analiz virsha bryusova kindzhal bryusov u ya - Шкільний Всесвіт

Віршу Брюсова «Кинджал» передують два вірші відомих поетів. Брюсовский «Кинджал» сходить до Пушкінського «Кинджалу» і Лермонтовскому віршу «Поет». У даному вірші так само як і в схожі є присутнім схожа метрика, ритм і стиль написання

Вірш Брюсова розкриває образ кинджала як оспівування поета й поезії. А у вірші Пушкіна кинджал символізує звільнення від тиранства. У цьому випадку кинджал виступає в ролі зброї відплати. Подібність Брюсовского «Кинджала» з Пушкінським відбивається ритмом написання вірша. Брюсов так само як і Пушкін використовує разностопный ямб

Тільки в Пушкіна немає повторення чергування рядків, а в Брюсова ми бачимо, що всі строфи чергуються за схемою 7 — 6 — 5. Пушкіна наголошував на волі, тому й не використовував строгого повтору в чергуванні. Бунін, у свою чергу, акцентує увазі на строгості зброї

Найбільш повний вірш Брюсова «Кинджал» схоже з віршем Лермонтова. Письменник оспівує честь і волю поета протиставляє його юрбі. У вірші присутні чоловічі рими, що чергуються із шестистопними рядками. У Брюсова так само всі рядки із шести стоп і кінчаються чоловічою римою

Лермонтов показує читачеві те, як бавиться кинджалом дозвільна юрба, що у свою чергу зближає їхні стилі написання

Призначення кинджала по Лермонтову — це лише свого роду забава й марність. Поет для Лермонтова зовсім байдужний, так само як кинджал. Брюсов же свого поета характеризує як людину, що не хоче служити людям доти, поки не почує пісню. Ця пісня немов заклик історії, що вказує на прийдешні події. Тому поет не зможе відмовитися від людей

Лермонтов демонструє свого поета як іносказання долі, що у свою чергу дає нам опис картини кинджала. Брюсов не дає певне пояснення «кинджалу», тому що з перших рядків вірша ми не можемо зрозуміти, що саме відбито: чи те меч, чи те кинджал, чи те ніж? І буквально відразу вимальовується образ поета. Брюсов мав через себе в образі головного героя. У Лермонтова ж іде оповідання від другої особи. І не відомо, що саме мав через автор

З вище сказаного можна зробити висновок про те, що під видом кинджала автор символічно малював образ поета, а під поетом сприймав самого себе. Але в теж час Брюсов зумів відбити призначення Пушкіна й Лермонтова й на їхньому тлі відтворив власну картину життя