СТИЛІСТИКА МОВИ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ

Твори з української мови для 11 класу

ТЕСТУВАННЯ Мета: Перевірити знання учнів з теми; ступінь засвоєння правил орфографії та пунктуації; розвивати увагу, пам’ять, мислення, мовлення; удосконалювати навички роботи із завданнями тестового характеру; виховувати любов до рідної мови; поширювати й уточнювати словниковий запас; поглиблювати знання учнів про культурні пам’ятки України, прагнення пізнавати рідний край. ХІД УРОКУ I. Організаційна частина II. Повідомлення теми, мети [...]

{Більше...}

СТИЛІСТИКА ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ

Твори з української мови для 11 класу

Галина КАЛАИЧЕВА, Учитель української мови та літератури Житомирської міської гімназії № З Мета: поглибити знання учнів про стилістику простих речень, їх види; формувати вміння аналізувати й визначати істотні ознаки таких речень; розвивати творчі вміння моделювати двоскладні й односкладні речення; виховувати дбайливе ставлення до природи. Тип уроку: Засвоєння нових знань. Обладнання: Мультимедійна дошка, картки. Найкраще йде [...]

{Більше...}

ВИДИ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ

Твори з української мови для 11 класу

Мета: Поглибити знання учнів про односкладні речення, їх види, способи вираження в них граматичної основи; формувати вміння визначати стилістичну функцію цих синтаксичних конструкцій у текстах різних стилів мовлення; сприяти духовному розвиткові школярів. Тип Уроку: урок засвоєння нових знань. Обладнання: Таблиця, мультимедійна дошка, картки. ХІД УРОКУ I. Організаційна частина II. Актуалізація опорних знань Теоретична розминка. Дайте [...]

{Більше...}

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ГОЛОВНИХ І ДРУГОРЯДНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ. ПОРЯДОК СЛІВ У РЕЧЕННІ

Твори з української мови для 11 класу

Тетяна КРАВЧУК, Учитель першої категорії Житомирської гімназії № З Мета: Актуалізувати й узагальнити знання учнів про способи вираження головних і другорядних членів у простому реченні, синонімію мовних засобів вираження підмета, присудка та другорядних членів речення, інверсію; ознайомити зі стилістичними можливостями синтаксису; удосконалювати вміння визначати члени речення, виконувати синтаксичний аналіз простого речення, вживати певні синтаксичні конструкції [...]

{Більше...}

СТИЛІСТИКА ВІДОКРЕМЛЕНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ

Твори з української мови для 11 класу

Мета: Актуалізувати й узагальнити знання учнів про відокремлені члени речення, способи їх вираження; удосконалювати вміння й навички аналізу речень із відокремленими членами; застосовувати набуті знання на практиці; ознайомити зі стилістичними можливостями відокремлених членів речення; удосконалювати вміння виконувати синтаксичний аналіз простого речення, вживати певні синтаксичні конструкції відповідно до стилю спілкування; підвищувати культуру мовлення учнів; розвивати логічне [...]

{Більше...}

ВИРАЖЕННЯ РІЗНОМАНІТНИХ СМИСЛОВИХ ЗНАЧЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗВЕРТАНЬ, ВСТАВНИХ СЛІВ І ВСТАВНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Твори з української мови для 11 класу

Світлана УДОВИНА, Учитель вищої категорії Житомирської міської гімназії № З Мета: Поглибити знання учнів про вставні слова, словосполучення, речення, їх роль; дослідити їх стилістичну функцію; формувати вміння визначати особливості вираження смислових значень за допомогою вставних конструкцій; удосконалювати навички синтаксичного розбору ускладнених речень; розвивати мислення, увагу, уяву, пам’ять; виховувати грамотну мовну особистість. Тип Уроку: засвоєння нових [...]

{Більше...}

ВИРАЖЕННЯ РІЗНОМАНІТНИХ СМИСЛОВИХ ЗНАЧЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗВЕРТАНЬ, ‘ ЇХ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНИЙ ХАРАКТЕР

Твори з української мови для 11 класу

Світлана УДОВИНА Мета: Поглибити знання учнів про звертання, його роль у реченні; дослідити стилістичну роль звертань; формувати вміння визначати особливості вираження смислових значень за допомогою звертань; удосконалювати навички синтаксичного розбору; розвивати мислення, увагу, уяву, пам’ять; виховувати грамотну мовну особистість. Тип уроку: Урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції). Обладнання: Картки із завданнями; таблиця «Кличний відмінок [...]

{Більше...}

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ

Твори з української мови для 11 класу

Мета: Надати інформацію про способи передачі чужого мовлення; формувати вміння розрізняти пряму мову та слова автора; бачити суттєві відмінності між прямою та непрямою мовою; здійснювати їх заміну; правильно розставляти знаки в таких конструкціях й інтонувати їх; розвивати логічне та образне мислення, пам’ять, уміння складати речення з прямою й непрямою мовою та використовувати їх у мовленні; [...]

{Більше...}

ДІАЛОГ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ НЬОМУ. СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ

Твори з української мови для 11 класу

Мета: Пояснити особливості діалогу як способу передачі чужого мовлення; удосконалювати вміння визначати спільні й відмінні ознаки діалогу та прямої мови; формувати пунктуаційні навички; розвивати логічне мислення, творчі вміння правильно будувати репліки й складати діалоги; виховувати вміння правильно спілкуватися, дотримуватися норм поведінки, бути ввічливим зі співрозмовником. Тип уроку: Формування та засвоєння вмінь і навичок. I. Організаційна [...]

{Більше...}

Словосполучення. Речення і його граматична основа. Види речень

Твори з української мови для 11 класу

451.1. Поясніть зміст понять «синтаксис», «пунктуація». Який зв’язок існує між синтаксисом і пунктуацією? II. Прочитайте. Розчленуйте речення на окремі сполучення слів, погрупуйте їх і запишіть. 1. В Ташані вода як синькою рознелена. і сині хмари киплять у ній, миються гнівною хвилею, яку безупинно гонить свіжий вітер-весняк. 2. Місячне сяйво пробивалось крізь віти старого береста і [...]

{Більше...}