Просте речення. Способи вираження головних і другорядних членів речення. Порядок слів у речені

Учитель першої категорії Житомирської гімназії № З Тетяна КРАВЧУК Мета: Актуалізувати й узагальнити знання учнів про способи вираження головних і другорядних членів у простому реченні, синонімію мовних засобів вираження підмета, присудка та другорядних членів речення, інверсію; ознайомити зі стилістичними можливостями синтаксису; удосконалювати вміння визначати члени речення, виконувати синтаксичний аналіз простого речення, вживати певні синтаксичні конструкції відповідно […]