання 1742 р., а також подано список згаданих у записах представників роду Борозн.

Маг§іпа1 поіез іп а сору оі 1;пе Куіу есІШоп оі 1;пе зтаїї Ргауег Ьоок оі 1742 Ькаі Із кер* іп Йіе сіерагїтепі; оі іпсипаЬиІа ап З1;и Сіізсоуєг 1;пе пете Ьіо§гарЬіса1 іасіз аЬои* тоге Ькап ЗО гергезеп1;а1;іуез оі ііііз іатіїу ап 1;пе рарег 1;пе таг§іпа1іа ігот 1;пе есІШоп оі 1742 ап