gogolivski motivi v romani ivana turgenyeva batki j diti turgenyev ivan - Шкільний Всесвіт

Роман «Батьки й діти» написаний Тургенєвим на початку 60 — х рр. XIX в. Тому що будь — який добуток — це дитя свого часу, те особливої уваги заслуговує літературне й громадське життя того періоду історії: запеклі дискусії із приводу скасування кріпосного права й перспектив подальшого життя Росії відбувалися не тільки в селах і селах, але й у багато прибраних вітальнях. Ця подія сколихнула суспільство, спровокувало ще більший поділ лібералів і консерваторів і появу нових суспільних плинів, зокрема, нігілізму, що зародився задовго до 60 — х, але остаточно сформувався саме в цей час. Багатьох письменників зацікавив новий тип парубка — нігіліста, але найцікавіше вираження, як мені здається, він одержав у романі «Батьки й діти».

Необхідно відзначити, що значимою подією в літературному житті країни також сталася виникнення двох основних напрямків: так званих, пушкінського й гоголівського

Послідовниками А. С. Пушкіна були здебільшого романтиками, цьому плину було властиво високе прагнення думок, а центром всіх добутків був опис дворянського життя, його переваги перед іншими верствами населення, які нібито не володіли ні інтелектом, ні тонкістю щиросердечної будови, а виходить, не заслуговували права бути освітленими в художньому творі

Продовжувачі ж традицій Н. В. Гоголя, навпаки, ставили в центр читацької уваги не дворянина, а міщанина, чиновника з його дрібними щоденними турботами, однак не забуваючи підкреслити цікаві сторони його характеру, побут і вдачі чиновничеств взагалі. Цей напрямок одержав назву «натуральної школи».

«Батьки й діти» — досить ранній роман Тургенєва. Можливо, до цього часу письменник не сформував до кінця свої художні принципи, тому в добутку простежується вплив обох напрямків

У чому ж полягають особливості гоголівського напрямку в романі? Крім опису життя людини недворянського типу мислення, можна відзначити, що основним мотивом добутку є мотив подорожі. Відповідно до поїздок двох товаришів, Аркадія і Євгенія, вистоюється сюжет. Як і в описі подорожі Чичикова в поемі «Мертві душі», тут простежується певна сюжетна лінія: поступовий розрив відносин між двома поколіннями. З початку роману молоді люди з’являються добрими друзями, а потім, до моменту їхньої останньої зустрічі, вони ледь переносять друг друга

Отже, з першого розділу вгадуються гоголівські мотиви. Це опис трактиру, у якому чекає свого сина Микола Петрович Кірсанов. По скупих описах, по уменьшительно — ласкательным суфіксах («ґаночок», «лавочка») ми відразу довідаємося іронічні гоголівські замітки про стан постоялих дворів у Росії. Як і в «Мертвих душах», перед очами читача з’являються спочатку коні й тарантас, а потім тільки — Євгеній і Аркадій

По дорозі до маєтку Кірсанових героям попадаються мужики, одягнені в ганчір’я, що поганяють худих кобил, перед очами встають невеселі картини: жалюгідні будиночки, хирляві дерева, старенькі церківки, порожні гумна й відчинені сараї

Це виразна ремінісценція, у пам’яті відразу спливають опису сіл в «Мертвих душах». Це відчуття підсилюється, коли ми разом з героями в’їжджаємо на пагорб, і перед нами відкривається вид на маєток. Читач підсвідомо почуває, що Марьино насправді та ж Маниловка. І автор підтримує цю ідею описом проектів Миколи Петровича: до болю знайомі й ставок, і альтанка, і навіть прибудова

Міркування Аркадія нагадують ліричні відступи Гоголя про долю Росії й кожної людини окремо. Цим юнак відразу ж завойовує розташування читача

В описі Павла Петровича гоголівська манера проявляється в тім, як більшу роль грає в його образі деталь. І франтівський одяг, і лакові півчобітки, і особливо пещені руки майже відразу формують у свідомості образ цього героя

На аналогію з гоголівським «Ревізором» наводить присутність у романі «Батьки й діти» таких персонажів, як Ситників і Кукшина. Ці дрібні люди з незвичайно високою зарозумілістю ведуть міркування про лібералізм, жіночу працю, не маючи достатні знання, щоб дозволяти собі подібні розмови. Вони дуже нагадують пустышку Хлестакова, аматора скорчити із себе не того, ким він є. Загальне враження підтверджує інтер’єр, несмак у меблюванні, розкидані й навіть не розрізані журнали, що лежать для створення видимості вченості й освіченості. Це «добродії нігілісти», яким подобається все заперечувати, тому що це модно, і подобається, напившись із ранку шампанського, сиплими голосами репетувати препротивні пісні. Кукшина й Ситників з успіхом сполучають багато пороків чиновницького миру «Ревізора»: метушливість і безглуздість Ганни Андріївни й Марьи Антонівни, перебільшене зарозумілість чиновників, показні хвастощі Хлестакова.

Як і поему Гоголя, роман Тургенєва можна вважати й психологічною — психологічним — соціально^ — психологічним, і сімейним, і філософським добутком. Основна ідея автора — показати тип нігіліста, але в той же час — звести сатирові на псевдонигилистов у стилі Гоголя

Отже, ми бачимо, що в «Батьках і дітях» простежуються певні мотиви, виражені, головним чином, у побудові дії й у сатиричному описі. Можна сказати, що цей добуток устало в один ряд з утворами самого Гоголя, а в чомусь навіть, бути може, перевершило його.