СТИЛІСТИКА ВІДОКРЕМЛЕНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ

Мета: Актуалізувати й узагальнити знання учнів про відокремлені члени речення, способи їх вираження; удосконалювати вміння й навички аналізу речень із відокремленими членами; застосовувати набуті знання на практиці; ознайомити зі стилістичними можливостями відокремлених членів речення; удосконалювати вміння виконувати синтаксичний аналіз простого речення, вживати певні синтаксичні конструкції відповідно до стилю спілкування; підвищувати культуру мовлення учнів; розвивати логічне та […]

Варіант 16

Номер А Б В Г Д 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 X 16 X 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X Відповіді на тестові запитання «Камінний хрест» В. Стефаника. «Хазяїн» І. Карпенка-Карого. Поезію і талановитого митця. […]