23 - Шкільний Всесвіт

Досліджено життєвий шлях, громадську та наукову діяльність Олександра Івановича Колесникова (1888-1972) Відомого вітчизняного вченого у галузі лісівництва, дендрології, паркового будівництва. Розкрито внесок О. І. Колес­никова у організацію лісової справи в Україні, розвиток міської садово-паркової архітектури (Харків, Київ, Канів, Крим, міста Росії).

ТЬе 1і£е, риЬІіс ап