Сатиричне змалювання козацької старшини в повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма»

Твори з української літератури для 9 класу

«Конотопська відьма» — найвизначніша з гумористичних повістей Г. Квітки-Основ’яненка. У ній сатирично змалювано життя й побут козацької старшини кінця XVIII століття. У центрі повісті — спадковий сотник Микита Забрьоха. І хоч він найголовніший козак у Конотопі, проте не знає ні письма, ні арифметики. Дурний, неосвічений, ледачий Забрьоха навіть пишається своїм неуцтвом: «… я на те [...]

{Більше...}

Чим схвилювала мене повість Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся»

Твори з української літератури для 9 класу

Григорій Квітка-Основ’яненко — відомий представник українського сентименталізму, одного з естетичних напрямків літератури XIX століття. Сентименталісти ставили собі за мету змалювати красу українського характеру, душевну глибину й щирість представників народу. Певною мірою ідеалізуючи зображувані ними характери, сентименталісти все ж відбили найглибші переживання чистої людської душі. Повість «Маруся» стала одним із зразків такого сентиментального твору. Українська проза [...]

{Більше...}

Найголовніші образи твору І. Котляревського «Наталка Полтавка»

Твори з української літератури для 9 класу

«Наталка Полтавка» стала першою в українській драматургії правдивою п’єсою з народного життя, в якій І. Котляревський яскраво показав типи народних характерів і за допомогою суто побутового конфлікту розкрив деякі соціальні відносини, образи чиновників, селян, бурлаків. Образи п’єси надзвичайно колоритні і яскраві. Важко обрати серед них якийсь один — найколоритніший. Тому ми спробуємо коротко розглянути найголовніші [...]

{Більше...}

Найколоритніший образ п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка»

Твори з української літератури для 9 класу

«Наталка Полтавка» І. Котляревського — найвидатніший драматичний твір української літератури. З першої своєї вистави, яка відбулася ще в позаминулому столітті, п’єса набула величезної популярності й не втрачає її до наших днів. Образи п’єси змальовані Котляревським живо й реалістично. Він показав думки й почуття своїх героїв у різних життєвих ситуаціях. А найколоритнішим образом твору, мені здається, [...]

{Більше...}

Гумор і сатира в поемі «Енеїда»

Твори з української літератури для 9 класу

Гумор «Енеїди» — не розважальний. Оскільки, ніби жартуючи, Котляревський відтворив минуле України, сучасне і зазирнув у майбутнє. Засобами надзвичайно соковитого гумору він зумів оспівати героїзм українського козацтва, його побратимство, нестримне прагнення до свободи. Мовознавець Петро Плющ так характеризував стиль «Енеїди»: «Здоровий, життєрадісний, приперчений лукавою іронією, а зрідка й сарказмом, іскристий гумор, співзвучний українському національному характерові, [...]

{Більше...}

«Еней був парубок моторний…» (за поемою І. Котляревського «Енеїда»)

Твори з української літератури для 9 класу

З часів Котляревського українське письменство набуває характеру новочасної літератури, стає дедалі ближчим до реального життя, більше відповідає його нагальним потребам. І мовою, і способом висловлювання воно наближається до народу, охоплює всі його верстви, входить глибше в душу народу, рухає естетичну думку, підносить нові ідеали, збільшує засоби духовної сили для боротьби за нові ідеали. «Енеїда» — [...]

{Більше...}

Картини народного побуту в поемі І. Котляревського «Енеїда»

Твори з української літератури для 9 класу

І. Котляревський був першим представником нової української літератури, світської за своїм характером. Його твір «Енеїда» став фактично першою ластівкою новонародженої світської за своїм характером і близької за своєю стилістикою до народної творчості літератури. Джерелами й натхненниками «Енеїди» були твори Г. Сковороди, бурлескна й сатирична творчість барокових митців, зокрема мандрівних дяків вісімнадцятого століття. Так, у своїх [...]

{Більше...}

Філософські роздуми Г. Сковороди про людське щастя

Твори з української літератури для 9 класу

Кожна людина хоче бути щасливою, кожна шукає щастя. Та далеко не кожен здатний відповісти на питання, що таке щастя. Справді, це філософське питання, і відповідь на нього не може бути однозначною. Відомий український філософ Григорій Сковорода теж робить спробу пояснити поняття щастя і робить це відповідно до свого філософського сприймання життя загалом та природи людини [...]

{Більше...}

Утвердження ідеї «Сродної праці» в байках Г. Сковороди

Твори з української літератури для 9 класу

Творчість Григорія Сковороди справила надзвичайний вплив на подальший розвиток української літератури та філософії. Філософська та літературна спадщина письменника — це сімнадцять трактатів і діалогів, збірка віршів «Сад божественних пісень», «Басні харківські» та ряд оригінальних і перекладних поезій. Г. Сковорода був оригінальним і самобутнім мислителем. Він був добре обізнаний з ученнями найвидатніших філософів античності, середньовіччя й [...]

{Більше...}

Доля великого мандрівного філософа Григорія Сковороди

Твори з української літератури для 9 класу

Доля Григорія Сковороди мене не просто зацікавила, а вразила. І дивлячись на зображення чоловіка в довгому строгому вбранні, я все намагалась уявити собі його життя й хоч трішечки зрозуміти його душу, звертаючись по допомогу до відомостей із біографії Сковороди та до його творів, зокрема до афоризмів. Народився він у сім’ї малоземельного козака, з дитинства виявив [...]

{Більше...}