23 - Шкільний Всесвіт

1. ЛаврентійВолодиславович (7-18.12.1780), син Володислава

Лаврентійовича(?-помер раніше 1716);

2. Марія Яківна Лизогубівна(?-07.02.1771), донька генерального обозного Якова Юхимовича Лизогуба (1675-1749) та Федори Іванівни Мировичівни, дружина Лаврентія Володиславовича Борозни;

3. Олександр Лаврентійович Борозна (1747-25.02.1813), син Лав­рентія Володиславовича (?-1780) та Марії Яківни Лизогубівни (?-1771);

4. Федір Лаврентійович Борозна (1741-21.04.1808), син Лаврен­тія Володиславовича Борозни (?-1780) та Марії Яківни Лизогубівни (?-1771);

5. Прасковія Петрівна Іскрицька (7-26.02.1805), донька земсь­кого судді Петра Григоровича Іскрицького (1704-1771) та Олени

92

Григорівни Скорупи (?—1760), дружина Федора Лаврентійовича Бо­розни (1741—1808);

6. Дарія Лаврентіївна Борозна, в шлюбі Понащатенко (?— 05.11.1812), донька Лаврентія Володиславовича Борозни (?—1780) та Марії Яківни Лизогубівни (?—1771); дружина Авксентія Опанасовича Понащатенка (близько 1733—?), полк. Судді у відставці; городського голови м. Городні (1784);

7. Парасковія Лаврентіївна Борозна (?—24.11.1764), у шлюбі Бутовичева, донька Лаврентія Володиславовича (?—1780) та Марії Яківни Лизогубівни (?—1771); дружина N. Бутовича;

8. Марфа Лаврентіївна Борозна (?—10.02.1801), у шлюбі Чарно-луська, донька Лаврентія Володиславовича Борозни (?—1780) та Марії Яківни Лизогубівни (?—1771);

9. Василь Олександрович Борозна (30.12.1799—19.06.1829), син Олександра Лаврентійовича Борозни (1747—1813);

10. Григорій Олександрович Борозна (24.01.1803—06.07.1879), син Олександра Лаврентійовича (1747—1813);

11. Уляна Олександрівна Борозна (21.12.1797—04.03.1862), до­нька Олександра Лаврентійовича Борозни (1747—1813);

12. Марія Олександрівна Борозна (26.03.1798—30.06.1798), до­нька Олександра Лаврентійовича Борозни (1747—1813);

13. Дарія Олександрівна Борозна (24.03.1801—01.03.1802), до­нька Олександра Лаврентійовича Борозни (1747—1813);

14. Олена Олександрівна Борозна (?—04.02.1839), донька Олек­сандра Лаврентійовича Борозни (1747—1813);

15. Григорій Миколайович Борозна (раніше 1723—25.04.1776), син Миколи Володиславовича Борозни (?—1757) та N Дмитрієвни Максимович (?—1723);

16. Марфа Миколаївна Борозна (?—06.02.1788), донька? Миколи Володиславовича Борозни (?—1757) та N Дмитрієвни Максимович (?—1723);

17. Дмитро Іванович Борозна (?—04.04.1771), син Івана Володи-славовича (?—1740) та Марфи Андріївни Борозн;

18. Марія Іванівна Борозна, в шлюбі Жураковська (? —24.06.1789) – донька Івана Володиславовича (?—1740) та Марфи Андріївни Бо-розн, у шлюбі за Василієм Андрійовичем Жураковським, бунчуковим товаришем (1751—1767);

19. Іван Іванович Борозна (?—14.04.1791), син генерального су­дді Івана Лаврентійовича (?—1731) та Ганни Борозн;

20. Іван Іванович Борозна (?—20.11.1850), син Івана Федоровича Борозни (1766—?);

21. Федір Іванович Борозна (1834—20.10.1853), син Івана Івано­вича Борозни (?—1850);

22. Прасковія Іванівна Борозна (1833—08.12.1874), у шлюбі

Грекова, донька Івана Івановича Борозни (?—1850), дружина Вікто-

93

Ра Івановича Грекова (1825-?);

23. Агафія 7 Борозна, дівиця (7-28.02.1807);

24. Анастасія Борозна (7-16.09.1830);

25. Афанасія 7 Борозна (7-1768);

26. Іван Борозна (?-помер у день 26.09. невідомого року XVIII-XIX ст.7), потонув;

27. Олександра Іванівна Борозна (7-24.06, невідомого року іє. XIX ст.7);

28. Дмитро Танський (7-05.05.1808);

29. Василь Йосипович Танський (7-15.03.1811);

30. Прасковія Йосипівна Гречанівна, в шлюбі Мартос (?-

24.01.1756), дружина Івана Мартоса;

31. Григорій Заєк (7-12.02.1806);

32. Наталія Отвиновська (1820 7-19.06.1830), племінниця

В. О. Борозни.

Додаток Б. Маргіналії:

Ми намагалися визначити приналежність маргіналій відповідно до почерків, позначивши записи, що належать Олександру Лаврен-тійовичу Борозні однією зірочкою, Григорію Олександровичу — двома, Петру Лаврентійовичу Борозні — трьома зірочками, інші записи залишивши без позначень.

1. Зв. Титулу, Арк. 1-31 Рах. — «…от книга Петра/ Лаврентие-вича/ сина Бороздньї».***

2.Арк.6Ірах. — «Григория АлександровичаБороздньї».*”

З.Арк. 1 Урах. — «Петрт. Л… синт»…».*”

4. Арк. 48 Зв.-49 VРах. — «Ота книга/ Петра Лаврентиевича Бороздньї М[апи] Р[горгіа]».“*

5. Арк. 156 Урах. — «Петрт. Лаврентиевичт. Борознинт. М[апи] Рг[оргіа]».*”