ЛЕГЕНДА ПРО ЧЕРВОНУ РУТУ

Твори з української мови для 11 класу

Давним-давно в одному з набігів в Україну чужинці забрали в полон на галеру подільського хлопця. Багато сліз виплакала його кохана бо знала що з галери не повертаються у каторжній роботі невільники забували Україну матір кохану. Таких безпам’ятних рабів навіть не заковували в кайдани знали що все одно вони не втечуть. Але не могла забути дівчина [...]

{Більше...}

Двокрапка в безсполучниковому складному реченні

Твори з української мови для 11 класу

Прочитайте і проаналізуйте смислові зв’язки між простими реченнями складного безсполучникового речення, визначте, за яких умов між ними ставиться двокрапка. 1. Весело землі: цвіте, красується цвітами, садами темними, лугами. 2.1 досі сниться: під горою між вербами та над водою біленька хаточка (3 те, Т. Шевченка). 3. У хаті тепло: від печі йде дух, розходиться по всіх [...]

{Більше...}

Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні

Твори з української мови для 11 класу

У безсполучниковому складному реченні кома між простими реченнями ставиться тоді, коли вони вказують на одночасність або часову іюслідовність подій, явищ і вимовляються з інтонацією переліку. Крапка з комою ставиться між простими реченнями безсполучникового складного речення, коли вони дуже поширені, менш зв’язані між собою за змістом або коли в середині їх уже є розділові знаки. 187.1. [...]

{Більше...}

Пам’ятка Як виступати з усним повідомленням

Твори з української мови для 11 класу

1. Добре продумайте тему повідомлення, завчасно підготуйте текст, який збираєтесь виголосити. 2. Якщо хочете, щоб вам повірили, говоріть переконливо і тільки про те, що самі розумієте і в чому переконані. 3. Коли говорите, пам’ятайте про тему вашого виступу, дбаючи про її розкриття. 4. Відкидайте все зайве, другорядне. Пам’ятайте, що інколи за дрібницями можна втратити основне. [...]

{Більше...}

ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА СУСПІЛЬНУ ТЕМУ

Твори з української мови для 11 класу

Прочитайте мовчки текст. Визначте його тему та основну думку, стиль мовлення. У якій ситуації спілкування можливе таке висловлювання? Чи залежить вибір стилю від мовленнєвої ситуації? Чому? ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЛЮДИНИ Любов до природи, бережливе ставлення до неї тісно пов’язуються з поняттям «батьківщина». Шанувати природу неможливо без глибоких знань про навколишній світ. Калина під вікном рідної оселі, [...]

{Більше...}

ЗНАВЕЦЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІЇ

Твори з української мови для 11 класу

Його творча спадщина величезна, його ідеї, що зазнали критики як з боку царських, так і радянських ідеологів, можливо, тільки тепер знайдуть розуміння в українському суспільстві. Адже цілком очевидно, що мрію Костомарова і його однодумців з Кирило-Ме-фодіївського товариства про незалежність і самобутній розвиток української нації підтримає зараз кожний, кому не байдужа доля України. Немає також сумніву [...]

{Більше...}

Складнопідрядні речення з підрядними обставинними

Твори з української мови для 11 класу

Прочитайте і спишіть речення. Використовуючи вивчені відомості про види обставин, а також таблицю «Складнопідрядні речення» (с. 48), спробуйте розпізнати і назвати види підрядних обставинних речень. Вставте розділові знаки. 1. Зацвіла в долині червона калина ніби засміялась дівчина-дитина (Т. Шевченко). 2. У самій глибині яру де сади сходяться з лісом стоїть хата (І. Нечуй-Левицький). 3. В [...]

{Більше...}

Складнопідрядні речення з підрядними означальними і підрядними з’ясувальними

Твори з української мови для 11 класу

Проаналізуйте складнопідрядні речення з підрядними означальними : спробуйте дати їм визначення самостійно. На які дві групи можна розподілити подані речення? Під час аналізу зверніть увагу на будову їх, смислові відношення між головним і підрядним реченнями, засоби зв’язку тощо. I. Хто в захваті вміє горіти, той буде повік молодим (Л. Дмитерко). 2. Нема краю, щоб миліший [...]

{Більше...}

Пам’ятка Як готуватися до усного повідомлення

Твори з української мови для 11 класу

1. Складіть план (складний) майбутнього повідомлення. 2. Виберіть з тексту матеріал, який допоможе розкрити тему вашого повідомлення. Скористайтесь вибірковим видом читання. 3. Продумайте композицію висловлювання (тип мовлення чи поєднання різних типів). 4. Доберіть слова та речеппя для зв’язку частин тексту. 5. Випишіть слова-терміни, поясніть їхнє значення. Сьогодні ввечері, як і завжди, ви заснете. І через [...]

{Більше...}

ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Твори з української мови для 11 класу

91. І. Прочитайте мовчки текст. Визначте його основну думку. До якого стилю мовлення вій належить? За якими ознаками ви це встансвали? РЕПЕТИЦІЯ ЖИТТЯ Коли вірити народній казці, де розумна дівчина відгадує три загадки, то в світі найбагатша земля, най-прудкіша думка, а наймиліший сон… І все ж таки важко погодитись, що сон — це благо. Він [...]

{Більше...}