124 - Шкільний Всесвіт

1. Вкажіть назву найдавнішого літопису.

2. Кого вважають автором «Повісті минулих літ»?

3. Що описує автор у «Повісті минулих літ»?

4. З якою державою пов’язані події, описані в «Повісті минулих літ»?

5. Що ви знаєте про літописця Нестора?

6., У чиєму переказі ви ознайомлювалися з «Повістю минулих літ»?

7. Звідки, за літописною легендою, походить назва міста Києва?

8. Які, за літописною легендою, народи, племена заселяли колись нашу територію?

9. Що розповідає літописна легенда про Кия, Щека та Хорива?

10. Про що йдеться в оповіді «Про князя Олега»?

11. Як, за літописною оповіддю, відбувалося хрещення Русі?

12. Хто здійснив хрещення Русі, за літописною оповіддю?

13. Чому, за літописною оповіддю, Кий не міг бути простим перевізником?

14. Від чого, за літописною оповіддю, загинув князь Олег?

15. Хто з руських князів, за літописною оповіддю, загинув від свого коня?

16. Як, за літописною оповіддю, звали сестру Кия, Щека, Хорива?

17. Чим, за літописною оповіддю, займалися наші давні предки?

18. Що, за літописною оповіддю, свідчить про миролюбність наших предків?

19. Ким за родом занять були Аскольд і Дір до князювання (за однойменним віршем Олександра Олеся)?

20. Чи справедливо поляни обрали Аскольда і Діра князями? (За однойменним віршем Олександра Олеся).

21. Чи справді Аскольд і Дір були «найславнішими і найпершими»? (За однойменним віршем Олександра Олеся).

22. Чому Аскольд і Дір відпросилися у князя на волю? (За однойменним віршем Олександра Олеся).

23. Яким річками мандрували Аскольд і Дір? (За однойменним віршем Олександра Олеся).

24. Як Аскольд і Дір перебиралися з однієї річки на іншу? (За однойменним віршем Олександра Олеся).

25. Чому Аскольда і Діра вибрали князями? (За однойменним віршем Олександра Олеся).

26. Що, за літописною оповіддю, наказав робити з богами язичників князь Володимир?

27. У що, за поезією Олександра Олеся «Заспів», вірили наші предки?

28. Назвіть богів, у яких вірили наші предки, за поезією Олександра Олеся «Заспів».

29. Які міфічні особи, за поезією Олександра Олеся «Заспів», заселяли землі наших предків?

30. Які дерева, за поезією Олександра Олеся «Україна в старовину», росли колись на наших землях?

31. Чому народ назвав Ярослава Мудрим? (За однойменним віршем Олександра Олеся).

32. Назвіть персонажів драми-казки Олександра Олеся «Микита Кожум’яка».

33. Які позитивні зміни відбулися за часів князювання Ярослава Мудрого? (За однойменним віршем Олександра Олеся).

34. Як Ярослав Мудрий укріпив Київ? (За однойменним віршем Олександра Олеся).

35. Як Ярослав Мудрий зустрічав іноземних гостей? (За однойменним віршем Олександра Олеся).

36. Назвіть справжнє прізвище Олександра Олеся.

37. Хто головний герой казки Івана Нечуя-Левицького «Запорожці»?

38. Як, за оповіданням Івана Нечуя-Левицького «Михайло-семиліток», Лихослав ставився до Михайлика?

39. Як називали Михайлика, за оповіданням Антіна Лотоцького «Михайло-семиліток», за його доброту і благородство?

40. Коли відбуваються події у творі Оксани Сенатович «Малий Віз»?

Достатнйй рівень

41. Дайте визначення поняття Літопис.

42. Вкажіть характерні особливості літописних оповідей.

43. Чому літописи можна вважати не тільки історичними творами, а й художніми?

44. Сформулюйте тему літописної оповіді «Про заснування Києва».

45. Про що свідчить літописна оповідь «Про заснування Києва»?

46. Яку легенду викладено в літописній оповіді «Про князя Олега»?

47. Назвіть художні особливості літописної оповіді «Про князя Олега».

48. Чому княгиню Ольгу вважають найвидатнішою жінкою Київської Русі?

49. Вкажіть у літописній оповіді «Про княгиню Ольгу» елементи, які відрізняють її від інших літописних оповідей.

50. Вкажіть риси характеру, притаманні Володимиру (літописна оповідь «Про хрещення Русі князем Володимиром»).

51. Поясніть нагромадження у текстах літописних оповідей сполучників, їх роль.

52. Чи збереглися досі найдавніші вірування наших предків — язичництво або його елементи?

53. Чому Нестора Літописця вважають істориком і письменником?

54. Вкажіть художні засоби, які використовує Олександр Олесь у поезії «Україна в старовину».

55. Дайте визначення поняття «мовний ритм».

56. У поезії Олександра Олеся «Княгиня Ольга» знайдіть і зачитайте пейзаж. Поясніть його роль у творі.

57. Опишіть настрій поезії Олександра Олеся «Княгиня Ольга».

58. Сформулюйте тему й основну думку поезії Олександра Олеся «Ярослав Мудрий».

59. Чому народ, за поезією Олександра Олеся «Ярослав Мудрий», назвав Ярослава Мудрим?

60. Які позитивні зміни, за поезією Олександра Олеся «Ярослав Мудрий», сталися за час князювання Ярослава Мудрого?

61. Вкажіть головні ознаки віршованого твору.

62. Які художні засоби використовує Олександр Олесь у віршах, що ввійшли до збірки «Княжа Україна». Наведіть приклади.

63. Дайте визначення понять «ритмічна пауза»,«міжрядкова пауза».

64. Схарактеризуйте образ князя Ігоря (поезія Олександра Олеся «Княгиня Ольга»).

65. Дайте визначення поняття «драматичний твір.

66. Дайте визначення поняття «п’єса».

67. Визначте і зачитайте кульмінацію драми-казки Олександра Олеся «Микита Кожум’яка».

68. Визначте елементи казковості, фантастики у драмі-казці Олександра Олеся «Микита Кожум’яка».

69. Назвіть, які види описів використані в казці Івана Нечуя-Левицького «Запорожці».

70. Схарактеризуйте головного героя казки Оксани Сенатович «Малий Віз».

Високий рівень

71. Складіть усне висловлювання на тему «Що я дізнався на уроках української літератури про князювання видатних руських князів».

72. Розкрийте своє розуміння повчань Соломона (на вибір), використаних у літописній оповіді «Про княгиню Ольгу».

73. Складіть усне висловлювання на тему «Роль писемних джерел, що розповідають про часи Київської Русі».

74. Складіть усне висловлювання на тему «Яке враження спра-вив на мене твір Антіна Лотоцького «Михайло-семиліток».

75. Складіть усну порівняльну характеристику образів Михай-ла-семилітка та Володимира Лихослава.

76. Розкрийте своє ставлення до Карпа Летючого — героя твору Івана Нечуя-Левицького «Запорожці».

77. Складіть власну версію завершення пригод Карпа Летючого (Іван Нечуй-Левицький «Запорожці»)

78. Складіть за вивченими творами усне висловлювання на тему «Життя наших далеких предків».

79. Складіть усне висловлювання на тему «Чи актуальний заповіт Ярослава Мудрого сьогодні».

80. Складіть словесний малюнок до казки Оксани Сенатович «Малий Віз».