Tumblr - Шкільний Всесвіт

Прочитайте і проаналізуйте смислові зв’язки між простими реченнями складного безсполучникового речення, визначте, за яких умов між ними ставиться двокрапка.

1. Весело землі: цвіте, красується цвітами, садами темними, лугами. 2.1 досі сниться: під горою між вербами та над водою біленька хаточка (3 те, Т. Шевченка). 3. У хаті тепло: від печі йде дух, розходиться по всіх закутках (М. Коцюбинський). 4. Ще чарівнішою стала українська земля тепер: міріади зірок у небі зливаються з морем вогнів на землі (М, Рудь).

П. Оцініть правильність виконаного завдання, зіставивши свої висновки з теоретичними відомостями.

Двокрапка ставиться між простими реченнями у безсполучниковому складному реченні у таких випадках:

1) Друге речення розкриває або доповнює зміст першого. Наприклад: 1. Ранок такий-то тихий та ясний придався: вітерець не війне, ні хмарка не збіжиться (Марко Вовчок). 2. Дивлюсь я: біла хмар ка криє сіре небо (Т. Шевченко)-

194. *. Прочитайте і поясніть вживання двокрапки в безсполучникових складних реченнях.

1.1 добре синові: в нього є мати, і добре матері: в неї є син (А%Малишко). 2. Розкрив я очі: на небі вже зорі блідли (О. Маковей). 3. Твоя любов і серце не вмира: ти крізь століття наше щастя бачив і цвіт землі у гомоні Дніпра (7″. Масенко). 4. Високі скелі, гордо навислі над морем, піддались нарешті: море вигризло в них високі і глибокі гроти (М. Коцюбинський). 5. Квітень виправдовував свою назву: весело гомоніли струмки, сніг розтанув, у полях зазеленіла озимина, горбила чорну спину лискуча рілля, і справжні озера голубіли у видолинках (Ю. Збанацький).

II. Зробіть синтаксичний розбір 1—4 речень.

ІІІ. Накресліть схему останнього речення, показавши його особливості.

195.1. Прочитайте текст і доберіть заголовок, який виражав би його основну думку.

II. Спишіть, вставляючи пропущені розділові знаки (5 двокрапок і 4 тире) та пояснюючи їх.

Недарма кажуть життя прожити не поле перейти. І наше завдання у житті не бути рабом почуттів.

Напевно, кожному з вас доводилося шкодувати різке, необдумане слово ваше не раз ображало близьких. А варто було на хвильку увімкнути розум образливе слово не зірвалося б.

Трапляється, знаходяться любителі твердити а я просто не можу себе стримати, я такий вже є. Як правило, подібні розмови бажання виправдати свою нестриманість.

Ось біжить шкільним коридором хлопчина дуже кудись квапиться. Раптом непередбачена зупинка наскочив на вас. Як у цьому випадку вам ногамувати свій гнів? Перш ніж скипіти, полічіть подумки до десяти. Побачите дратівливість як рукою зніме. Більше того, ви відчуєте задоволення, що вмієте керувати своїми почуттями (За В. Пекедісом).

III. Вкажіть слова, у яких буквосполучення з трьох букв позначають один звук. Поясніть неписаний Не З різними частинами мови.

196.1. Замініть складнопідрядні речення безсполучниковими і запишіть. Поставте розділові знаки.

I. Я з піснеіо нічого не боюся, бо час її не подола в бою (В. Сосюра). 

2. Видно, було вже пізно, бо ніде по хатах не світилося (Панас Мирний). 

3. Я вірю, що птиці, і люди, і квіти — усе на землі для добра і краси (Г. Коваль). 

4. Тепер було ясно, що дивізія звернула на захід (О. Гончар).

ІІ. У кожному реченні виділіть головні і другорядні члени. III. Порівняйте складнопідрядні речення і безсполучникові, зробіть висновки.

197. Випишіть з оповідань Марка Вовчка безсполучникові складні речення з двокрапкою між простими реченнями. Поясніть вжииання розділових знаків.

198. І. Прослухайте у магнітофонному запису текст або окремі речення. Визначте на слух, які розділові знаки слід ставити в безсполучникових складних реченнях на письмі. Поясніть їх за допомогою вивчених правил.

199. І. Прочитайте текст. Визначте його стиль, основну думку. До якого типу мовлення належить текст? Які думки можуть бути адресовані вам особисто?

II. Спишіть текст, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір останнього речення.

102

Будь мислителем. Умій думати читаючи і читати думаючи. Будь шукачем і допитливим здобувачем знань. Мислення ие найскладніша праля. Знання тобі даються в школі для того щоб ти вмів здобувати нові зиання. Живи в світі думок і осягай ідеї… День без думки без читання даремно прожитий день. Остерігайся в юні роки порожнечі душі легкості в думках, дешевих розваг. Зневажай все в чому мінімум напруження і максимум задоволення. Легкі задоволення кінець кінцем несуть убогість думки і душі (За В. Сухомлинським).

III. Визначте види присудків у реченнях.

200.1. Прочитайте і схарактеризуйте зміст тексту. II. Поясніть вживання розділових знаків.

ОЙ не сам, не сам сив сокіл в лісі: суть коло його пташеньки його, найближче його зозуленька його. — Не сам» не сам місячок на небі: суть коло нього звіздоньки його, найближче його зоронька його. Не сам. не сам княжатко за столом: суть коло нього бояре його, найближче його княгиня його.

Нар. пісня

201. Спишіть, замінюючи сполучникові складні речення безсполучниковими- Поставте розділові знаки і поясніть їх.

I. Я сидів на високім березі Дністра і дивився, як знизу від ріки стрімкою стежкою під гору йшов якийсь чоловік.

2. їхати берегом Пруту було дуже незручно, бо спиняли яри і корчі (3 те. О. Маковея). 

3. Хтось сповістив, що йде поїзд.

4. Щодень приносив лагідніші подихи вітер, і зазеленіла на пагорбах земля (3 Те.М. Олійника). 

5. Річка широка та глибока, а вода синя та чиста; і котиться вона, виблискуючи та шумуючи (Марко Вовчок).

202.1. Ознайомтеся з текстом, у якому йдеться про зустріч князя Ігоря з Ольгою. Випишіть безсполучникові складні речення, вставляючи в них відповідно до змісту тексту пропущені прості речення.

II. Спробуйте написати продовження тексту-розповіді, використовуючи при нагоді безсполучникові складні речення.

Юний князь відбився від свого гурту і мчав серед лісу: … Сподівався, що сарна, притиснута до річки, у воду не піде, і тут, на березі, він її покладе. Але сарна в річку вскочила. …: залишала за собою руду кров’яну пляму. Князь сердито зіскочив з коня, натяг тятиву й випустив стрілу:…: хто б посмів сміятись навіть тоді, коли його стріла не досягла цілі й на косий сажень.

Річкою у човні плив юнак.

— Погано цілиш, княже,— сказав дзвінким голосом.— Не робить це тобі честі!

— Звідки знаєш, що я князь? — спитав сердито.

— Бачила тебе у Вибутках!

…: справді, була це дівчина в юнацькій одежі. Волосся підібране під шапку, а очі дивилися сміливо й трохи глумливо (За В. Шевчуком).

III. Визначте, скільки пунктуаційних правил слід застосувати, щоб пояснити розділові знаки в другому реченні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.