Двокрапка в безсполучниковому складному реченні

0055 - Шкільний Всесвіт

Прочитайте і проаналізуйте смислові зв’язки між простими реченнями складного безсполучникового речення, визначте, за яких умов між ними ставиться двокрапка. 1. Весело землі: цвіте, красується цвітами, садами темними, лугами. 2.1 досі сниться: під горою між вербами та над водою біленька хаточка (3 те, Т. Шевченка). 3. У хаті тепло: від печі йде дух, розходиться по всіх закутках (М. Коцюбинський). 4. Ще чарівнішою […]

ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ УКРАЇНИ

Досліджено значення теоретичного та методичного внеску засновника Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора В. С. Чишка (1951-2003) у розвиток одного з провідних напрямів біографістики —Підготовку біографічних довідкових видань. Розкрито значення монографії В. С. Чишка «Біографічна традиція і наукова біографія в історії і сучасності України» (1996), у якій вперше в українській історіографії висвітлено історію розвитку […]