Поема «Сон» — вершина політичної сатири Т. Шевченка

Твори з української літератури для 9 класу

Поема «Сон» — один із вершинних творів Т. Г. Шевченка, великого українського поета. Цей твір надзвичайно вирізняється з ряду інших і за своєю композицією, й за жанровою структурою, й за стилістикою. Леонід Білецький писав про цей твір Т. Шевченка: «Ця поема біла написана Тарасом у якомусь душевному трансі, у якомусь шалі… Це пориви найглибшого страждання [...]

{Більше...}

Вірш «І мертвим, і живим…» — один із найвизначніших політичних творів Т. Г. Шевченка

Твори з української літератури для 9 класу

Вірш «І мертвим, і живим…» по праву вважається одним із найвизначніших політичних творів Т. Г. Шевченка. Цей геніальний твір адресований у першу чергу дворянській інтелігенції, зокрема панам-лібералам, у яких слова, на жалі, розходилися з ділами. Вони проголошували, що шукають «добра святого», «волі», «братерства братнього», але насправді це було не зовсім так: …в Україну принесли Великих [...]

{Більше...}

Вірш «І мертвим, і живим…» — болючі роздуми Шевченка про долю рідного народу

Твори з української літератури для 9 класу

Кожна людина рано чи пізно має поставити перед собою питання: хто я така? І кожна людина мусить визначитися, до якого народу вона належить. Бо від цього залежить спосіб її мислення та її духовне самовизначення. Хотілося б, щоб кожен українець із гордістю міг сказати про свою приналежність до тієї країни, яка дала йому життя. Це питання [...]

{Більше...}

Гнівне викриття царизму в поемі Т. Шевченка «Кавказ»

Твори з української літератури для 9 класу

Поема «Кавказ» Т. Г. Шевченка стала справжнім вираженням ідеї боротьби українського та й будь-якого народу за своє визволення. Ставши на захист народів Кавказу, які обороняли свою волю від зазіхань російського самодержавства, поет настільки усвідомлював природу імперського загарбництва, настільки точно охарактеризував його підлу і підступну ідеологію, що його поема набула справді загальнолюдського звучання. За словами І. [...]

{Більше...}

Образ Яреми Галайди (за поемою Т. Шевченка «Гайдамаки»)

Твори з української літератури для 9 класу

У своїй поемі «Гайдамаки» Шевченко оспівав героїчне минуле українського народу. Використання спогадів старих людей і фольклорних матеріалів про повстання гайдамаків проти національного й релігійного гніту дало поетові змогу змалювати історичні події так, як їх оцінював народ. Повсталий народ є головним героєм поеми, атиповим представником повстанців змальований Ярема Галайда. Отакий-то мій Ярема, Сирота багатий. Ярема-сирота — [...]

{Більше...}

Ідея національно-визвольної боротьби у поемі Т. Шевченка «Гайдамаки»

Твори з української літератури для 9 класу

Тема козаччини була актуальною в літературі ще до Т. Г. Шевченка. Оспівувалася вона, зокрема, у відомих «козацьких літописах» XVIII століття — Самовидця, Григорія Грабянки, «Історії русів». Але для Шевченка ця тема стала втіленням гордості його народу, його права на незалежність і велич. Козаччина стає для поета образом втраченого для України раю, образом золотого віку. Тільки [...]

{Більше...}

Жіноча доля у творах Т. Шевченка

Твори з української літератури для 9 класу

В образі жінки Тарас Шевченко традиційно втілює узагальнений олюднений образ України, яка уявляється йому незахищеною істотою, що втратила свої часи раю. Тому, можливо, поет вдається у своїх творах переважно до образів жінок-покриток, ославлених, зневажених, але прекрасних у своїй материнській любові, своїй чистоті. У тому шляху, який протягом життя проходять героїні творів Т. Г. Шевченка, немовби [...]

{Більше...}

Порівняльна характеристика образів матері в поемах Т. Шевченка «Катерина» і «Наймичка»

Твори з української літератури для 9 класу

Тема матері й материнства — одна з провідних у творчості Т. Г. Шевченка. До неї звертається не один український поет чи прозаїк. Зокрема, це тема матері-покритки, зганьбленої дівчини, яка, можливо, стала для Шевченка символом Україні, зневаженої після таких героїчних сторінок її історії. Чому ця тема стала настільки актуальною для поета? Чому він неодноразово звертається до [...]

{Більше...}

Романтичний характер ранніх творів Т. Шевченка

Твори з української літератури для 9 класу

Рання поезія Т. Шевченка витворюється кобзарем, оповідачем міфа, який зливається з почуттям колективу, хоч повністю не усвідомлює глибинного значення колективного досвіду і не піднімається над ним. У ранніх творах Т. Шевченко наслідує старших поетів-романтиків. Наприклад, вдається до улюбленого романтиками жанру — балади, бере за взірець стилістику, образність, мелодику. Однак у своєму наслідуванні він набагато перевершує [...]

{Більше...}

Образи легендарних народних героїв у творах м. Шашкевича

Твори з української літератури для 9 класу

Поезія Маркіяна Шашкевича є однією із яскравих і недостатньо досліджених сторінок української літератури. У своїх поетичних шуканнях митець перш за все орієнтувався на здобутки західноєвропейського та українського романтизму, а отже, цікавився проблемами української культури, історії, мови. Великого значення надавав поет вивченню народної поезії, на здобутки та ключові образи-символи якої нерідко спиралися романтики. Народну поезію він [...]

{Більше...}