Прочитайте уривок з тексту, в якому розподіл на ССЦ знято

Твори з української мови для 11 класу

Визначте, з яких ССЦ складається цей текст і як їх слід було б виділити. Своє тверджепня доведіть. Недарма історики називали Запорозьку Січ республікою, українською Спартою, що викохала національне військо. Тим-то зрозуміло, що саме козацтву стало з часом під силу взяти на себе оборону віри і прав, культури українського народу. Саме туди, де козацтво підняло голос [...]

{Більше...}

Складне синтаксичне ціле. Абзац

Твори з української мови для 11 класу

Прочитайте уривок я тексту. Сііробуйте, використовуючи раніше набуті знання про текст, виділити в ньому складні синтаксичні цілі (мікротексти), абзаци і дати ім визначення. Своє твердження аргументуйте. Культура українського народу розвивалася не ізольовано від культур інших народів, а перебувала в контексті світового культурологічного процесу. Українці віками творили власну самобутню культуру, успадковуючи культурні цінності своїх предків, переймаючи [...]

{Більше...}

КРІЗЬ СТРУНИ СЕРЦЯ

Твори з української мови для 11 класу

Удавати, що любиш музику, не варто — не вдасться. А оцінювати справжнє класичне мистецтво не кожен зможе. Адже, щоб відчути йога красу, треба передусім навчитися слухати. Прекрасне допомагає пізнавати життя у всій його гармонії, робить нас добрішими, …З давніх-давен наші предки прагнули передавати у звуках свій настрій — переживання, радість, смуток. Музика виникла ще в [...]

{Більше...}

ЛЮДИНУ В СОБІ ТРЕБА БУДУВАТИ

Твори з української мови для 11 класу

Складова частипа характеру порядної людини — прямота, чесність, правдивість, принциповість, відповідальність за слово і діло. У поєднанні цих рис із вихованістю, тактовністю, чуйним ставленням до людей виявляється наша духовна сила, наше піклування про загальне добро. Людину в собі треба будувати. Кожен з нас — своєрідний будівничий, скульптор, який творить самого себе. Праця душі починається з [...]

{Більше...}

Синонімія сполучникових і безсполучникових складних речень

Твори з української мови для 11 класу

250. І. Прочитайте безсполучникові складні речення. Замініть їх сполучниковими і запишіть. Визначте, які види сполучникових і безсполучникових складних речень € синонімічними. 1. Луки були пишні, ниви багаті, сади густі (Ю. Смо-лич). 2. Будем слухать: на зорі грають сурмачі (А Малишко). 3. Сова ніяк заснуть не може: цикада співами тривожить (М. Годованець). 4. Гляне — холодною [...]

{Більше...}

Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком

Твори з української мови для 11 класу

Проаналізуйте будову складних речень. Визначте, на які різновиди можна розподілити складні речення за видами зв’язків у них простих речень. 1. Округи мене то жито половіє, а в житі купка льону голубо цвіте; то ячмінь колоситься; оддалеки гайок синіс (Марко Вовчок). 2. Зелені гори, убравшись у білі гуглі, прислухалися чуйно, як дзвеніло на небі золото зір, [...]

{Більше...}

ТЕЗИ СТАТТІ О. ГОНЧАРА — ЦВІТ СЛОВА НАРОДНОГО»

Твори з української мови для 11 класу

1. Класична українська література показала приклад того, як треба ставитись до народної мови, цього цілющого для художника джерела. 2. Творчість народу в царині слова, у довготривалій розбудові тієї найскладнішої сфери, яка не перестає дивувати нас своєю чутливістю, незрівнянною здатністю вловлювати весь гомін світу. 3. Коли йдеться про майстерність письменника, про професійну підготовленість до нелегкої творчої [...]

{Більше...}

Складні речення Із сурядним і підрядним зв’язком

Твори з української мови для 11 класу

Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком можуть мати різну будову. 1. Від одного з речень, з’єднаних сурядним зв’яз ком, залежить одне або кілька підрядних. Напри клад: Жито посіяно сівалкою, і, йдучи стежкою, я не зводжу очей з міжрядь, які під зеленим дашком своїм біжать кудись у сутінь буйного травостою (І. Сен- ченко). 2. Кожне [...]

{Більше...}

Тире в безсполучниковому складному реченні

Твори з української мови для 11 класу

Прочитайте і визначте смислові зв’язки між простими реченнями в складному безсполучниковому. З’ясуйте, за яких умов ставиться в них тире. I. Вік прожити — не дощову годину перестояти. 2. Зима без снігу — літо без хліба. 3. Вовків боятися — в ліс не ходити (Нар. творчість). 4. Прийшов ранок — збудились дороги (А. Головко). 5. До [...]

{Більше...}

Зв’язне мовлення ДОПОВІДЬ (РЕФЕРАТ)

Твори з української мови для 11 класу

Прослухайте поданий текст, прочитаний учителем або однокласником. Скористайтеся докладним видом слухання (усвідомлення змісту почутого докладно). У школі, і на уроках, і на зборах вам неодноразово доводилось виступати перед однокласниками з різними повідомленнями і доповідями. Пригадайте, чи вдалими були ваші виступи. Чи завжди вам вдавалося донести до слухачів те, про що ви хотіли їх повідомити, переконати [...]

{Більше...}