Складносурядні речення

Твори з української мови для 11 класу

21. І. Прочитайте речення, вставляючи замість(крапок відповідно до змісту сполучники сурядності (і. та. а. але, або — або). Визначте, які з поданих речень складні, а які — прості речення з однорідними членами. Випишіть складні речення. Користуючись таблицею «Складні речення» (с. 11), встановіть їх вид. I. Ще ширше розправились плечі у командирів… бійців, ще вище піднялися [...]

{Більше...}

Основні види складних речень

Твори з української мови для 11 класу

10.1. Прочитайте речення, дотримуючись правильної інтонації — Використавши інання, здобуті раніше, визначте, які з поданих речень є простими, а які — складними. Ькажіть, за допомогою чого з’єднані між собою прості речення, що входять до складного. Зверніть увагу на інтонацію складного речення. Чи мають інтокацію кінця прості речення, що входять до складного? Звірте свої думки з [...]

{Більше...}

Розвиток української мови

Твори з української мови для 11 класу

Прочитайте текст. Складіть де нього плав і запишіть. Українська мова походить від праслов’янської — спільної мови всіх слов’янських племен, що проіснувала до VII ст. У розвитку української мови виділяються чотири періоди: 1) протоукраїнськнй (VII—XI ст.); 2) староукраїнський (XI—XIV ст.); 3) середньоукраїнський (кінець XIV — початок XIX ст.); 4) новий (початок XIX ст.— до нашого часу). [...]

{Більше...}