23 - Шкільний Всесвіт

Проаналізовано наукову та джерельну цінність біобібліографічних видань остан­нього десятиріччя як основи для вивчення біографій відомих і призабутих україн­ських музикантів. Увагу зосереджено на принципово важливих для подальшого дослідження життя та творчості діячів української музичної культури працях літературознавця, журналіста, музикознавця та поета Івана Лисенка: «Словни­кові співаків України» (1997), «Словникові музикантів України» (2005) та укла­деній ним збірці «Українські співаки у спогадах сучасників» (2003).

ТЬе зсіепШіс ап З1;и