Види складнопідрядних речень за значенням

Твори з української мови для 11 класу

89. Прочитайте текст. Використовуючи відомості таблиці «Складнопідрядні речення* (с. 48), визначте види підрядпих речепь. Поясніть вживання розділових знаків. ГОРИЦВІТ Горицвіт — досить тендітна рослина, так що він не Тільки не обживає нових ділянок, а й зі старих зникає. Особливо швидко зникає горицвіт у тих місцях, де Випасають худобу. І зовсім не тому, що до смаку [...]

{Більше...}

Вкажіть слова, за допомогою яких здійснюєтеся зв’язок речень у тексті. До якого стилю мовлення належить текст?

Твори з української мови для 11 класу

82.1. Прочитайте. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Виділіть у кожному реченні граматичну основу. I. О, сором мовчки гинути й страждати як маєм у руках хоч заржавілий меч (Леся Українка). 2. Хто народові серцем присягає того народ повік пам’ятає (Нар. творчість). 3. Жалюгідний по-справжньому той хто шукає собі дешевого життя (Д. Джордан). 4. Певно в [...]

{Більше...}

Будова складнопідрядного речення. Інтонація і засоби зв’язку в складнопідрядному реченні

Твори з української мови для 11 класу

66.1. Прочитайте. Проаналізуйте будову речень і схем до них. Встановіть відповідність між ними. II. Визначте, які з гростих речень є головними, а які — залежними (підрядними). Яке місце можуть займати підрядні речення відносно головних? 1. Не може вбить поета куля жодна, коли в його поезії народ (В. Сосюра). 2. Талант митця, якщо він справжній талант, [...]

{Більше...}

Складнопідрядні речення

Твори з української мови для 11 класу

64.1. Прочитайте текст. До якого стилю він належить? Доберіть заголовок, який відображав би основну думку тексту. II. Визначте, зякиквидівреченьскладастьсятекст. Випи шіть складнопідрядні речення. За якими ознаками ви розпізнаєте складнопідрядні речення? Люблю я темну ніч і золоті зірки, Що грають у просторі І дивляться згори на соннії садки. Люблю я ті часи, як сонце вже встає [...]

{Більше...}

ЦВІТ СЛОВА НАРОДНОГО

Твори з української мови для 11 класу

Класична українська література, починаючи від Шевченка чи навіть ще й від Котляревського, показала нам приклад того, як треба ставитись до народної мови, цього ясного і справді цілющого для художника джерела. Гоголь, захоплено відкриваючи красу фольклору, Колись висловив думку, що саме народні пісні, може, навіть більше, ніж праці історико-документальні, виповідають нам справжню, не поверхову історію народу, [...]

{Більше...}

Пам’ятка Як уникнути помилок під час синтаксичного розбору складносурядного речення

Твори з української мови для 11 класу

1. Щоб правильно встановити, яким є речення — простим чи складним,— під час визначення граматичної основи звертайте увагу на підмети, особливо ті, які виражені не іменником і не особовим займенником. 2. Вдумайтеся з смислові та граматичні зв’язки між головними членами речення, щоб не прийняти його за просте. 3. Будьте уважні до речень, ускладнених дієприкметниковими, дієприслівниковими [...]

{Більше...}

Послідовність синтаксичного розбору складносурядного речення

Твори з української мови для 11 класу

1. Характеристика всього речення за метою висловлювання. 2. Вид складного речення (сполучникове чи безсполучникове). 2-1 3. Якщо речення складне сполучникове, то складносурядне чи складнопідрядне. 4. Кількість простих речень, що входять до складного. 5. Засоби зв’язку між простими реченнями, що входять у складносурядне. 6. Смислові відношення (про які явища повідомляється в частинах). 7. Правила розстановки розділових [...]

{Більше...}

Розділові знаки в складносурядному реченні

Твори з української мови для 11 класу

33.1. Прочитайте речення, дотримуючись правильної інтонації. Встановіть смислові зв’язки між простими реченнями, що входять до складносурядного. Зверніть увагу на розділові знаки. Спробуйте сформулювати правило про вживання їх у складносурядних реченнях. Звірте свої міркування з поданими після варани теоретичними відомостями. I. З сопок бігли швидкі потоки, а злива не вщухала ні на мить (О. Донченко). 2. [...]

{Більше...}

ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ. МОВЛЕННЄВА СИТУАЦІЯ

Твори з української мови для 11 класу

24. Уявіть ситуацію: ви хочете написати листи до редакції Молодіжного радіоканалу і друїочі (ПОДруЗІ), у яких маєте на меті розповісти про цікаву зустріч у вашій школі. Чи однаковими будуть ваші листи? Доведіть свою думку. 25.1. Прочитайте мовчки текст. Яка його основна думка? До якого типу і стилю мовлення він належить? Знайдіть у ньому відповіді на [...]

{Більше...}

Основні види складних речень

Твори з української мови для 11 класу

10.1. Прочитайте речення, дотримуючись правильної інтонації — Використавши інання, здобуті раніше, визначте, які з поданих речень є простими, а які — складними. Ькажіть, за допомогою чого з’єднані між собою прості речення, що входять до складного. Зверніть увагу на інтонацію складного речення. Чи мають інтокацію кінця прості речення, що входять до складного? Звірте свої думки з [...]

{Більше...}