2. Путова Г. — Лист єпископа луцького і житомирського Кас-пара Боровського до міністра віровизнань // Пам’ятки: археографі­чний щорічник. — Т. 5. — 2005. — С. 27-37.

3. Ргокор К. К. — ВуїшеШ Ьізкируш ІискісЬ. — 8. 192-193.

4. ЦДІАК. — Ф. 2227. — Оп. 1. — Спр. 594.

5. ЦДІАК. — Ф. 442. — Оп. 855. — Спр. 166. — Арк. 5, 6 зв.

6. ЦДІАК. — Ф. 310. — Оп. 7. — Спр. 1. — Арк. 105.

7. ЦДІАК. — Ф. 274. — Оп. 1. — Спр. 2901. — Арк. 8-8 зв.

105


УДК [929.53 + 37.014] (477 + 475) Вікторія Колесник

Схожі публікації