23 - Шкільний Всесвіт

Левитський Борис Порфирович, 1887 р. н. Освіта: середня, спеціалізована музична. За фахом диригент-педагог. Автор музичнихтворів, романсу. Диригент капели «Рух.»

Горбенко Павло Дмитрович, 1892 р. н. Освіта: середня, один курс Академії мистецтва. За фахом педагог. Викладач Музично-драматичного інституту ім. М. Лисенка.

Шевчук Микола Семенович, 1896 р. н. Освіта: вища (Істо-рико-філологічний ін-т кн. Безбородька), студент Музично-драматичного інституту ім. М. Лисенка. За фахом педагог, ди­ригент. Лектор, викладач теорії і співу з 1918 р., автор літера­турних праць. Організатор Наддніпрянської співочої капели на Черкащині. Учасник етнографічних експедицій.

Коляда Микола Терентійович, 1907 р. н. Освіта: середня, студент Музично-драматичного інституту ім. М. Лисенка. Хлі­бороб. Музикант-аматор. Керівник селянського хору.

Павлюк Анатолій Карпович, 1900 р. н. Освіта: середня. Рахівник. Автор статей і секретар Тимчасового бюро музкорів при журналі «Музика».

Римський Арефа Феоктистович, 1894 р. н. Освіта: вища (Вчительська семінарія). За фахом учитель співів, диригент. Викладач музики в трудшколі та на педкурсах. Засновник 4-х хорових колективів. Керівник Співочого гуртка 1-х Медкурсів.

Колодуб Олександр Олексійович, 1900 р. н. Освіта: середня, студент музичного технікуму. За фахом вокаліст. Учитель спі­вів у школах. Член ініціативної групи з організації Українсь­кого вокального ансамблю «У. В.А.».

213

Таранов Гліб Павлович, 1904 р. н. Освіта: вища (Петербурзь­ка, Київська консерваторії, Музично-драматични інститут ім. М. Лисенка). За фахом диригет, композитор. Активний член МТЛ, керівник «У. В.А.», викладач музично-теоретичних дисциплін.

Гиренко Юрко Олександрович, 1906 р. н. Освіта: незакінче-на вища (студент Музично-драматичного інституту ім. М. Ли-сенка). За фахом диригент, учитель співу. Організатор і керів­ник Хор-гуртка Київського інституту народної освіти.

Любович Олексій Іванович, 1898 р. н. Освіта: вища (Мос­ковська консерваторія). За фахом духовик-педагог. Засновник і диригент Духового гуртка при Клубі Київських січневих мас-терень.

Масайшур Петро Дмитрович, 1884 р. н. Освіта: вища (Учительська семінарія). Робітник освіти. Викладач співів у школі. Організатор та керівник хорів у Миронівці.

Терещенко Андрій Миколайович, 1895 р. н. Освіта:загальна середня, середня музична. Викладач співів у школі. Керівник хоргуртка уРжищеві.

Любар Маркел Тимофійович, 1894 р. н. Освіта: вища (Пед­курси, диригентський відділ Музично-драматичного інституту ім. М. Лисенка). За фахом педагог. Учитель співів у школі, ор­ганізатор 4-х хорів, автор обробок народних пісень.

БасЛебединець Антін Дмитрович, 1895 р. н. Освіта: вища педагогічна. Викладач Вищих педкурсів у Черкасах і Першій трудшколі ім. В. І. Леніна.

Шульгач Анатолій Феофілович, 1883 р. н. Освіта: вища (Ка­теринославський учительський інститут, диригентські курси в Ленінграді). За фахом диригент, педагог. Викладач Катеринос­лавського учительського інституту, керівник студентського хору.

Цуп Антон Григорович, 1904 р. н. Освіта: середня. Музи­кант-аматор. Організатор і керівник Театрального гуртка. Муз-кор МТЛ.

Члени МТЛ Білоцерківського Району: [16]

Безуглий Лук’ян Пилипович, 1885 р. н., українець. Освіта: вища спеціальна. Хоровий диригент, учитель співу.

Бендерський Іван Якович, 1870 р. н., росіянин. Освіта: се­редня спеціальна. Скрипаль-педагог.

Ельгарт Ісак Аврамович, 1898 р. н., єврей. Освіта: вища медична. Міській шкільний лікар.

Гнатенко Дем’ян Омелянович, 1883 р. н., українець. Осві­та: вища педагогічна. Учитель, політпросвітробітник, завідую­чий Окрсельбудом.

214

Івашин Іван Леонович, 1887 р. н., українець. Освіта: вища музична (Муз.-драм. ін-т ім. М. Лисенка, клас Б. Яворського), за фахом диригент. Хоровий диригент, учитель співу.

Ковнацький Євген Олександрович, 1886 р. н., поляк. Освіта: домашня. Настройщик фортепіано та виготувач музичних ін­струментів.

Крупський Микола Іванович, 1885 р. н., українець. Освіта: середня спеціальна музична, Київський ун-т. Педагог, керівник хору, засновник музичних курсів у Кам’янці-Подільському.